Aktuality, Svet Zdravia, Svidník    03.12.2018

Budúcnosť svidníckej nemocnice sa opiera o chirurgiu a o internistické odbory

Svidnícka nemocnica sa rozhodla už dnes reagovať na zložitú personálnu situáciu v sektore zdravotníctva a súčasne na plánované zmeny, ktoré prinesie pripravovaná stratifikácia nemocníc.

 

Svet zdravia s vedením nemocnice pripravili dlhodobú stratégiu, ktorá sa opiera o perspektívne medicínske oblasti pre celý región Svidníka a Stropkova. Nemocnica bude v blízkom čase rozširovať spektrum zdravotnej starostlivosti najmä v oblasti jednodňovej chirurgie, internistických odborov a ambulantnej sféry. Hoci nemocnici nebol ministerstvom zdravotníctva pridelený urgentný príjem, zachováva nepretržitú urgentnú zdravotnú starostlivosť na úrovni ambulancií ÚPS. Naopak, v polovici decembra bude ukončená prevádzka pôrodníckeho oddelenia a neonatológie. Posledných dvanásť mesiacov dokázalo, že aj napriek enormnej podpore oddelenie nedokáže dosiahnuť aspoň 500 pôrodov ročne, čo je považované za bezpečnostné minimum.

„Každý poskytovateľ ústavnej zdravotnej starostlivosti musí dnes seriózne zvažovať, na ktoré oblasti sa má zameriavať, pre ktoré špecializácie vie nájsť dostatok kvalitného personálu a ktorým smerom sa vyvíja demografia obyvateľstva. Na zmeny, ktoré pripravuje ministerstvo zdravotníctva spoločne so zdravotnými poisťovňami, sa nemocnice Sveta zdravia pripravujú už dnes. Menšie regionálne nemocnice typu svidníckej sú veľmi citlivé na akékoľvek systémové zmeny. Som presvedčený, že sa nám podarilo nájsť pre túto nemocnicu stratégiu, ktorá jej zabezpečí dlhodobú perspektívu,“ zdôraznil Vladimír Dvorový, generálny riaditeľ siete polikliník ProCare a nemocníc Svet zdravia.

V najbližších rokoch sa posilní zdravotná starostlivosť v odboroch, ktoré dokážu pomôcť pacientom pri 70 % najčastejších diagnóz. V línii pripravovanej celonárodnej stratégie z dielne ministerstva zdravotníctva o stratifikácii ústavných zariadení bude táto nemocnica rozvíjať chirurgiu s dôrazom na nové jednodňové výkony, internistické odbory s posilnenou kapacitou na následnú, chronickú a fyziatricko-rehabilitačnú zdravotnú starostlivosť. Prioritou bude rozširovanie ambulantného zázemia o špecializácie, ktoré doteraz neboli ponúkané. Nemocnica bude určite počas nasledujúcich rokov v plnom rozsahu zabezpečovať urgentnú zdravotnú starostlivosť na úrovni ambulancií ÚPS (ústavnej pohotovostnej služby). Ďalším rozvojom by mala prejsť jediná psychiatrická liečebňa pre chronických pacientov v Prešovskom kraji. Jednou z ambícií vedenia nemocnice je tiež získať podporu pre vybudovanie nového oddelenia chronickej intenzívnej starostlivosti, ktorých je napriek potrebe obyvateľstva na Slovensku nedostatok.

„Obyvatelia svidníckeho a stropkovského regiónu si zaslúžia kvalitnú všeobecnú nemocnicu, tak ako tomu bolo doposiaľ. Tá naša sa dlhodobo umiestňuje na horných priečkach v celonárodných prieskumoch spokojnosti pacientov. Všetko naše úsilie bude odteraz smerovať do oblastí, ktoré sú pre nemocnicu kľúčové. Máme dva roky na to, aby sa nám z hľadiska objemov výkonov podarilo stabilizovať chirurgiu, intenzivistické, interné a neurologické oddelenia. Okolo nich chceme vybudovať silný lekársky a ošetrovateľský tím,“ doplnil Slavko Rodák, riaditeľ Nemocnice Svet zdravia Svidník.

Svet zdravia súčasne pristúpil k vyhodnoteniu prevádzky gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia. Na začiatku roka sa napriek kritickej personálnej situácii a nízkemu počtu pôrodov dohodol s predstaviteľmi ministerstva zdravotníctva a Prešovského samosprávneho kraja, že oddelenie ostane v prevádzke do konca roka 2018. Ďalšie pôsobenie oddelenia bolo však podmienené hlavne zvýšením počtu pôrodov v roku 2018 minimálne na úroveň aspoň 500. Jednoznačný bol aj postoj ministerstva zdravotníctva k nezaradeniu nemocnice do pevnej siete urgentných príjmov I. typu. Napriek enormnej snahe vedenia a zamestnancov oddelenia počet pôrodov v tomto roku pravdepodobne len tesne prekročí hranicu 400 (nemocnica robila nadregionálne reklamné kampane, organizovala deň otvorených dverí, investovala do vybavenia a podporovala spoluprácu s miestnymi gynekológmi). Svet zdravia sa preto definitívne rozhodol ukončiť prevádzku pôrodníckeho oddelenia a neonatológie ku dňu 17. decembra 2018. Posledné rodičky budú prijaté na oddelenie 14. decembra 2018. V nemocnici budú zachované gynekologické výkony na úrovni jednodňovej chirurgie. Toto rozhodnutie nijakým spôsobom neovplyvní zamestnanosť nemocnice. Všetkým rodičkám z regiónov Svidníka a Stropkova nemocnica ponúkne možnosť pôrodov v okolitých nemocniciach Sveta zdravia v Humennom, vo Vranove nad Topľou alebo v Michalovciach. V prípade potreby im bude zabezpečená v dohodnutý termín aj dopravná zdravotná služba.

