Neurologické oddelenie

Nemocnica Partizánske

Návštevné hodiny

 • Pondelok 14:30 - 15:30
 • Utorok 14:30 - 15:30
 • Streda 14:30 - 15:30
 • Štvrtok 14:30 - 15:30
 • Piatok 14:30 - 15:30
 • Sobota 13:00 - 15:30
 • Nedeľa 13:00 - 15:30

Kontakt

Nemocnica na okraji mesta, n.o.
Ul. Nová nemocnica 511
958 01 Partizánske

+421 (0) 38 7473 252

Vyšetrovňa - lekár: 038/7473 147

Neurologické oddelenie sa nachádza na 2. poschodí pavilónu B

O oddelení

Neurologické oddelenie vykonáva komplexnú neurologickú a terapeutickú starostlivosť v nepretržitej prevádzke všetkých neurologických ochorení. Starostlivosť je zabezpečená v nemocničnej lôžkovej časti, v ambulantnej časti. Pozostáva z 1 samostatnej ošetrovacej jednotky s počtom 25 lôžok a 2 nadštandardné jednolôžkové izby.

Poskytuje komplexnú neurologickú liečebnú, diagnostickú, ošetrovateľskú a preventívnu starostlivosť pacientom nielen z okresu Partizánske, ale aj blízkeho a ďalšieho okolia a to v rozsahu koncepcie odboru neurológie.

LIEČEBNÉ MOŽNOSTI/VÝKONY

 • Realizujeme modernú liečbu ischemických cievnych mozgových príhod vrátane podávania i.v.trombolýzy.
 • Diagnostika a liečba záchvatových ochorení najmä epilepsie, EEG vyšetrenie (natívne, po spánkovej deprivácii).
 • Diagnostika a liečba sclerosis multiplex s možnosťou následného sledovania v centre SM a s imunomodulač­nou liečbou v FN Trenčín.
 • Komplexná diagnostika a liečba vertebrogénnych ochorení (ochorení chrbtice) vrátane aplikácie PRT a cielenej ozónovej liečby pod CT prístrojom.
 • Liečba autoimunitne podmienených ochorení a zápalových ochorení periferného nervového systému s možnosťou aplikácie intravenóznych imunoglobulínov.
 • Diagnostika neuromuskulárnych ochorení, EMG vyšetrenie.
 • Úzko spolupracujeme s pracoviskom magnetickej rezonancie v Uniklinike v Prievidzi a MR v Topoľčanoch,  s neurochirurgickou a neurologickou klinikou FN Nitra.

Na stiahnutie

Personálne oddelenie

MUDr. Hamačková Kvetoslava Neurologické oddelenie, Nemocnica Partizánske primár

MUDr. Duran Alexander Neurologické oddelenie, Nemocnica Partizánske lekár

MUDr. Jakubíková Patrícia Neurologické oddelenie, Nemocnica Partizánske lekár

PhDr. Krajčíková Monika Neurologické oddelenie, Nemocnica Partizánske vedúca sestra