Infektologická ambulancia

Nemocnica Partizánske

Ordinačné hodiny

  • Pondelok 07:30 - 15:30
  • Utorok 07:30 - 15:30
  • Štvrtok 07:30 - 15:30
  • Piatok 07:30 - 15:30

Kontakt

Nemocnica na okraji mesta, n.o.
Ul. Nová nemocnica 511
958 01 Partizánske

+421 (0) 387473 216

Ambulancia sa nachádza vpravo od parkoviska pred vstupom do areálu nemocnice.

O ambulancii

Infektologická ambulancia  je špecializované ambulantné zariadenie pre infekčné choroby a antiinfekčnú liečbu. Zabezpečuje ambulantnú  diagnostickú, liečebnú a dispenzárnu starostlivosť u pacientov s infekčným ochorením a rekonvalescentov pre spádovú oblasť Partizánske a okolie. Podieľa sa na prevencii a profylaxii infekčných chorôb, poskytuje konzultačnú činnosť v problematike antiinfekčnej terapie.

Súčasťou infektologickej ambulancie je antirabická ambulancia, ktorá zabezpečuje postexpozičnú vakcináciu pacientov po poranení zvieratami s rizikom ochorenia na besnotu.

LIEČEBNÉ MOŽNOSTI/VÝKONY

Infektologická ambulancia robí odbery základných hematologických, biochemických, mikrobiologických  a serologických vyšetrení  v zmysle diferenciálnej diagnostiky ochorení.

Personálne obsadenie

MUDr. Harineková Milada Infektologická ambulancia, Nemocnica Partizánske lekár