NEMOCNICA

Partizánske

ČLEN SIETE NEMOCNÍC SVET ZDRAVIA

Nemocnica s poliklinikou je poskytovateľom liečebno-preventívnej zdravotnej starostlivosti pre pacientov zo spádovej oblasti Partizánske a okolie. Zariadenie zabezpečuje komplexné služby v rámci 9 oddelení a 15 je špecializovaných ambulancií v novo zrekonštruovaných priestoroch.

VAŠE 2 % POMÔŽU VIAC AKO KEDYKOĽVEK PREDTÝM. Podporte aj tento rok vašu nemocnicu alebo polikliniku. Viac info

Dôležité oznamy

VAKCINAČNÉ CENTRUM

Vážení pacienti, chceme Vás touto cestou informovať, že v našej nemocnici je zriadené Vakcinačné centrum, ktoré sa nachádza v priestoroch UPS ambulancie (pohotovosť).

V týchto dňoch vakcinácia  prebieha v súlade so stratégiou MZSR v jedenástich fázach. Upozorňujeme, že vyšla nová vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky 10/2021 Z.z., ktorá upravuje informácie o oprávnených skupinách na očkovanie a o náhradníkoch na očkovanie:

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/10/20210120#prilohy.priloha-priloha_k_vyhlaske_c_10_2021_z_z;

Od 27.01.2021 je možné sa objednať prostredníctvom e-mailu: nahradnik.pe@svetzdravia.com, kde sa môžu osoby spadajúce do kategórie 65+, ako aj osoby so závažnou chorobou významne zvyšujúcou riziko závažného priebehu ochorenia COVID-19, bez ohľadu na vek prihlásiť a následne budú zaradené do zoznamu náhradníkov. To znamená, že v prípade, ak sa na očkovanie v konkrétny deň nedostavia všetky osoby, ktoré sú objednané prostredníctvom centrálneho objednávkového systému, budeme prednostne kontaktovať osoby práve z tohto zoznamu náhradníkov.

Oprávnenosť zaradenia do tejto kategórie náhradníkov musí byť preukázateľne zdokladovaná na Vakcinačnom mieste občianskym preukazom a zdravotnou dokumentáciou pacienta, ktorá potvrdí aktuálnosť niektorého z nižšie uvedených ochorení.

Osobou so závažnou chorobou významne zvyšujúcou riziko závažného priebehu ochorenia COVID-19 je napríklad pacient:

 1. onkologický v štádiu liečby ochorenia,
 2. s aktívnou formou hemato-onkologického ochorenia,
 3. s transplantáciou solídnych orgánov,
 4. s transplantáciou krvotvorných buniek (BMT),
 5. s chronickou obštrukčnou bronchopulmonálnou chorobou v štádiu GOLD C,D
 6. v minulosti liečený pre závažnú formu sepsy alebo ktorý prekonal v minulosti aspoň dvakrát pneumóniu so závažným priebehom,
 7. so stredne ťažkým a ťažkým stupňom reštrikčnej ventilačnej poruchy,
 8. s chronickým srdcovým zlyhaním (NYHA III, IV),
 9. po cievnej mozgovej príhode s trvalými závažnými následkami,
 10. so závažnou formou pľúcnej hypertenzie, závažnými formami reštrikčných ochorení srdca,
 11. s diabetes mellitus s orgánovou manifestáciou ochorenia na minimálne 2 orgánoch,
 12. s HIV v štádiu AIDS/late presenter,
 13. s chronickým zlyhaním obličiek (GF menej ako 0,5 ml/s),
 14. s extrémnou obezitou – BMI vyšší ako 35,
 15. so závažnými psychiatrickými chorobami (vysoké riziko prenosu infekcie na ostatných),
 16. s cirhózou pečene,
 17. so závažnými metabolickými chorobami, dispenzarizovaný a vyžadujúci substitučnú liečbu,
 18. so závažnou poruchou imunity, vyžadujúci dispenzarizáciu a substitučnú liečbu,
 19. so závažnou neurologickou chorobou – sclerosis multiplex vyžadujúcou liečbu, myastenia gravis, amyotrofická laterálna skleróza a iné,
 20. s mentálnou, vrodenou alebo inou chorobou s významným znížením kognitívnych funkcií (významné riziko šírenia ochorenia)
 21. so závažnou formou reumatologických, gastroenterologických a iných ochorení vyžadujúce biologickú liečbu,
 22. so závažnými poruchami hemokoagulácie,
 23. so závažným priebehom infekčných ochorení (napr.tuberkulóza)

Pre objednanie e-mailom je nutné v texte zadať meno, priezvisko a telefónne číslo náhradníka.


