Rádiologické oddelenie

Nemocnica Dunajská Streda

Ordinačné hodiny

  • Pondelok 07:30 - 14:30
  • Utorok 07:30 - 14:30
  • Streda 07:30 - 14:30
  • Štvrtok 07:30 - 14:30
  • Piatok 07:30 - 14:30

Kontakt

Veľkoblahovská č. 23
929 01  Dunajská Streda

+421 (0) 31 5571 190

Evidencia a archív: 031/5571 496
RDG oddelenie: 031/5571 190, 0918 710 047
Sonografia: 031/5571 440
CT pracovisko: 031/5571 235
Digitálna mamografia: 031/5571 247
Skiaskopia: 031/5571 454

O oddelení

Rádiologické oddelenie  poskytuje rádiologické služby pre lôžkové oddelenia NsP, pre obvodné a odborné ambulancie v štátnom aj privátnom sektore s celookresnou pôsobnosťou na vysokej odbornej úrovni.

Na našom oddelení trvale pracuje 6 lekárov, (z toho tri s atestáciou MUDr. Nagyová, MUDr. Világiová, MUDr. Kovács a traja bez atestácie MUDr. Lelkesová, MUDr. Ekeová, MUDr. Sebő), na čiastočný úväzok u nás pracuje jeden atestovaný lekár MUDr. Koník- neuroradiológ. Pracuje tu 14 rádiologických asistentov (z toho jeden vo Veľkom Mederi), 1 zdravotný asistent, 5 zdravotných sestier.

Oddelenie je rozdelené na niekoľko častí:

– RTG pracovisko v NsP Dunajská Streda, kde má nasledujúce rozloženie:
Centrálny RTG na prízemí v poliklinike, kde je evidencia, objednávanie pacientov a robí sa tu väčšina vyšetrení: skiagrafické a skiaskopické vyšetrenia, ultrazvukové vyšetrenia.
– Zubný röntgen na 2. poschodí polikliniky pri zubných ambulanciách.
– Na prízemí v lôžkovej časti nemocnice sa nachádza CT pracovisko a digitálna mamografia.
– Oddelenie má k dispozícii tri sonografické vyšetrovne, dve v lôžkovej časti (oproti oddelenia ARO a oproti očnej optiky Optobril) a tretia na RTG oddelení. Na týchto pracoviskách vyšetrujú pacientov rádiológovia a klinickí lekári.

Na centrálnom RTG pracovisku sa robia klasické röntgen snímky (skiagrafia), skiaskopické vyšetrenia najmä tráviaceho traktu, fistulografie a skiaskopické vyšetrenia pľúc.

Vykonávame ultrazvukové vyšetrenia brucha, krku, mäkkých častí tela a dopplerové vyšetrenia ciev.

Vykonávame komplexnú mamodiagnostiku-mamografiu, sonografiu prsníkov, punkčnú biopsiu, predoperačnú lokalizáciu nehmatných nádorov, duktografiu.

Na pracovisku počítačovej tomografie vykonávame vyšetrenia všetkých orgánovýchsystémovpri optimalizovanej radiačnej záťaži so zachovaním vysokého rozlíšenia CT obrazu, v prípade aj s podaním kontrastnej látky a vyšetrením vo viacerých fázach čo výrazne zvyšuje výťažnosť ako aj špecificitu vyšetrenia. Ďalej sú vykonané CT angiografické vyšetrenia, CT enterografia, CT irrigografia, virtuálna CT kolonoskopia a intervenčné výkony pod CT kontrolou: periradikulárna a intraforaminálna aplikácia ozónu pri ochoreniach medzistavcovej platničky a vertebrogénnych ťažkostiach.

Na pracovisku digitálnej mamografie sú vykonané RTG vyšetrenia prsníkov s archiváciou dát vo forme DICOM na našom PACS serveri.

