Aktuality, Svet Zdravia, Žiar nad Hronom    11.10.2017

XVI. Žiarsky sesterský deň na počesť pôrodnej asistentky Adriány Kaššovej

Je už tradíciou, že v Žiari nad Hronom sa každý rok koná „Sesterský deň“. Tento ročník bol venovaný našej zosnulej pôrodnej asistentke Adriáne Kaššovej a konal sa na jej počesť.

 

Organizačný tím „Žiarskeho sesterského dňa“ Všeobecnej nemocnice v Žiari nad Hronom v spolupráci s Fakultou zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity v Banskej Bystrici a Regionálnou komorou sestier a pôrodných asistentiek pripravil už XVI. ročník Žiarskeho sesterského dňa, ktorý sa konal 29. septembra 2017 v Mestskom kultúrnom centre.

Základný kameň Žiarskeho sesterského dňa položila sestra Milota Kaššová už pre 16-timi rokmi, ktorej aj napriek tomu, že už nie je aktívnym členom organizačného výboru, patrí opäť veľké „Ďakujeme“.

Predsedníčkou vedeckého výboru tejto konferencie bola Doc. PhDr. Beáta Frčová, PhD., MPH a zastrešovala ho predsedníčka vedeckého výboru kongresu Doc. PhDr. Mária Šupínová, PhD.

Organizačný výbor zastrešovala Mgr. Eva Valentová, námestníčka pre ošetrovateľstvo Všeobecnej nemocnice v Žiari nad Hronom, PhDr. Anna Fungáčová, hlavná sestra Sveta zdravia, a.s. pre vnútorné odbory a Mgr. Margita Sedliaková, vedúca sestra chirurgického oddelenia Všeobecnej nemocnice v Žiari nad Hronom.

V úvode sa k sestrám a iným zdravotníckym pracovníkom prihovorili hostia – primátor mesta Žiar nad Hronom Mgr. Peter Antal, poslanec NR SR, MUDr. Ladislav Kukolík, poslanec VÚC, viceprimátor a primár OAIM vo Všeobecnej nemocnici v Žiari nad Hronom, PhDr. Anna Macková, PhD. z MZ SR zo Sekcie zdravia, riaditeľ VN ZH Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA a námestníčka pre ošetrovateľstvo VN ZH Mgr. Eva Valentová. Privítala všetkých účastníkov slovami:

„Pri pohľade do auditória mám skvelý pocit a úprimne ma teší, že o konferenciu, ktorá dnes slávi svoje 16 narodeniny je stále väčší záujem. Odborné prednášky z roka na rok pozdvihujú úroveň tohto podujatia. Preto by som chcela z tohto miesta poďakovať všetkým prednášajúcim, verím, že nás čakajú zaujímavé a užitočné témy pre našu prax.

Želám Vám, aby ste sa u nás cítili príjemne, načerpali čo najviac poznatkov, odovzdali si skúsenosti a odchádzali odtiaľto s pocitom, že povolanie, pre ktoré sme sa rozhodli má zmysel a chceme ho vykonávať čo najlepšie.“

Tento ročník bol výnimočný tým, že sme zaregistrovali najväčšiu účasť od jeho vzniku, celkom 550 účastníkov.

Účastníci kongresu získali za pasívnu účasť 8 kreditov, za aktívnu účasť 10 kreditov (+8) a ako spoluautori 5 kreditov (+8).

Hlavnou témou konferencie bolo „Ošetrovateľstvo v praxi“, čo umožnilo široké zameranie pri výbere prezentovaných prác. Tak, ako aj minulé ročníky, aj tento rok sa tu stretli sestry, pôrodné asistentky, iní zdravotnícki pracovníci, aby prezentovali svoje práce z rôznych oblastí zdravotníctva z celého Slovenska.

