Oddelenie dlhodobo chorých

Nemocnica Partizánske

Návštevné hodiny

  • Pondelok 14:30 - 15:30
  • Utorok 14:30 - 15:30
  • Streda 14:30 - 15:30
  • Štvrtok 14:30 - 15:30
  • Piatok 14:30 - 15:30
  • Sobota 14:30 - 15:30
  • Nedeľa 13:00 - 15:30

Kontakt

Nemocnica na okraji mesta, n.o.
Ul.Nová nemocnica 511
958 01 Partizánske

+421 (0) 38 7473 146, 251

Oddelenie sa nachádza na 1. poschodí budovy nemocnice (B pavilón).

O oddelení

ODCH poskytuje liečebnú starostlivosť pacientom, ktorých stav nevyžaduje technicky náročné diagnostické a terapeutické postupy, ktorým je potrebné zaistiť dlhodobú liečbu a rehabilitáciu s každodennou lekárskou vizitou. Na oddelenie sa prijímajú pacienti nielen vo veku nad 65 rokov, ale aj mladší pacienti vyžadujúci dlhodobú zdravotnú starostlivosť.

LIEČEBNÉ MOŽNOSTI/VÝKONY

Na oddelení ODCH je poskytovaná komplexná starostlivosť pacientom po ukončení diagnostického procesu a zvládnutí akútneho stavu. Pacienti sú prijímaní prekladom z iného oddelenia našej nemocnice, alebo na základe doporučenia od praktického alebo odborného lekára po dohovore s primárom oddelenia.

Na oddelení je bunkový systém izieb, pričom každá bunka má svoje sociálne zariadenie. K dispozicií je pre pacientov 25 štandardných lôžok. Taktiež sa tu nachádza nadštandardná izba s jedným lôžkom a vlastným sociálnym zariadením.

Obsah poskytovanej starostlivosti: hygienický režim, zaistenie základných potrieb pacienta vrátane výživy – kŕmenie, enterálna a parenterálna výživa, starostlivosť o vyprázdňovanie, aktivizácia pacientov, v rámci rehabilitácie – vertikalizácia, nácvik chôdze s pomocou rehabilitačných pracovníkov, antidekubitárny režim, ošetrovanie dekubitov a vredov predkolenia, preväzy, podávanie liekov vrátane aplikácie parenterálnej výživy, sledovanie fyziologických funkcií (TK, TT, P, D), odbery biologického materiálu, zvýšený dohľad na dementných pacientov, zvládanie nepokoja u pacientov, sledovanie psychického stavu, ošetrovanie stómií, drénov, kanýl, oxygenoterapia, spolupráca s rodinnými príslušnikmi, sociálnymi pracovníkmi, kňazmi, ošetrovateľské poradenstvo.

Priemerná doba hospitalizácie pacienta na oddelení dlhodobo chorých je 21 dní.

POKYNY PRE HOSPITALIZOVANÝH PACIENTOV

Pre doprovod dieťaťa staršieho ako tri roky je povinná platba zo zákona 3,32 eur. Doprovod dieťaťa má možnosť celodenného stravovania (poplatok za celodennú stravu je 5,30 eur).

Personálne obsadenie

MUDr. Lenka Pavlasová Oddelenie dlhodobo chorých, Nemocnica Partizánske primár

Revta Milan Oddelenie dlhodobo chorých, Nemocnica Partizánske lekár

Mgr. Píšová Monika Oddelenie dlhodobo chorých, Nemocnica Partizánske vedúca sestra