Oddelenie všeobecnej
a úrazovej chirurgie

Oddelenie všeobecnej a úrazovej chirurgie vzniklo v roku 1996, v nepretržitej prevádzke zabezpečuje komplexnú chirurgickú starostlivosť pre pacientov regiónu Spiša.

 
 

Benefity

 • Komplexná chirurgická starostlivosť

 • Ambulantná a lôžková starostlivosť

 • Nepretržitá starostlivosť 24/7

 • Jednolôžková nadštandardná izba

 • Možnosť sprevádzajúcej osoby počas hospitalizácie (nielen dieťa)

 • Jednodňová zdravotná starostlivosť

 • Bez dlhej čakacej lehoty

 • Možnosť objednať sa podľa vášho výberu

Služby

 • Všeobecná chirurgia

  Všeobecná chirurgia zabezpečuje komplexnú chirurgickú starostlivosť o pacientov s náhlou príhodou brušnou, o pacientov s ochoreniami žlčníka, žlčových ciest, pečene a pankreasu.

  Viac...
 • Laparoskpická - miniinvazívna chirurgia

  Je zlatým štandardom pri operáciách žlčníka,  stala sa tiež základným spôsobom pri operáciách slabinových prietrží a pri operáciách slepého čreva.

  Viac...
 • Traumatológia - úrazová chirurgia

  Zabezpečuje chirurgickú starostlivosť o poranenia pohybového aparátu. Operujeme zlomeniny celého skeletu okrem poranení chrbtice a panvy. Riešime poranenia mäkkého kolena, poranenia šliach vrátane Achilovej šľachy.

  Viac...
 • Jednodňová chirurgia

  V náväznosti na vznik ambulancie jednodňovej chirurgie sme vytvorili v rámci oddelenia priestor na starostlivosť o pacientov operovaných v režime JZS.

  Viac...
 • Ambulancie

  Ambulantný úsek je tvorený všeobecnou chirurgicko -traumatologickou ambulanciou, ktorá zabezpečuje primárne ošetrenie, príjem pacientov a konziliárne služby.

  Viac...
 • Pokyny pre pacientov

  Pokyny pre pacientov hospitalizovaných na oddelení všeobecnej a úrazovej chirurgie.

  Viac...

Náš tím špecialistov

 • MUDr. Edward Huľo, PhD., MPH
  primár, chirurg

  Od januára 2019 pôsobí ako primár Oddelenia všeobecnej a úrazovej chirurgie NsP Spšská Nová Ves a zároveň je garantom pre chirurgiu pre Národný endokrinologický a diabetologický ústav v Ľubochni.

  Viac...
 • MUDr. Ján Mokriš
  zástupca primára

  Po ukončení štúdia na lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach v roku 1996 nastúpil na chirurgické oddelenie, kde dnes pôsobí ako zástupca primára. Má ukončené špecializované skúšky z chirurgie I. a II. stupňa.

  Viac...
 • MUDr. Simona Konturová

  Štúdium na lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach ukončila v roku  2016. Zaradená do špecializačného štúdia v odbore všeobecná chirurgia.

  Viac...
 • MUDr. Gabriela Komorová

  Štúdium ukončila na lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach v roku 2016. Pôsobí na oddelení ako sekundárny lekár v príprave pred špecializovanou skúškou zo všeobecnej chirurgie.

  Viac...
 • MUDr. András Martyasov

  Štúdium ukončil na LF Užhorodskej národnej univerzity. Pôsobil na katedre chirurgických ochorení v Univerzitnej nemocnici a neskôr na oddelení všeobecnej a úrazovej chirurgie v Levoči.

  Viac...
 • Mgr. Slavomíra Šusterová

  Pracuje ako vedúca sestra od otvorenia oddelenia v roku 1996. V roku 2011 ukončila magisterské štúdium na fakulte ošetrovateľstva na FZ KU v Ružomberku. Ďalšie špecializačné odbory: intenzívna ošetrovateľská starostlivosť o dospelých a manažment v ošetrovateľstve na SZU Bratislava.

  Viac...
 • Mgr. Jaroslava Kerecmanová

  Nástup na lôžkové oddelenie chirurgie ako sestra v roku 1996. Od roku 2008 pôsobí na pozícii manažérky dennej zmeny.Magisterské štúdium ukončila na FZ KU v Ružomberku, odbor ošetrovateľstvo.

