Detské oddelenie

Nemocnica Partizánske

Návštevné hodiny

 • Pondelok 13:00 - 19:00
 • Utorok 13:00 - 19:00
 • Streda 13:00 - 19:00
 • Štvrtok 13:00 - 19:00
 • Piatok 13:00 - 19:00
 • Sobota 13:00 - 19:00
 • Nedeľa 13:00 - 19:00

Kontakt

Nemocnica na okraji mesta, n.o.
Ul. Nová nemocnica 511
958 01 Partizánske

'+421 (0) 38 7473 160, 242

Detské oddelenie sa nachádza na prízemí, pavilón B.

O oddelení

Oddelenie poskytuje diagnostiku a liečbu pre všetkých detských pacientov z okresu vo veku od 0 do dovŕšenia 19 roku. Venuje sa akútnym aj chronickým ochoreniam, ktoré si vyžadujú hospitalizáciu. Zaoberá prevenciou, diagnostikou a liečbou ochorení v detskom veku. Hlavná pozornosť sa venuje predchádzaniu ochoreniam a v prípade zistenia choroby zminimalizovaniu komplikácií a negatívnych dopadov pre dieťa. Významnou mierou sa podieľa na edukácii dieťaťa a rodiny.

LIEČEBNÉ MOŽNOSTI/VÝKONY

Zdravotnícka starostlivosť detsko-kojeneckého oddelenia zahŕňa:

 • komplexnú liečebnú a ošetrovateľskú starostlivosť o deti a dorast od 0 – 19 rokov z určeného spádového územia a všetkým pacientom pri akútnom ohrození zdravia alebo života
 • konziliárne vyšetrenia detským pacientom hospitalizovaným na iných oddeleniach nemocnice
 • hospitalizuje matky dojčených detí a podľa potreby sprievodcu k deťom 0 – 6 rokov,  v indikovaných prípadoch a na žiadosť rodia aj k deťom nad 6 rokov
 • SONO vyšetrenia pre celú spádovú oblasť
 • ambulantnou formou  zabezpečuje detskú LSPP a ÚPS

Snahou oddelenie je prijať ku každému dieťaťu aj sprevádzajúcu osobu, aby dieťa toto psychicky náročnejšie obdobie zvládlo bez ďalších problémov. Lekári a sestry na detskom oddelení úzko spolupracujú aj s ostatnými oddeleniami nemocnice, pokiaľ to vyžaduje stav pacientov.

POKYNY PRE HOSPITALIZOVANÝCH PACIENTOV

Doprovod dieťaťa má možnosť celodenného stravovania (poplatok podľa aktuálneho cenníka).

 

Praktické rady

Personálne oddelenie

MUDr. Hudecová Janka Detské oddelenie, Nemocnica Partizánske primár

MUDr. Cimermanová Margita Detské oddelenie, Nemocnica Partizánske zástupca primára

MUDr. Romana Zelísková Detské oddelenie, Nemocnica Partizánske lekár

MUDr. Mederová Zuzana Detské oddelenie, Nemocnica Partizánske lekár

MUDr. Petra Gubková Detské oddelenie, Nemocnica Partizánske lekár

MUDr. Kubová Izabela Detské oddelenie, Nemocnica Partizánske lekár

PhDr. Rizikyova Eva Detské oddelenie, Nemocnica Partizánske vedúca sestra