Polikliniky ProCare 0907 888 999
Nemocnice Svet zdravia 055 / 327 7777
Kontakty Klientská zóna

OAMIS - oddelenie anestéziológie a multiodborovej intenzívnej starostlivosti

Nemocnica Dunajská Streda

Ordinačné hodiny

 • Pondelok 08:00 - 11:30
 • Utorok 08:00 - 11:30
 • Streda 08:00 - 11:30
 • Štvrtok 08:00 - 11:30
 • Piatok 08:00 - 11:30

Kontakt

Veľkoblahovská č. 23
929 01  Dunajská Streda

031 5571 172 / 031 5571 363

O oddelení

Oddelenie zabezpečuje komplexnú zdravotnú starostlivosť v odbore anestéziológia a intenzívna medicína.

ČINNOSŤ OAMIS  SA SÚSTREĎUJE DO TROCH HLAVNÝCH OBLASTÍ:

 • na starostlivosť o  pacientov v kritickom stave na lôžku,
 • na poskytovanie znecitlivenia (anestézie) pri liečebných a diagnostických výkonoch
 • na ambulantnú anestéziologickú starostlivosť.

NA ZÁKLADE TÝCHTO ČINNOSTÍ SA ODDELENIE ČLENÍ NA:

 • lôžkovú časť
 • anestéziologický úsek
 • úsek ambulantný

LÔŽKOVÁ ČASŤ

Na úseku lôžkovej starostlivosti zabezpečujeme resuscitačnú  liečbu kriticky chorých pacientov, u ktorých hrozí zlyhanie, zlyháva alebo zlyhala funkcia jedného alebo viacerých orgánových systémov, čo si často vyžaduje prístrojovú podporu alebo prístrojovú náhradu ich činnosti.

Oddelenie disponuje 5 lôžkami, ktoré majú multidisciplinárny charakter – to znamená, že sú určené všetkým pacientom ohrozeným na živote bez ohľadu na vyvolávajúcu príčinu. Pri poskytovaní liečebno –  preventívnej starostlivosti úzko spolupracujeme so všetkými  medicínskymi odbormi.

ANESTÉZIOLOGICKÝ ÚSEK

Zabezpečuje bezbolestné vykonávanie diagnostických a liečebných výkonov operačnej a neoperačnej povahy. Poskytujme všetky typy celkových, ako aj niektoré typy regionálnych anestézii, podľa povahy operačného výkonu. V rámci nemocnice zabezpečujeme anestéziu na 8 operačných  pracoviskách (na chirurgickom a traumatologickom oddelení, ortopedickom, gynekologicko pôrodníckom oddelení a otorinolaryngológickom oddelení).

Podľa potreby podávame anestézie aj na internom oddelení  (kardioverzie), gastroenterologickej ambulancii (kolonoskopie, gastrofibroskopie) a na CT pracovisku. OAMIS obmedzene poskytuje aj pôrodnícku analgéziu – pri tzv. bezbolestných pôrodoch. Poskytovanie tejto služby plánujeme v dohľadnom čase rozširovať. Táto služba bude spoplatnená podľa cenníka NsP. Za posledné roky sa ustálil celkový počet anestéziologických zákrokov na úrovni viac ako 4 000 anestézii ročne.

AMBULANTNÁ ČASŤ

Anestéziologická ambulancia je zriadená na zabezpečenie predoperačných anestéziologických vyšetrení pacientov,  ktorí sa pripravujú buď na operačný zákrok , alebo na nepríjemný, prípadne bolestivý diagnostický výkon. Cieľom tohto vyšetrenia je zhodnotenie rizika pre pacienta,  ktoré prináša operačný zákrok a s nim spojená anestézia.

ÚPS ambulancia – po 16. 00 hod. a počas dní pracovného voľna funguje v rámci OAMIS.

Personálne oddelenie

MUDr. Laczkó Balázs OAMIS - oddelenie anestéziológie a multiodborovej intenzívnej starostlivosti, Nemocnica Dunajská Streda primár

MUDr. Švelanová Marta OAMIS - oddelenie anestéziológie a multiodborovej intenzívnej starostlivosti, Nemocnica Dunajská Streda zástupca primára

MUDr. Cipková Katarína OAMIS - oddelenie anestéziológie a multiodborovej intenzívnej starostlivosti, Nemocnica Dunajská Streda lekár

MUDr. Horváth János OAMIS - oddelenie anestéziológie a multiodborovej intenzívnej starostlivosti, Nemocnica Dunajská Streda lekár

MUDr. Vörösová Tímea OAMIS - oddelenie anestéziológie a multiodborovej intenzívnej starostlivosti, Nemocnica Dunajská Streda lekár

MUDr. Szitás Gabriel OAMIS - oddelenie anestéziológie a multiodborovej intenzívnej starostlivosti, Nemocnica Dunajská Streda lekár

MUDr. Egri Zold Andrea OAMIS - oddelenie anestéziológie a multiodborovej intenzívnej starostlivosti, Nemocnica Dunajská Streda lekár

MUDr. Papp Ladislav OAMIS - oddelenie anestéziológie a multiodborovej intenzívnej starostlivosti, Nemocnica Dunajská Streda lekár

MUDr. Drotár Miroslav OAMIS - oddelenie anestéziológie a multiodborovej intenzívnej starostlivosti, Nemocnica Dunajská Streda lekár

MUDr. Tóth Ervin OAMIS - oddelenie anestéziológie a multiodborovej intenzívnej starostlivosti, Nemocnica Dunajská Streda lekár

MUDr. Molnár Tibor OAMIS - oddelenie anestéziológie a multiodborovej intenzívnej starostlivosti, Nemocnica Dunajská Streda lekár

MUDr. Chnupová Lucia OAMIS - oddelenie anestéziológie a multiodborovej intenzívnej starostlivosti, Nemocnica Dunajská Streda lekár

MUDr. Ollári Hajnalka OAMIS - oddelenie anestéziológie a multiodborovej intenzívnej starostlivosti, Nemocnica Dunajská Streda lekár

Bc. Major Jana OAMIS - oddelenie anestéziológie a multiodborovej intenzívnej starostlivosti, Nemocnica Dunajská Streda vedúca sestra