 • Mgr. Júlia Birošová

  V roku 1996 nastúpila na oddelenie ako operačná sestra. Na pozíciu manažérky dennej zmeny je od roku 2007. V roku 2013 ukončila magisterské štúdium na fakulte ošetrovateľstva na FZ KU v Ružomberku.

  Viac...
 • MUDr. Marta Sakmárová

  Od roku 1996 pracuje na oddelení ako chirurg. Vedie špecializovanú proktologickú ambulanciu. Prvé pracovné skúsenosti nadobudla počas pôsobenia v nemocnici v Levoči.

  Viac...
 • MUDr. Dušan Ivančo

  Pôsobí na oddelení ako chirurg traumatológ od roku 1996. Štúdium ukončil na lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach. Má ukončené špecializované skúšky z chirurgie I. a II. stupňa a nadstavbovú skúšku z úrazovej chirurgie.

  Viac...
 • MUDr. Róbert Slivka

  Štúdium ukončil na lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach. Od roku 1998 pracuje na oddelení ako chirurg traumatológ. Má ukončené špecializované skúšky z chirurgie I. stupňa a úrazovej chirurgie a špecializačnú skúšku z urgentnej medicíny.

  Viac...
 • MUDr. Slavena Mikulová

  Po ukončení štúdia na lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach v roku 2015 nastúpila na oddelenie chirurgie kde dnes pôsobí ako sekundárny lekár v príprave na špecializačnú skúšku v úrazovej chirurgii.

  Viac...
 • MUDr. Lenka Šoltysová

  lekár

  Viac...
 • MUDr. Martin Mražík

  lekár

  Viac...

Poďakovania

 • V októbri 2019 som podstúpila vážnu operáciu na chirurgickom oddelení v Sp. Novej Vsi, ktoré vedie MUDr. EDWARD HUĽO, PhD. Týmto vyslovujem celému kolektívu pracovníkov srdečné poďakovanie za starostlivosť, obetavosť a ľudský prístup k pacientom. Sú na vysokej odbornej – profesionálnej úrovni. Prajem im pevné zdravie a veľa síl pri výkone ich náročného povolania.
  V prípade potreby *DOPORUČUJEM*  vyhľadať oddelenie všeobecnej a úrazovej chirurgie v Sp. Novej Vsi.
  M. Antošová Levoča.

 • Operovali mi tu koleno, lebo som doma spadla. Veľmi oceňujem, aký je tu prístup personálu a vôbec celkové vybavenie chirurgického oddelenia. Určite by som odporúčala všetkým, ktorí majú zdravotný problém, aby vyhľadali chirurgiu v Spišskej. Nemám čo vytknúť, je tu skvelá starostlivosť.
  Gabriela Kopaňová, 65 rokov, Spišská Nová Ves

 • Mám cukrovku, tak mi amputovali prsty na chirurgii. Bol som už na viacerých takýchto oddeleniach, tak to viem porovnať a ozaj, že je to tu najlepšie z toho, čo som navštívil. Prístup personálu, strava, vybavenie, všetko je fajn. Jedine televízor mi chýba na izbe, ale vraj chcú dokúpiť, tak dobre by bolo, čas by šiel pacientom rýchlejšie.
  Peter Harabin, 59 rokov, Spišská Nová Ves

 • Mal som pracovný úraz, pri ktorom sa mi vykĺbil bedrový kĺb. Z urgentu v Spišskej som bol okamžite prevezený na operačnú sálu. Mal som obavy, ako to celé bude, ale som veľmi milo prekvapený, aká je tu starostlivosť. Je tu všetko na úrovni – personál, vybavenie. Lekári, sestry, sanitári, všetci sú v pohode, na všetko čo sa pýtam, mi odpovedia, dôverujem im. Našťastie je tu aj wi-fi, čo oceňujem, keďže tu budem dlho hospitalizovaný.
  Juraj Jaroš, 21 rokov, Betlanovce, okr. Spišská Nová Ves

Kontakt

Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a.s.
Janského 1, 052 01 Spišská Nová Ves
Oddelenie sa nachádza na prízemí so vstupom z vestibulu nemocnice (B pavilón).
Telefonický kontakt
Oddelenie: 053/4199 434
Primár: 053/4199455
Vedúca sestra: 053/4199435
Operačné sály: 053/4199383
Návštevné hodiny
Pondelok – piatok: 14:00 – 17:00
Sobota, nedeľa: 13:00 – 16:00