„Pre žiadneho riaditeľa nie je jednoduché zatvoriť oddelenie, najmä ak hovoríme o pôrodnici. Veľmi oceňujem heroickú snahu celého kolektívu zachrániť tieto výkony v nemocnici. Napriek tomu považujem naše rozhodnutie za zodpovedné voči pacientom, ako aj k budúcnosti nemocnice. Ošetrovateľský tím nám výrazne pomôže v rozvoji ostatných oddelení, lekári zase pri jednodňových operačných výkonoch. O všetky rodičky a o ich deti z tohto regiónu sú zase pripravené postarať sa naše špičkové pôrodnice v okolí,“ uzavrel Vladimír Dvorový.

Nové rozvojové plány svidníckej nemocnice:

  • kardiologická ambulancia (otvorená v roku 2017), diabetologická ambulancia (otvorená v roku 2018) a angiologická ambulancia (plán otvorenia v roku 2019),
  • nové chirurgické výkony na úrovni modernej jednodňovej starostlivosti: základné, urologické a ortopedické; aktuálne pribudli operácie kŕčových žíl, budúci rok pribudnú operácie haluxov, karpálneho tunela a artroskopické zákroky,
  • rozšírenie lôžkovej kapacity interného oddelenia pre potreby doliečovacích výkonov, po ktorých je v tomto regióne obrovský dopyt,
  • rozvoj gynekologických výkonov na úrovni jednodňovej starostlivosti,
  • skvalitňovanie fyziatricko-rehabilitačných služieb,
  • rozširovanie počtu lôžok v psychiatrickej liečebni pre chronických pacientov,
  • ambícia vybudovať nové oddelenie chronickej intenzívnej starostlivosti (OCHRIS), ktoré by bolo prepojené s terajším oddelením anestéziológie a multiodborovej intenzívnej starostlivosti (OAMIS).


Ďalšie príspevky, ktoré by Vás mohli zaujímať

Aktuality 14.12.2018

Pôrodnice Sveta zdravia sú pripravené na rodičky z okresov Svidníka a Stropkova

Dnes je posledný deň, kedy pôrodnícke oddelenie svidníckej nemocnice prijíma rodičky na plánované alebo akútne zákroky pred jeho definitívnym uzavretím, v pondelok 17. decembra 2018. Všetky rodičky sú pripravené prijať tri okolité gynekologicko-pôrodnícke oddelenia v Humennom, Vranove nad Topľou a v Michalovciach. Na plánované pôrody je pripravená bezplatná doprava, ktorú je možné objednať cez regionálne gynekologické ambulancie. V nemocnici budú zachované gynekologické výkony na úrovni jednodňovej chirurgie. Toto rozhodnutie nijakým spôsobom neovplyvňuje zamestnanosť nemocnice.

Jesenný camp internistov v Nemocnici Svet zdravia Rožňava

Aktuality 12.12.2018

Jesenný kemp mladých internistov v Rožňave

Celkom jedenásť lekárov sa zišlo na druhom ročníku štvordňového Campu pre mladých internistov v rožňavskej nemocnici. Cieľom stretnutia je čo najviac rozšíriť odborné obzory lekárom v predatestačnej príprave a odovzdať im praktické skúsenosti, ktoré by v bežnej praxi získavali oveľa pomalšie.

Neurologická ambulancia v nemocnici Svet zdravia Žiar nad Hronom

Aktuality 10.12.2018

V žiarskej nemocnici liečia aj zriedkavé choroby

V Nemocnici Svet zdravia Žiar nad Hronom sa zaoberajú aj chorobami, ktoré sú zriedkavé. Tie postihujú menej ako jednu osobu z 2000 obyvateľov a ešte donedávna sa zväčša nedali ani liečiť. Na neurologickom pracovisku sa začali špecializovať na neuromuskulárne ochorenia, z ktorých veľká časť je vzácna a pracovisko sa tak stáva prirodzeným regionálnym centrom pre tieto diagnózy.

Odoberajte novinky e-mailom

 

PROCARE LEKÁR 24

Možnosti riešenia vašich zdravotných komplikácií doma a v zahraničí

 

Teraz 20% zľava

VIAC INFO