Na oddelení je vytvorený PACS (Picture archiving and communication system), ktorý umožňuje archiváciu dát, prehliadanie a vyhodnocovanie obrázkov. Systém je napojený do siete T3C, čo umožňuje výmenu obrazovej dokumentácie s ostatnými nemocnicami. Poskytujeme výdaj digitálnej obrazovej informácie v dátovom formáte DICOM(Digital Imaging and Communications in Medicine) napr. na CD, DVD. Akútne vyšetrenia vykonávame ihneď, ostatné vyšetrenia objednávame v evidencii na centrálnom RTG alebo telefonicky (031/5571-496) objedná ošetrujúci lekár. Na tomto telefónnom čísle poskytujeme informácie pacientom ohľadom priebehu a termínu vyšetrenia. Informácie ohľadom výsledku vyšetrenia telefonicky nepodávame.

RTG pracovisko vo Veľkom Mederi robí klasické snímkovanie pacientov (skiagrafia Personálne obsadenie:

Primár oddelenia: MUDr. Svetlana Nagyová

Zástupca primára:MUDr. Ildikó Kovács

Lekári:

  • MUDr. Világiová
  • MUDr. Koník
  • MUDr. Lelkesová
  • MUDr. Ekeová
  • MUDr. Sebő

Ved.laborantka: Eva Balaskó
Nepretržitá pohotovostná služba je na centrálnom RDG pracovisku.

Personálne oddelenie

MUDr. Kovács Ildikó Rádiologické oddelenie, Nemocnica Dunajská Streda primár

MUDr. Ekeová Hajnalka Rádiologické oddelenie, Nemocnica Dunajská Streda lekár

MUDr. Sebő Ľudovit Rádiologické oddelenie, Nemocnica Dunajská Streda lekár

MUDr. Világiová Izabela Rádiologické oddelenie, Nemocnica Dunajská Streda lekár

MUDr. Koník Igor Rádiologické oddelenie, Nemocnica Dunajská Streda lekár

MUDr. Lelkesová Csilla Rádiologické oddelenie, Nemocnica Dunajská Streda lekár

Földesová Monika Rádiologické oddelenie, Nemocnica Dunajská Streda sestra

Dovalová Želmíra Rádiologické oddelenie, Nemocnica Dunajská Streda sestra

Lelkes Erzsébet Rádiologické oddelenie, Nemocnica Dunajská Streda vedúci rádiologický technik

Vargová Andrea Rádiologické oddelenie, Nemocnica Dunajská Streda rádiologický technik

Kántor Alexandra Rádiologické oddelenie, Nemocnica Dunajská Streda zdravotnícky asistent

Bc. Hajnóczki Alexandra Rádiologické oddelenie, Nemocnica Dunajská Streda rádiologický technik

Bc. Edmár Balázs Rádiologické oddelenie, Nemocnica Dunajská Streda rádiologický technik

Kucsera Gergely Rádiologické oddelenie, Nemocnica Dunajská Streda zdravotnícky asistent

Farkas Ildiko Rádiologické oddelenie, Nemocnica Dunajská Streda rádiologický technik

Vargová Helena Rádiologické oddelenie, Nemocnica Dunajská Streda rádiologický technik

Simon František Rádiologické oddelenie, Nemocnica Dunajská Streda rádiologický technik

Ambrusová Judita Dipl. Rádiologické oddelenie, Nemocnica Dunajská Streda rádiologický technik

Kosár Veronika Rádiologické oddelenie, Nemocnica Dunajská Streda zdravotnícky asistent

Földesová Monika Rádiologické oddelenie, Nemocnica Dunajská Streda rádiologický technik

Bc. Gáspár Ladislav Rádiologické oddelenie, Nemocnica Dunajská Streda rádiologický technik

Szabó Pavol Rádiologické oddelenie, Nemocnica Dunajská Streda rádiologický technik

Szásziová Hajnalka Rádiologické oddelenie, Nemocnica Dunajská Streda rádiologický technik

Danicseková Helena Rádiologické oddelenie, Nemocnica Dunajská Streda rádiologický technik

Pódová Zuzana Rádiologické oddelenie, Nemocnica Dunajská Streda rádiologický technik

Madarászová Silvia Rádiologické oddelenie, Nemocnica Dunajská Streda dokumentárny pracovník

Struhár Vincent Rádiologické oddelenie, Nemocnica Dunajská Streda rádiologický technik

Balasková Eva Rádiologické oddelenie, Nemocnica Dunajská Streda rádiologický technik