Anesteziologická ambulancia

Nemocnica Partizánske

Ordinačné hodiny

  • Pondelok 11:00 - 13:00
  • Utorok 11:00 - 13:00
  • Streda 11:00 - 13:00
  • Štvrtok 11:00 - 13:00
  • Piatok 11:00 - 13:00

Kontakt

Nemocnica na okraji mesta, n.o.
Ul. Nová nemocnica 511
958 01 Partizánske

+421 (0) 38 7473184

Ambulancia sa nachádza na 1. poschodí budovy nemocnice (B pavilón).

O ambulancii

Anestéziologická ambulancia zabezpečuje predoperačné anestéziologické vyšetrenie, predoperačnú prípravu ambulantných a hospitalizovaných pacientov a konziliárne služby v rámci predoperačnej prípravy pacientov plánovaných na anestetický výkon na jednotlivých oddeleniach podľa klinického stavu pacientov a vybavenia nemocnice.

LIEČEBNÉ MOŽNOSTI/VÝKONY

Anestéziologická ambulancia robí predoperačné anestéziologické vyšetrenia u všetkých pacientov plánovaných na akútne a plánované operačné výkony v nemocnici Svet zdravia Partizánske, aj u pacientov odchádzajúcich na operácie do iných nemocníc resp. na vyššie pracoviská.

Personálne obsadenie

MUDr. Krbúšik Gabriel Anesteziologická ambulancia, Nemocnica Partizánske lekár

MUDr. Ciulisová Michaela Anesteziologická ambulancia, Nemocnica Partizánske lekár