Ambulancia klinickej onkológie I

Nemocnica Dunajská Streda

Ordinačné hodiny

  • Pondelok 07:20 - 14:30
  • Utorok 07:20 - 14:30
  • Streda 07:20 - 14:30
  • Štvrtok 07:20 - 14:30
  • Piatok 07:20 - 14:30

Kontakt

Veľkoblahovská č. 23
929 01  Dunajská Streda

+421 (0) 31 5571 437

Ambulancia sa nachádza na 2. poschodí budovy nemocnice (A pavilón)

031/5571 437- ambulancia Dr. Kubik   0915 480 217
031/5571 206-odberová miestnosť sestra+riediareň cytostatík
031/5571 136-aplikáreň ambulantnej chemoterapie

O ambulancii

Liečebno – preventívna činnosť ambulancie sa zameriava na komplexnú starostlivosť o pacientov s onkologickým ochorením. Základnou náplňou je indikácia a aplikácia systémovej protinádorovej liečby/chemoterapia, biologická liečba, hormonálna liečba/, podporná liečba pacientov s komplikáciami po chemoterapii, liečba príznakov sprevádzajúcich pokročilé nádorové ochorenie, dispenzarizácia pacientov po ukončení chemoterapie, konziliárna činnosť pre ostatné oddelenia a ambulancie nemocnice.

Ambulancia sa zaoberá aj diagnostikou a diferenciálnou diagnostikou pri podozrení na nádorové ochorenie, využívajúc najmodernejšie vyšetrovacie metódy.

Ambulancia zabezpečuje hlásnu službu pre okres Dunajská Streda pre NOR-SR podľa platného metodického pokynu MZ SR.

Ročne sa na ambulancii realizuje cca 9000 vyšetrení, cca 10000 podaní chemoterapie, ročne sa podá cca 6600 ampúl cytostatík a biologík a 6200 ampúl podporných liekov. Ambulancia sa zaoberá liečbou všetkých typov solídnych nádorov a niektorých typov malígnych lymfómov. Pacientom je tu aplikovaná najmodernejšia štandardná liečba. Liečba je poskytovaná na 4 lôžkach a 2 kreslách. V odbornej oblasti je pracovisko schopné plne konkurovať svojou úrovňou podobným typom pracovísk.

Personálne obsadenie

MUDr. Csóka Tibor Ambulancia klinickej onkológie I, Nemocnica Dunajská Streda lekár

Czanik Edita Ambulancia klinickej onkológie I, Nemocnica Dunajská Streda sestra

Mgr. Bartalová Alica Ambulancia klinickej onkológie I, Nemocnica Dunajská Streda sestra

Kovácsová Petra Ambulancia klinickej onkológie I, Nemocnica Dunajská Streda sestra

Eleková Mónika Ambulancia klinickej onkológie I, Nemocnica Dunajská Streda sestra