Oftalmologická ambulancia ProCare Betliarska

Špecializované oftalmologické ambulancie v Poliklinike na Betliarskej ulici v Petržalke sú zmluvným partnerom všetkých zdravotných poisťovní a ponúkajú kompletnú oftalmologickú zdravotnú starostlivosť pacientom s ochorením očí.

Skúsení oční lekári poskytujú ambulantné vyšetrenie očí, kompletnú diagnostiku, medikamentóznu a injekčnú liečbu oka a laserovú liečbu oka v celom spektre ochorení predného aj zadného segmentu oka. Očné ambulancie disponujú širokou škálou moderných oftalmologických prístrojov, vrátane laserov pre ošetrenie sietnice a liečbu zeleného a sivého zákalu.

Včasnou diagnostikou a následnou liečbou možno zamedziť pokračovaniu očných ochorení a následnej strate zrakových funkcií. Oftalmologické zákroky u nás vykonáva tím oftalmologických špecialistov, ktorý poskytujú ambulantnú očnú starostlivosť.

 
 

Benefity

 • Krátke čakacie doby na vyšetrenie

  Oftalmologické ambulancie na Betliarskej v Petržalke poskytujú široké spektrum očných vyšetrení, laserové a injekčné liečby ochorení oka. Výkony a vyšetrenia vykonáva s čo najkratšími čakacími lehotami, v moderných priestoroch a s kvalitným oftalmologickým vybavením.“

 • Zrekonštruované liečivé prostredie

  Priestory oftalmologických ambulancií na Betliarskej v Petržalke prešli kompletnou rekonštrukciou, vrátane prístrojového vybavenia pre medikamentóznu a laserovú liečbu a diagnostiku. Očné ambulancie sú situované v modernej poliklinike, v ktorej sa klient cíti príjemne.

 • Profesionálny prístup personálu

  O pacientov sa počas očných vyšetrení a zákrokov stará tím skúsených oftalmologických lekárov a špecialistov. Na očnej klinike Betliarska je spokojnosť pacienta s poskytovanou zdravotníckou starostlivosťou naša hlavná priorita.

 • Kvalitné prístrojové vybavenie na diagnostiku ochorení očí

  Očné ambulancie na Betliarskej v Petržalke poskytujú kvalitnú oftalmologickú diagnostiku, starostlivosť a liečbu očí, vrátane laserových zákrokov, liečby sietnice oka a širokého spektra ochorení predného i zadného segmentu oka.

Očné vyšetrenia a zákroky

Našou prioritou je uľahčiť dostupnosť najkvalitnejšej koncovej zdravotnej starostlivosti všetkým oftalmologickým pacientom, najmä  s chronickými diagnózami oka ako sú glaukóm a iné neuropatie,  pacientom s ochoreniami sietnice či uveálneho traktu. Realizujeme široké spektrum ambulantných výkonov od kompletnej diagnostiky a nastavenie oftalmologickej liečby, cez operácie sietnice laserom a podávanie ambulantnej medikamentóznej liečby.

Realizujeme široké spektrum výkonov.

Kompletná diagnostika glaukómu

Pri diagnóze a  liečbe glaukómu je cieľom zachovanie zrakových funkcií pacienta. Liečba glaukómu je zameraná na zníženie a stabilizáciu vnútro očného tlaku – VOT a na neuroprotekciu zrakového nervu so zachovaním očnej perfúzie. Laserovou liečbou dokážeme ovplyvniť zvýšený vnútro očný tlak tak, aby nedochádzalo k ireverzibilnému poškodeniu vlákien zrakového nervu a strate zrakových funkcií pacienta.

 • meranie vnútroočného tlaku /pomocou tonometra s biomechanickou analýzou rohovky ORA a aplanačného tonometra/
 • gonioskopické vyšetrenie
 • vyšetrenie zorného poľa – perimetria /automatickým perimetrom s analýzou progresie zmien Zeiss HFA3/
 • OCT diagnostika /najnovšie OCT Heidelbergu  SPECTRALIS® Glaucoma Module Premium Edition analýzu vrstvy nervových vláken, gangliových buniek, analýzu neuroretinálneho lemu/

Diagnostika ochorení sietnice oka pomocou OCT

 Vyšetrenie očí OCT prístrojom (optický koherenčný tomograf) je možné  ambulantne a bezbolestne, bez nutnosti použitia rozšírenia zrenice mydriatikami. OCT prístroj umožňuje vyšetriť patologické zmeny hrúbky sietnice oka a jej jednotlivých vrstiev, zrakového nervu a odhaliť zmeny v ich štruktúre a predísť tak závažným očným ochoreniam.
Mnohé ochorenia majú vplyv na hrúbku sietnice oka a zmenu videnia a výrazne ovplyvňujú zrakové funkcie. Napríklad diabetické ochorenia majú za následok zhrubnutie sietnice oka. Zelený zákal ovplyvňuje hrúbku sietnice negatívne a vedie v pokročilom štádiu vedie k strate zrakových funkcií.

