JZS - Anesteziológia

ProCare Betliarska

Jednodňová zdravotná starostlivosť

Kontakt

Betliarska 3776/17, 851 07  Bratislava (Petržalka)

Personálne obsadenie

MUDr. Tomáš Hrtánek JZS - Anesteziológia, ProCare Betliarska Anestéziológ

MUDr. Ľubica Jurčacková JZS - Anesteziológia, ProCare Betliarska Anestéziológ

MUDr. Patrícia Kurucová JZS - Anesteziológia, ProCare Betliarska Anestéziológ

MUDr. Tímea Zácsiková JZS - Anesteziológia, ProCare Betliarska Anestéziológ