• Slovenčina

Moja pôrodnica

Našou snahou je vytvoriť pre vás a pre vaše bábätko komfortné podmienky, pocit bezpečia a istoty, aby ste si z našej nemocnice odniesli tie najpríjemnejšie spomienky.

Nájdite si pôrodnicu Svet zdravia

Služby

 • Baby Friendy Hospital

  Baby Friendy Hospital Initiative, teda Nemocnica priateľská deťom je celosvetový program UNICEFu, ku ktorému sa Slovensko pridalo v roku 1993. Podstatou celého programu je pripraviť od narodenia také prostredie a podmienky pre matku a dieťa , aby sa zabezpečil základný cieľ tejto iniciatívy a to podporovať zdravý vývin detí od narodenia.

  Hlavné zameranie je na podporu dojčenia ako kľúčového faktora nielen pre výživu novorodencov ale aj pre väzbu matka dieťa po narodení. Využíva sa pritom hlavne šírenie vedomostí a osvety o význame dojčenia, včasného priloženia dieťaťa k prsníku hneď po narodení a o podporovaní iniciatívnych krokov, ktoré vedú k vytváraniu priateľského prostredia na pôrodniciach, aby boli čo najlepšie podmienky na realizáciu väzby matka – dieťa.

 • Pôrodnica novej generácie

  Pôrodnica novej generácie kladie dôraz na bezpečnosť a komfort rodičiek v maximálnom súkromí, pričom personál dbá na splnenie individuálnych požiadaviek rodičiek a na navodení pocitu domova. Pri pôrode sa využívajú zažité postupy rooming in, bonding a skin-to-skin. Pôrodnica funguje 24 hodín denne / 7 dní v týždni.

  Základné princípy pôrodnice novej generácie Svet zdravia:
  nová organizácia zdravotnej starostlivosti s dôrazom na bezpečnosť a komfort rodičiek,
  súkromie a pocit domova,
  pripravenosť na splnenie individuálnych požiadaviek rodičiek,
  zažité postupy podľa konceptu „Baby friendly hospital“ – rooming in, bonding, skin-to-skin,
  rodinná a priateľská atmosféra 24 hod denne/7 dní v týždni.

 • Pôrodnica s individuálnym pôrodným plánom

  Pôrod vedie pôrodník alebo pôrodná asistentka. V jednotlivých fázach pôrodu je možné , aby mamička vyslovila svoje želania na vedenie pôrodu tak, aby jej priania boli realizovateľné v danom zdravotníckom zariadení.

  Jej priania by mali byť akceptované podľa reálnych možností pôrodnice. Ide o dohodu medzi mamičkou a pôrodníkom, pôrodnou asistentkou napr. na to v akej polohe chce mamička rodiť, či chce nástrih hrádze, či bude pri pôrode účastný otecko. Pôrodnica jej môže ponúknuť napr. masáže krížovej oblasti, hydroterapiu, fit loptu na uvoľňovanie pôrodných ciest. Celé čakanie na bábätko je možné spríjemniť hudbou akú si mamička vyberie a pod. Tento plán sa v zdravotníckom zariadení spisuje vopred podľa časovej dohody, zároveň sa budúca mamička môže s prostredím pôrodnice oboznámiť. Na prvom mieste je však bezpečnosť rodičky a dieťatka. V prípade potencionálnej komplikácie vedenie pôrodu preberá pôrodník , ktorý vie zhodnotiť odborné i časové riziko v danom momente. Túto novinku ponúka Svet zdravia proaktívne každej mamičke, a je len na nej či o pôrodný plán prejaví záujem.