Interné oddelenie

Nemocnica Partizánske

Návštevné hodiny

  • Pondelok 14:30 - 15:30
  • Utorok 14:30 - 15:30
  • Streda 14:30 - 15:30
  • Štvrtok 14:30 - 15:30
  • Piatok 14:30 - 15:30
  • Sobota 13:00 - 15:30
  • Nedeľa 13:00 - 15:30

Kontakt

Nemocnica na okraji mesta, n.o.
Ul.Nová nemocnica 511
958 01 Partizánske

+421 (0) 38 7473217

O oddelení

Hlavnou úlohou interného/vnútorného lekárstva je poskytovanie diagnosticko – liečebno – preventívnej starostlivosti dospelej populácie pri interných ochoreniach v ambulantnej sfére s náväznosťou na lôžkovú zdravotnú starostlivosť. Oddelenie disponuje 36 lôžkami na štandardnom oddelení. Taktiež sú k dispozícii 3 nadštandardné izby.

LIEČEBNÉ MOŽNOSTI/VÝKONY

Na našom oddelení sa uplatňujú moderné ošetrovateľské postupy. Vykonávajú sa diagnostické a terapeutické  metódy kardiologických ochorení – EKG vyš., ECHOKg vyš., EKG Holter, TK Holter, ergometrické vyšetrenie, dočasná kardiostimulácia, gastroenetrologické ochorenia – GFS vyš., kolonoskopické vyš., endospokopické intervenčné výkony / polypektómie, bioptizácia ložísk /, zavedenie PEG, ligácia pažerákových varixov, nefrologické ochorenia – funkčné vyšetrenia obličiek, USG vyšetrenia obličiek,  diabetologické ochorenia – monitoring glykémií, glukózov. Tolerančné testy, hematologické ochorenia – diferenciálna diagnostika anémií, vyšetrenie väzobnej krivky železa, onkologické ochorenia – diagnostika a diferenciálna diagnostika malignít v dospelom veku, punkcie abdominálheo a pleurálneho priestoru s diagnostickým, či terapeutickým zámerom.

POKYNY PRE HOSPITALIZOVANÝCH PACIENTOV

Dostaviť sa v deň prijatia o 9 hod. na internú ambulanciu. Priniesť si so sebou doklad totožnosti, preukaz poistenca, zdravotnú dokumentáciu, zriedkavé, alebo špeciálne lieky, osobné hygienické potreby.

Personálne obsadenie

MUDr. Pillár Peter Interné oddelenie, Nemocnica Partizánske primár

Podolák Nataliia Interné oddelenie, Nemocnica Partizánske lekár

MUDr. Michaela Mitalová Interné oddelenie, Nemocnica Partizánske lekár

MUDr. Tomáš Gombarčík Interné oddelenie, Nemocnica Partizánske lekár

MUDr. Kováčiková Aneta Interné oddelenie, Nemocnica Partizánske lekár

MUDr. Miškeje Andrej Interné oddelenie, Nemocnica Partizánske lekár

MUDr. Šínska Renáta Interné oddelenie, Nemocnica Partizánske lekár

Shelever Bohdan Interné oddelenie, Nemocnica Partizánske lekár

MUDr. Košíková Kristína Interné oddelenie, Nemocnica Partizánske lekár

Mgr. Koperová Janka Interné oddelenie, Nemocnica Partizánske vedúca sestra