Anesteziologická ambulancia

Nemocnica Partizánske

Ordinačné hodiny

  • Pondelok 11:00 - 13:00
  • Utorok 11:00 - 13:00
  • Streda 11:00 - 13:00
  • Štvrtok 11:00 - 13:00
  • Piatok 11:00 - 13:00

Kontakt

Nemocnica na okraji mesta, n.o.
Ul.Nová nemocnica 511
958 01 Partizánske

+421 (0) 38 7473394

Ambulancia sa nachádza na 1. poschodí budovy nemocnice (B pavilón).

O ambulancii

Anestéziologická ambulancia zabezpečuje predoperačné anestéziologické vyšetrenie, predoperačnú prípravu ambulantných a hospitalizovaných pacientov a konziliárne služby v rámci predoperačnej prípravy pacientov plánovaných na anestetický výkon na jednotlivých oddeleniach podľa klinického stavu pacientov a vybavenia nemocnice.

LIEČEBNÉ MOŽNOSTI/VÝKONY

Anestéziologická ambulancia robí predoperačné anestéziologické vyšetrenia u všetkých pacientov plánovaných na akútne a plánované operačné výkony v nemocnici Svet zdravia Partizánske, aj u pacientov odchádzajúcich na operácie do iných nemocníc resp. na vyššie pracoviská.

Personálne obsadenie

MUDr. Krbúšik Gabriel Anesteziologická ambulancia, Nemocnica Partizánske

MUDr. Ciulisová Michaela Anesteziologická ambulancia, Nemocnica Partizánske

MUDr. Fábik Alfonz Anesteziologická ambulancia, Nemocnica Partizánske