V rámci odborných a zaujímavých prednášok sa naše sestry venovali týmto témam:

 • Poruchy príjmu potravy u seniorov
 • Psychická pracovná záťaž v práci zdravotníckeho záchranára
 • Starostlivosť o hemiparetického pacienta z pohľadu fyzioterapie
 • Kvalita života pacientov po kardiochirurgickej operácii
 • Kolorektálny karcinóm – kde je príčina?
 • Význam konceptu bazálnej stimulácie aplikovaného u imobilných pacientov z pohľadu fyzioterapie
 • Šťastie praje pripraveným OZ Salus Vitalis
 • Edukačný proces u pacienta so sklerózou multiplex
 • Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek – registrácia, členstvo, sústavné vzdelávanie
 • Dôstojné umieranie v intenzívnej starostlivosti
 • Význam enterálnej výživy v praxi
 • Laserova operácia varixov dolných končatín – ELVT
 • Tinnitus ako ošetrovateľský problém
 • Jednotka dlhodobej intenzívnej starostlivosti a pacienti s ALS
 • Manažment pacienta na CT
 • CRP versus Prokalcitonín – sú rivalmi alebo spoluhráčmi v zápase so zápalom v organizme?
 • Senior ako obeť násilia
 • Ošetrovanie stómie konvexnými pomôckami
 • Alzheimerova choroba
 • Ovplyvnenie chybného držania tela a vertebrogénnych porúch metodikou SM – systém.

XVI. ročník Sesterského dňa môžeme zhodnotiť ako veľmi úspešný, práve vďaka všetkým zúčastneným sestrám, pôrodným asistentkám a iným zdravotníckym pracovníkom, ktorí svojou aktívnou a pasívnou účasťou na konferencii dali tomuto dňu pečať, pre ktorú sa budú každý rok vracať.

„Byť sestrou, to nie je len práca. Byť sestrou znamená dôkladne si premyslieť každý krok, slovo, pohľad. Toto povolanie je psychológiou, vyžaduje pružnosť, toleranciu, trpezlivosť. Byť maximálne všímavá a profesionálna. Štúdiom sa vzdelávanie nekončí. Pre profesionálny rast sestry je potrebné sústavne získavať vedomosti. Aj naša konferencia ponúka z roka na rok hodnotnejšie prednášky, ktoré obohacujú náš profesionálny život. Ďakujem všetkým zúčastneným, organizačnému tímu, hosťom, sponzorom XVI. ročníka Žiarskeho sesterského dňa.“, vyjadrila sa Mgr. Eva Valentová, námestníčka pre ošetrovateľstvo Všeobecnej nemocnice v Žiari nad Hronom.

Sponzori konferencie:

 • Mesto Žiar nad Hronom
 • Svet zdravia, a.s., Všeobecná nemocnica Žiar nad Hronom
 • Alpha Medical
 • Medis Nitra
 • Nutricia s.r.o.
 • Ecolab
 • Hartmann – Rico, spol. s.r.o.
 • Prievidzské pekárne a cukrárne
 • GPM – Voz Zvolen
 • RK SaPA Žiar nad Hronom
 • ZOO Žiar nad Hronom

 

Video z tejto konferencie nájdete TU

 Ďalšie príspevky, ktoré by Vás mohli zaujímať

Aktuality 16.03.2018

Sladké srdiečka pre prvodarcov

Empatia patrí k jedným zo základných znakov ľudskosti, a touto vlastnosťou sa vyznačuje aj pani Marieta Koščíková, ktorá sa postarala o milé prekvapenie v podobe sladkého perníkového srdiečka.

Aktuality 16.03.2018

Školenie k plošnej dezinfekcii

Trebišovská nemocnica v spolupráci so spoločnosťou ECOLAB sa zapojila do projektu Encompass, ktorý bol zameraný na monitorovanie, kontrolu a vyhodnocovanie výsledkov plošnej dezinfekcie. V súvislosti s týmto projektom prebehli v posledných dňoch na pôde nemocnice školenia upratovačiek a sanitárov k dezinfekcii veľkých a malých plôch.

Aktuality 16.03.2018

Liečivé prostredie

Oči sú zrkadlom duše a aj to bol jeden z dôvodov, prečo v trebišovskej nemocnici pribudli kvetináče plné krásnych kvetín.

Odoberajte novinky e-mailom

 

PROCARE LEKÁR 24

Možnosti riešenia vašich zdravotných komplikácií doma a v zahraničí

 

Teraz 20% zľava

VIAC INFO