Polikliniky ProCare 0907 888 999
Nemocnice Svet zdravia 055 / 327 7777
Kontakty Klientská zóna

Rádiologické oddelenie

Nemocnica Dunajská Streda

Ordinačné hodiny

  • Pondelok 07:30 - 14:30
  • Utorok 07:30 - 14:30
  • Streda 07:30 - 14:30
  • Štvrtok 07:30 - 14:30
  • Piatok 07:30 - 14:30

Kontakt

Veľkoblahovská č. 23
929 01  Dunajská Streda

+421 (0) 31 5571 190

Evidencia a recepcia: 031/5571 496
RDG oddelenie: 031/5571 190
Sonografia: 031/5571 440
CT pracovisko: 031/5571 235
Digitálna mamografia: 031/5571 247
Digitálne RTG pracovisko: 031/5571 180

O oddelení

Rádiologické oddelenie poskytuje rádiologické služby pre lôžkové oddelenia NsP, pre obvodné a odborné ambulancie v štátnom aj privátnom sektore s celookresnou pôsobnosťou na vysokej odbornej úrovni.

Oddelenie je rozdelené na niekoľko častí:

– RTG pracovisko v NsP Dunajská Streda, kde má nasledujúce rozloženie:
Centrálny RTG na prízemí v poliklinike, kde je evidencia, objednávanie pacientov a robí sa tu väčšina vyšetrení: skiagrafické a skiaskopické vyšetrenia, ultrazvukové vyšetrenia.
– Zubný röntgen na 2. poschodí polikliniky pri zubných ambulanciách.
– Na prízemí v lôžkovej časti nemocnice sa nachádza CT pracovisko a digitálna mamografia.
– Oddelenie má k dispozícii tri sonografické vyšetrovne, dve v lôžkovej časti (oproti oddelenia ARO a oproti očnej optiky Optobril) a tretia na RTG oddelení. Na týchto pracoviskách vyšetrujú pacientov rádiológovia a klinickí lekári.

Na centrálnom RTG pracovisku sa robia klasické röntgen snímky (skiagrafia).

Vykonávame ultrazvukové vyšetrenia brucha, krku, mäkkých častí tela a dopplerové vyšetrenia ciev.

Vykonávame komplexnú mamodiagnostiku – mamografiu, sonografiu prsníkov, punkčnú biopsiu, predoperačnú lokalizáciu nehmatných nádorov, duktografiu.

Na pracovisku počítačovej tomografie vykonávame vyšetrenia všetkých orgánových systémov pri optimalizovanej radiačnej záťaži so zachovaním vysokého rozlíšenia CT obrazu, v prípade aj s podaním kontrastnej látky a vyšetrením vo viacerých fázach, čo výrazne zvyšuje výťažnosť, ako aj špecificitu vyšetrenia. Ďalej sú vykonané CT angiografické vyšetrenia, CT enterografia, CT irrigografia, virtuálna CT kolonoskopia a intervenčné výkony pod CT kontrolou: periradikulárna a intraforaminálna aplikácia ozónu pri ochoreniach medzistavcovej platničky a vertebrogénnych ťažkostiach.

Na pracovisku digitálnej mamografie sú vykonané RTG vyšetrenia prsníkov s archiváciou dát vo forme DICOM na našom PACS serveri.

Na oddelení je vytvorený PACS (Picture archiving and communication system), ktorý umožňuje archiváciu dát, prehliadanie a vyhodnocovanie obrázkov. Systém je napojený do siete T3C, čo umožňuje výmenu obrazovej dokumentácie s ostatnými nemocnicami. Poskytujeme výdaj digitálnej obrazovej informácie v dátovom formáte DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine) napr. na CD, DVD.

Akútne vyšetrenia vykonávame ihneď, ostatné vyšetrenia objednávame v evidencii na centrálnom RTG alebo telefonicky (031/5571-496) objedná ošetrujúci lekár. Na tomto telefónnom čísle poskytujeme informácie pacientom ohľadom priebehu a termínu vyšetrenia. Informácie ohľadom výsledku vyšetrenia telefonicky nepodávame.

RTG pracovisko vo Veľkom Mederi robí klasické snímkovanie pacientov (skiagrafia)

Nepretržitá pohotovostná služba je na centrálnom RDG pracovisku.

Personálne oddelenie

MUDr. Piros Kovács Ildikó Rádiologické oddelenie, Nemocnica Dunajská Streda primár

MUDr. Világiová Izabela Rádiologické oddelenie, Nemocnica Dunajská Streda zástupca primára

MUDr. Osifová Otília Rádiologické oddelenie, Nemocnica Dunajská Streda lekár

MUDr. Illésová Júlia Rádiologické oddelenie, Nemocnica Dunajská Streda lekár

MUDr. Farbiak Peter Rádiologické oddelenie, Nemocnica Dunajská Streda lekár

MUDr. Ekeová Hajnalka Rádiologické oddelenie, Nemocnica Dunajská Streda lekár

MUDr. Koník Igor Rádiologické oddelenie, Nemocnica Dunajská Streda lekár

Lelkes Erzsébet, Dipl. Rádiologické oddelenie, Nemocnica Dunajská Streda vedúci rádiologický technik