Neurologické oddelenie

Nemocnica Dunajská Streda

Návštevné hodiny

 • Pondelok 15:00 - 17:00
 • Utorok 15:00 - 17:00
 • Streda 15:00 - 17:00
 • Štvrtok 15:00 - 17:00
 • Piatok 15:00 - 17:00
 • Sobota 14:30 - 16:30
 • Nedeľa 14:30 - 16:30

Kontakt

Veľkoblahovská č. 23
929 01  Dunajská Streda

+421 (0) 31 5571 319

Sestry: 031/5571 319
Vyšetrovňa: 031/5571 312
Rehabilitačná miestnosť:  031/5571 318
JIS: 031/5571 329
Primár: 031/5571 311
Zástupca primára: 031/ 5571 336
Vedúca sestra: 031/5571 313
Dokumentačná sestra: 031/5571 300
Lekári: 031/5571 336
Logopéd: 031/5571 164

O oddelení

Oddelenie poskytuje lôžkovú a ambulantnú  starostlivosť v rámci diagnostického a liečebného procesu ochorení nervového systému a prvotných ochorení svalov. Oddelenie poskytuje zdravotnú starostlivosť na 30 lôžkach v trojlôžkových izbách s vlastným sociálnym zariadením. Z toho 1 lôžko je na izbe s nadštandardným vybavením, pacienti majú k dispozícii  TV ,DVD, Internet, rýchlovarnú kanvicu .

Na JIS interného oddelenia máme vyčlenené 3 lôžka, na ktorých sa poskytuje intenzívna starostlivosť so zabezpečením monitorovania vitálnych funkcií  s možnosťou podávania intravenoznej trombolytickej liečby / podávame od roku 2009/

Oddelenie sa nachádza na II. poschodí  pavilónu A2 . Ročne hospitalizujeme 950-1000 pacientov , najväčšie percento tvoria pacienti s cievnou mozgovou príhodou a vertebrogénnymi ochoreniami.

Pacientom s poruchou hybnosti  a/alebo reči   okrem štandardnej liečby poskytujeme komplexnú rehabilitačnú starostlivosť s 2 fyzioterapeutmi a s primeraným prístrojovým vybavením / elektroliečba, ultrazvuk, magnetoterapia/ a  logopedickú starostlivosť.

ZABEZPEČUJEME NASLEDOVNÉ POMOCNÉ VYŠETRENIA

 • Elektroencefalografiu
 • Elektromyografiu
 • Vyšetrenie sluchových a zrakových evokovaných potenciálov
 • Ultrazvukové vyšetrenie magistrálnych mozgových ciev
 • 24 hodín denne máme k dispozícii likvorologické laboratórium, CT vyšetrenie vrátane perfuzie mozgu a CT angiografia
 • MRI a MR-AG v pracovnom čase

DENNÝ STACIONÁR

Súčasťou oddelenia je denný stacionár, v ktorom poskytujeme infúznu liečbu pre algické stavy s predpokladanou liečbou max 8 hod a infiltračná liečba periférnych nervov.

Vedúci lekár: MUDr Andrej Vermes

Lekári:  

 • MUDr Milan Žúži,CSc
 • MUDr. Ágnes Gódányová

Sestry:  

 • Iveta Wiedermanová, sestra so špec.

Tel. 031/5571 314 ; 0918/710 071

e-mail neust@nspds.sk

Jedným z terapeutických postupov, používaných v dennom stacionári je aplikácia medicínskeho ozónu – ozonoterapia, ktorú poskytujeme od roku 2006. V našej nemocnici aplikujeme zmes O2-O3 pacientom s vertebrogénnymi ochoreniami  s dvoma spôsobmi :

 1. Paravertebrálna aplikácia  zmesi O2/O3 pri osteoartritíde, myofasciálnych syndrómoch,svalových spazmoch, migréne pri počte podaní max. 10.
 2. Intraforaminálna aplikácia pri poškodeniach medzistavcovej platničky pri počte podaní 1-3 s CT-navigáciou v spolupráci s radiologickým oddelením.

Na stiahnutie

Personálne oddelenie

MUDr. Vermes Andrej Neurologické oddelenie, Nemocnica Dunajská Streda primár

MUDr. Sárköziová Mária Neurologické oddelenie, Nemocnica Dunajská Streda lekár

MUDr. Vajda Emőke Neurologické oddelenie, Nemocnica Dunajská Streda lekár

MUDr. Szabó Tikl Julianna Neurologické oddelenie, Nemocnica Dunajská Streda lekár

MUDr. Gödöllová Eva Neurologické oddelenie, Nemocnica Dunajská Streda lekár

MUDr. Feketeová Marta Neurologické oddelenie, Nemocnica Dunajská Streda lekár

MUDr. Lavu Jozef Neurologické oddelenie, Nemocnica Dunajská Streda lekár

MUDr. Vadkerti Peter Neurologické oddelenie, Nemocnica Dunajská Streda lekár

MUDr. Godányová Ágnes Neurologické oddelenie, Nemocnica Dunajská Streda lekár

Polák Melinda Neurologické oddelenie, Nemocnica Dunajská Streda vedúca sestra

Polák Melinda Neurologické oddelenie, Nemocnica Dunajská Streda vedúca sestra

Miklósová Eva Neurologické oddelenie, Nemocnica Dunajská Streda sestra

Olléová Eleonóra Neurologické oddelenie, Nemocnica Dunajská Streda sestra

Töröková Andrea Dipl. Neurologické oddelenie, Nemocnica Dunajská Streda sestra

Benyáková Melinda Neurologické oddelenie, Nemocnica Dunajská Streda sestra

Vargaová Silvia Neurologické oddelenie, Nemocnica Dunajská Streda sestra

Bc. Puzsér Eva Gáspár Neurologické oddelenie, Nemocnica Dunajská Streda sestra

Kása Ildikó Neurologické oddelenie, Nemocnica Dunajská Streda sestra

Pápaiová Nikoleta Neurologické oddelenie, Nemocnica Dunajská Streda sestra

Bc. Matusová Klára Neurologické oddelenie, Nemocnica Dunajská Streda sestra

Vidová Silvia Neurologické oddelenie, Nemocnica Dunajská Streda sestra

Wiedermannová Iveta Neurologické oddelenie, Nemocnica Dunajská Streda sestra

Janáková Edita Neurologické oddelenie, Nemocnica Dunajská Streda sestra

Szabóová Erika Neurologické oddelenie, Nemocnica Dunajská Streda sestra

Zsemlye Renáta Dipl. Neurologické oddelenie, Nemocnica Dunajská Streda manažérka dennej zmeny

Mgr. Bertóková Beáta Neurologické oddelenie, Nemocnica Dunajská Streda logopéd

Fodorová Zuzana Neurologické oddelenie, Nemocnica Dunajská Streda fyzioterapeut so špecializáciou

Feketeová Maria Neurologické oddelenie, Nemocnica Dunajská Streda fyzioterapeut so špecializáciou