Odberové miesto pre testovanie pacientov na COVID-19

Pred nemocnicou Partizánske je v spolupráci so súkromnými laboratóriami Alpha medical zriadené mobilné odberové miesto pre testovanie pacientov na COVID-19. Zdravotníci nemocnice realizujú výtery z hrdla a nosa indikovaným pacientom, ktorých na otestovanie určí RÚVZ, a tiež samoplatcom.

Testovanie prebieha každý pondelok, stredu a piatok od 7.00 h do 10.00 h. a pre samoplatcov od 07:00 h do 07:30 h.

Samoplatcovia sa musia objednať na otestovanie vopred cez stránku www.lab.online. Denné kapacity sú obmedzené a prioritou je testovanie pre RÚVZ. Samoplatcovia sa teda môžu objednať na otestovanie až po rezervácii termínov pre indikovaných pacientov určených RÚVZ v danom dni.

V spolupráci s NCZI testuje cez mobilnú aplikáciu tiež pacientov s COVID-19-PASS.


ANTIGÉNOVÝ TEST COVID-19

Vážení pacienti, dovoľujeme si Vás informovať, že na antigénové testy nie je potrebné sa objednať.
Odbery v nemocnici Partizánske sa vykonávajú každý pracovný deň v čase od 7:00 h do 12:00 h a od 12:30 h do 15.00 h.


Návštevy sú možné v čase podľa návštevných hodín jednotlivých oddelení.

Viac...


COVID oddelenie partizánskej nemocnice sa nachádza v budove bloku C na prvom poschodí, v priestoroch doterajšieho oddelenia dlhodobo chorých. Nemocnica pre tento účel reprofilizovala 25 lôžok.


 • Nemocnica vytvorila pre pacientov s podozrením na koronavírus samostatné pracovisko, a to v priestoroch všeobecnej ambulancie v budove pred vchodom do areálu (pri hemodialyzačnom centre). Pracovisko je vizuálne označené a má samostatný vchod.
 • Pacienti majú vstup do nemocnice povolený len s rúškom či šatkou, ktorá zakrýva ústa a nos.
 • Zdravotníci pacientom pri dvoch vstupoch (vstup do areálu nemocnice a pri hlavnom vstupe) bezkontaktne merajú teplotu a zisťujú ďalšie príznaky.
 • Otvorený je momentálne len jeden vstup do nemocnice, a to vchod pri pohotovosti, ostatné sú uzatvorené.

Informácia o zmene poskytovaných služieb.

Viac...


Spoločné vyhľadávanie Nemocnica Partizánske

Poďakovania

 • Pani Húsková napísala: „Chcem sa poďakovať vedeniu nemocnice, že na oddelení som stretla naozaj milých, citlivých ľudí, ktorí sa nám s dcérkou snažili pomôcť. Okrem výbornej starostlivosti som, na oddelení, zažila ľudský prístup, povzbudivé slová a samozrejme odborné znalosti, ktoré nám pomohli k uzdraveniu. Chcem poďakovať pani doktorke Cimermanovej, pani primárke Hudecovej a nemôžem zabudnúť na úžasný prístup sestričiek, ktoré sa nám snažili pomôcť nie len profesionálne ale aj ľudsky.

Kontakt

Nemocnica na okraji mesta, n.o.
Ul. Nová nemocnica 511
958 01 Partizánske

IČO: 45 736 316
DIČ: 2023754832
IČ DPH: SK7020000669

Asistentka riaditeľa
Ľubica Valková
tel.: + 421 38/7473 120
e-mail: lubica.valkova@svetzdravia.com

Kontaktujte nás

Ak máte záujem o informácie ohľadom ponuky služieb alebo ste nenašli čo ste hľadali, kontaktujte nás prostredníctvom infolinky alebo kontaktného formulára.

Aktuality

Už druhé dvojičky tento rok v partizánskej nemocnici

Dňa 5. 2. 2021 sa v našej nemocnici v Partizánskom narodili dvojičky mladej prvorodičke Bc. Zuzke Rybanskej.

VIAC...

Na očkovanie v nemocniciach Svet zdravia sa môžu určené skupiny prihlásiť online

Na termín očkovania proti ochoreniu COVID-19 v Nemocniciach Svet zdravia sa môžu určené skupiny ľudí prihlásiť online prostredníctvom národného portálu www.korona.gov.sk.

VIAC...

Nina či Michal: Toto boli najčastejšie minuloročné mená pre bábätká v partizánskej nemocnici

V Nemocnici Svet zdravia Partizánske sa minulý rok uskutočnilo 559 pôrodov.

VIAC...

Všetky nemocnice
Voľné pracovné pozície