Prečo my
 

Zdravotníctvo
novej generácie

 

Pridajte sa k nám.
Spolu tvoríme lepší tím.

Sme integrovaným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti novej generácie.
Naším poslaním je, aby ľudia na Slovensku mali prístup k zdravotnej starostlivosti novej generácie. Vytvárame sieť nemocníc a polikliník, kde je pacient v centre našej pozornosti.

Pridajte sa k nám. Spolu tvoríme lepší tím.

Využite príležitosť získať stabilnú prácu v moderných nemocniciach, zaujímavé profesionálne uplatnenie, atraktívne ohodnotenie, možnosť osobného rastu a ďalšieho vzdelávania.

Liečiť a pomáhať, to si vyžaduje veľkých ľudí, s ktorými spoločne budujeme lepšie zdravotníctvo na Slovensku.

 • Investujeme, inovujeme a zavádzame nové procesy.
 • K pacientom pristupujeme zodpovedne a s rešpektom.
 • Neustále zvyšujeme bezpečnosť a kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti.
 • Staráme sa o odborný rozvoj našich zamestnancov.

PONÚKAME:

 • Stabilnú prácu v moderných nemocniciach a na poliklinikách.
 • Skvelé možnosti profesionálneho uplatnenia.
 • Možnosť osobného rastu a ďalšieho vzdelávania.
 • Benefity pre zdravie, voľný čas, kultúru, pre rodinu a deti.

 • Sme zodpovední

  • Naším dlhodobým cieľom je zvyšovať kvalitu a bezpečnosť zdravotnej starostlivosti.
  • Po tridsiatich rokoch sme na východe Slovenska postavili a otvorili nemocnicu novej generácie v Michalovciach.
  • V roku 2022 otvoríme Nemocnicu novej generácie Bory v Bratislave.
  • V roku 2018 sme spustili prvý systém robotickej prípravy liekov v michalovskej nemocnici. Vďaka nemu sa výrazne eliminuje riziko nesprávneho podania liekov.
  • Úspešne sa nám darí znižovať výskyt nozokomiálnych nákaz, o ktorých ako jediní transparentne informujeme aj verejnosť.

 • Správame sa s rešpektom

  • Naši mladí lekári majú príležitosť zapojiť sa do klinických štúdií.
  • Intenzívne podporujeme dobrovoľníctvo.
  • Venujeme sa osvete a edukácii – Hygiena rúk, Deň hypertenzie, diabetes a pod.
  • Feedback a edukácia pacienta – pravidelne dávame priestor na spätnú väzbu prostredníctvom anonymných dotazníkov.

 • Sme tímoví

  • Liga výnimočných – sieť nemocníc Svet zdravia a sieť polikliník ProCare každý rok v rámci Ligy výnimočných oceňuje tých najlepších v sieti, ktorí sa významne pričinili o rozvoj zdravotnej starostlivosti na Slovensku.
  • Deň sestier – ako poďakovanie našim kolegyniam a kolegom realizujeme špeciálne poďakovanie formou rôznych aktivít od malej pozornosti vo forme kvetu, sladkej drobnosti až po špeciálny deň s vizážistom a s profesionálnym fotografovaním.