Služby

 • Všeobecná chirurgia

  Všeobecná chirurgia zabezpečuje komplexnú chirurgickú starostlivosť o pacientov s náhlou príhodou brušnou, o pacientov s ochoreniami žlčníka, žlčových ciest, pečene a pankreasu. Vykonávame operácie všetkých typov prietrží u dospelých aj u detí, operácie varixov, operácie AV fistúl pre potreby dialýzy. Poskytujeme komplexnú starostlivosť pri ochoreniach konečníka vrátane operácie hemoroidov Longovou metódou a najnovšie aj operáciu hemoroidov elastickou ligatúrou podľa Barona.
  Významnou súčasťou operovaných pacientov na našom oddelení sú pacienti s benígnymi a malígnymi nádormi tenkého a hrubého čreva, ako ja pacienti s nádorovým ochorením konečníka. V rámci komplexnej starostlivosti, sme aktuálne zaviedli endoskopické vyšetrenie žalúdka a dvanástorníka ako aj s možnosť endoskopickej hemostázy pri krvácaní zo žalúdka a duodena.
  Max čakacie doby sú pre plánované výkony 2 týždne.

 • Laparoskopická - miniinvazívna chirurgia

  Je zlatým štandardom pri operáciách žlčníka, sa stala základným spôsobom pri operáciách slabinových prietrží a pri operáciách slepého čreva. Zavádzame laparoskopickú chirurgiu pri ošetrení ochorení tenkého čreva a pri benígnych a malígnych ochoreniach hrubého čreva a konečníka. V poslednom období sa rozširuje jej využitie aj pri operáciách náhlych prihod brušných. Urobili sme laparoskopické ošetrenie prederaveného vredu žalúdka, lapasroskopickú adhesiolýzu – prerušenie zrastov pri ileóznych stavoch. Ako jedni z prvých na Slovensku sme vykonali laparoskopické ošetrenie prietrže prednej brušnej steny s použitím kompozitnej sieťky Symbotex. Laparoskopia má významné miesto v diagnostike ochorení v dutine brušnej a rovnako pri odbere vzoriek pre histologické vyšetrenie.

 • Traumatológia - úrazová chirurgia

  Je integrálnou súčasťou oddelenia. Zabezpečuje chirurgickú starostlivosť o poranenia pohybového aparátu. Operujeme zlomeniny celého skeletu okrem poranení chrbtice a panvy. Artroskopicky riešime poranenia mäkkého kolena, poranenia šliach vrátane Achilovej šľachy.
  Poskytujeme komplexnú starostlivosť pri zlomeninách hornej časti stehnovej kosti v rátane použitia PFN, vnútrodreňovú osteosyntézu dlhých kostí skeletu. Dlahová osteosynzéza s požitím LCP dlahy sa stala štandardom pri ošetrení zlomenín v zasahujúcich do klbov. S úspechom ju využívame pri ošetrení nestabilných zlomenín zápästia a hornej časti ramennej kosti. Zaviedli sme ošetrenie zlomenín kľúčovej kosti s použitím klavikulárneho klinca.

 • Jednodňová chirurgia

  V náväznosti na vznik ambulancie jednodňovej chirurgie sme vytvorili v rámci oddelenia priestor na starostlivosť o pacientov operovaných v režime JZS. Vzhľadom na špecifiká jednodňovej zdravotnej starostlivosti sme vytvorili podmienky pre jej nerušený chod, najmä s ohľadom na pohodlie pacienta dokonalú komunikáciu s ním. Pacient si užije všetky výhody JZS – individuálny prístup, flexibilitu, špičkovú zdravotnú starostlivosť, príjemné prostredie, a to všetko pod záštitou komplexnej lôžkovej starostlivosti v prípade potreby.

 • Ambulancie

  Ambulantný úsek je tvorený všeobecnou chirurgicko -traumatologickou ambulanciou, ktorá zabezpečuje primárne ošetrenie, príjem pacientov a konziliárne služby počas dňa a pohotovosti a špecializovanými ambulanciami.

 • Pokyny pre hospitalizovaných pacientov
  • Vyšetrenie pacienta na príjmovej  ambulancií,
  • preverenie výsledkov lekárom,
  • zapísanie pacienta do príjmovej a diétnej knihy,
  • vypísanie ošetrovateľského záznamu (úvodná časť, do dekurzu zaznamená  TK,PF, výšku, hmotnosť  a TT),
  • potvrdenie  o úschove cenných  vecí, Stručné informácie,
  • podpísanie  tlačiva – Informovaný súhlas pacienta,
  • teplotná tabuľka,
  • uloženie pacienta na lôžko,
  • poučenie o dennom režime,
  • oddelenie má vypracovaný plán cirkulácie lekárov na jednotlivých skupinách izieb, preto sestra na oddelení po prijatí pacienta na izbu informuje lekára na oddelení o prijatí pacienta na oddelenie.