OCT diagnostika pomocou laserového lúča vytvára kompletný 3 rozmerný obraz prierezu štruktúr sietnice oka a tkaniva a tak umožňuje nastaviť správnu liečbu ochorení sietnice včas.

 • OCT + HRA Modul2 SPECTRALIS® s detailnou analýzou jednotlivých vrstiev sietnice až chorioidey
 • Fluoresceínovú angiografiu so širokouhlým zobrazením
 • USG diagnostika intra aj extraokulárnych ochorení

Kompletná diagnostika ochorení sietnice pomocou najmodernejšej a najpresnejšej OCT diagnostiky s OCT + HRA Modul2 SPECTRALIS® s detailnou širokouhlou a 3D analýzou jednotlivých vrstiev sietnice až chorioidey so systémom eye tracking, možnosťou fluoresceínovej angiografie so širokoulým zobrazením.

Podávanie injekčnej liečby

Injekcie do očí sa považujú za účinné a overené liečebné metódy na určité choroby očí. Liek sa dodáva do postihnutej časti oka a funguje mimoriadne efektívne. Oční lekári používajú niekoľko techník pre podávanie liekov používaných v oftalmológii. Ako injekcie do očí sa používajú antibakteriálne, vitamínové, enzymatické, hormonálne a iné typy liekov, v závislosti od choroby.

 • intravitreálne injekcie
  Táto liečebná metóda je vhodná pre viaceré ochorenia oka, pri ktorých dochádza k ischémii vnútro očných štruktúr. Intravitreálne injekcie s antirastovými faktormi sa aplikujú pri liečbe očných ochorení, ktoré predominantne postihujú žltú škvrnu sietnice – makulu , teda miesto najostrejšieho videnia na sietnici. Ochorenie sa prejavuje degeneráciou žltej škvrny a jedna časť konzervatívna liečby pozostáva v aplikácii špeciálnych injekcií priamo do vnútra oka. Druhú časť liečby je pomocou výživových doplnkov a znížením rizikových faktorov, ktoré ovplyvňujú  degeneráciu žltej škvrny .
 • parabulbárne injekcie
  Pri injekcii do parabulbárnej oblasti sa injekcia uskutoční do priestoru tkaniva medzi očnou guľou a periostom. Pred podaním injekcie a podáva anestézia do očnej bulvy.
 • subkonjunktiválne injekcie
 • intradermálne injekcie  a pod.

Liečba lasermi

Vďaka tomu, že disponujeme lasermi  dokážeme bezodkladne poskytnúť  kompletné ošetrenie sietnice pacientom s cievnymi oklúziami,  diabetickou retinopatiou, trhlinami sietnice, pacientom vyžadujúcim  laserovú kapsulotómiu, iridotómiu, iridoplastiku a trabeculotómiu.

 • laserové ošetrenie sietnice /po cievnych oklúziach, pri  diabetickej retinopatii, pri trhlinách sietnice/
 • laserovú kapsulotómiu /vytvorenie otvoru v púzdre šošovky/
 • laserovú operáciu glaukómu /iridotómiu, iridoplastiku, trabeculotómiu/
  Laserové operácie glaukómu sa vykonávajú očnými laserovými prístrojmi v našej ambulancii. Oko je znecitlivené anestetickými kvapkami a celá operácia trvá len niekoľko minút. Laserové operácie glaukómu sú väčšinou úplne bezbolestné, alebo sú spojené s miernymi pocitmi pálenia alebo pichania.

Tím lekárov a špecialistov očnej kliniky na Betliarskej

MUDr. Zuzana Piovarči Kubánová Oftalmologická ambulancia, ProCare Betliarska Oftalmológ

MUDr. Zuzana Jamrichová Oftalmologická ambulancia, ProCare Betliarska Oftalmológ

MUDr. Hilda Pišteková Oftalmologická ambulancia, ProCare Betliarska Oftalmológ

MUDr. Lucia Šturová Oftalmologická ambulancia, ProCare Betliarska Oftalmológ

MUDr. Slavomíra Hercová Oftalmologická ambulancia, ProCare Betliarska Oftalmológ

úkony: bradavičky, chirurgické zákroky v okolí oka, jačmeň, kontaktné šošovky - kontrola, kontrolné vyšetrenie, konzultácia, pachymetria, perimetria, preplach slzných kanálikov + sondáž v lokálnej anestézie, stanovenie slzivosti - Schirmerov test, vstupné, výrastky na viečku, vyšetrenie farbocitu, vyšetrenie očného pozadia, vyšetrenie štrbinovou lampou

Kontakt

ProCare Betliarska
Betliarska 3776/17, 851 07  Bratislava (Petržalka)

Ordinačné hodiny:

 • Pondelok:      07:00 – 16:30
 • Utorok:          07:00 – 16:00
 • Streda:           07:00 – 16:30
 • Štvrtok:         07:00 – 16:00
 • Piatok:           07:00 – 16:30