Polikliniky ProCare 0907 888 999
Nemocnice Svet zdravia 055 / 327 7777
Kontakty Klientská zóna

Pediatrické oddelenie

Nemocnica Dunajská Streda

Návštevné hodiny

  • Pondelok 15:00 - 17:00
  • Utorok 15:00 - 17:00
  • Streda 15:00 - 17:00
  • Štvrtok 15:00 - 17:00
  • Piatok 15:00 - 17:00
  • Sobota 14:30 - 16:30
  • Nedeľa 14:30 - 16:30

Kontakt

Veľkoblahovská č. 23
929 01  Dunajská Streda

+421 (0) 31 5571 490

1. poschodie – veľké deti - 031/5571 490, 031/5571 227
2. poschodie - dojčatá - 031/5571 230, 031/5571212
3. poschodie - JIS - 031/5571168

O oddelení

Pediatrické oddelenie poskytuje komplexnú liečebno- preventívnu starostlivosť deťom do 18 rokov života podľa koncepcie pediatrie. Mimo štandardnej zdravotnej  starostlivosti na oddelení ošetrujeme aj detí vo vážnych stavoch, deti s poruchami vitálnych funkcií, pokiaľ nevyžadujú dlhodobú ventilačnú liečbu.

Na lôžkovej a ambulantnej časti oddelenia  zabezpečujeme odbornú diagnostickú, terapeutickú a konziliárnu starostlivosť  24 hodín denne. Pri poskytovaní liečebnej starostlivosti využívame aj  konzíliá lekárov, odborníkov iných oddelení  nemocnice. Na oddelení sú zabezpečené podmienky pre pobyt dieťaťa so sprievodom, pokiaľ nám to voľné kapacity dovolia. Pobyt sprievodcu je spoplatnený v súlade so zákonom č. 577/2004 Z.z.. Naše oddelenie má 30 lôžok, z toho 5 máme vyčlenených pre našu JIS. Na druhom poschodí detského oddelenia je vytvorený nadštandardný apartmán kompletne vybavený aj so sociálnym zariadením. Za  tento apartmán je určený  poplatok podľa cenníka nemocnice. Súčasťou oddelenia je aj základná škola, kde prebieha vyučovanie v súlade so zdravotným stavom pacienta.

Dlhé roky máme úzku spoluprácu so Strednou  zdravotníckou školou. Naši odborní lekári sa zapojili aj do výučby odborných predmetov. Na pediatrickom  aj na novorodeneckom oddelení prebieha  výučba stredného zdravotníckeho personálu.

Pod oddelenie patrí ešte endokrinologická a diabetologická ambulancia pod vedením MUDr. Bereczkovej  – odbornej lekárky endokrinológie a ambulancia pre nedonosených a rizikových novorodencov pod vedením neonatologičky MUDr. Brányikovej. V rámci spoločných vyšetrovacích zložiek vykonávame ultrasonografické vyšetrenie brucha  a štítnej žľazy pre celý rajón Dunajská Streda.

Naše pediatrické oddelenie má úzky kontakt a spoluprácu s občianskym združením “Červený nos CLOWDOCTORS“, ktorí nás pravidelne navštevujú a prinášajú našim malým pacientov psychickú pohodu, vyčarujú úsmev na tváričkách, odpútajú strach detí aj rodičov z prostredia.

POPLATKY ZA SLUŽBY

Sprevádzanie dieťaťa

Nadštandardná izba – rodič:

20 € / deň bez stravy do 3 rokov dieťaťa
20 € / deň + so stravou do 3 rokov 6,68 €
20 € / deň + nad 3 roky bez stravy 3,32 €
20 € / deň  + nad 3 roky so stravou 10,00 €
20 € / deň  dieťa samo

Zľava pre poistencov ZP Dôvera

Bežné lôžko – sprievod:

do 3 rokov dieťaťa bez stravy: zadarmo
do 3 rokov so stravou: 6,68  € /deň
nad 3 roky bez stravy: 3,32  €/ deň
so stravou na 3 roky: 10,00 €/deň

Výnimky od platby:

–    dojčiaca matky s dieťaťom,
–    sprievodca dieťaťa do 3 rokov bez stravy,
–    sprievodca onkologických pacientov.

ČO SI TREBA PRINIESŤ SO SEBOU:

– platný preukaz poistenca, odporučenie na hospitalizáciu od ošetrujúceho lekára, (výnimky sú akútne náhle život ohrozujúce stavy, ktoré priváža RLP resp. RZP), lieky, ktoré dieťa trvale užíva, liečebné a rehabilitačné pomôcky, ktoré doma pacient používa, hygienické potreby, prezuvky, domáce oblečenie,.
– pre sprievodcu platný preukaz poistenca, platný občiansky preukaz, hygienické potreby, prezuvky, domáce oblečenie.

Praktické rady

Personálne oddelenie

MUDr. Rajzák Edit Pediatrické oddelenie, Nemocnica Dunajská Streda primár

MUDr. Lednecká Kitti Pediatrické oddelenie, Nemocnica Dunajská Streda lekár

MUDr. Rákóczi Katalin Pediatrické oddelenie, Nemocnica Dunajská Streda lekár

MUDr. Zalka Zsolt Pediatrické oddelenie, Nemocnica Dunajská Streda lekár

MUDr. Kántorová Tamara Pediatrické oddelenie, Nemocnica Dunajská Streda lekár

Mgr. Kollárová Eva Pediatrické oddelenie, Nemocnica Dunajská Streda vedúca sestra

Gálffyová Hajnalka Pediatrické oddelenie, Nemocnica Dunajská Streda manažérka dennej zmeny