Blog, Svet Zdravia, Vranov nad Topľou    17.02.2014

Vedecko-pracovná schôdza SL SLS

 

Slovenská lekárska spoločnosť
Spolok lekárov vo Vranove nad Topľou
SRLK Vranov nad Topľou
Vranovská nemocnica, n.o.
Diabetologická ambulancia VN, n.o.

Vás pozývajú na vedeckú pracovnú schôdzu SL SLS vo Vranove nad Topľou ,
ktorá sa uskutoční
dňa 25. februára 2014 (utorok) o 14:00 hod. v zariadení OÁZA

PROGRAM

1. MUDr. Schroner, Z., PhD. (Interná a diabetologická amb.): Benefity hybridnej

liečby dyslipidémie u pacientov s diabetom mellitus 2.typu 30 min

2. MUDr. Bodnárová, D. ( Diabetologická amb.VN, n.o. ): Praktická skúsenosť s

hybridnou liečbou u pacienta s veľmi vysokým KVS rizikom 30 min

3. MUDr. Palinský, M., PhD. (Interné odd. VN, n.o.): Artériová hypertenzia a

diabetes mellitus (vajce a sliepka). Odporúčania Európskej

kardiologickej spoločnosti z roku 2013 30 min

4. Diskusia

Akcia je hodnotená 2 kreditmi CME

Účasť lekárov Vranovskej nemocnice , n.o. je povinná.

MUDr. Marína Romanová – predseda SL SLS vo Vranove nad Topľou
MUDr. Eugen Lešo – riaditeľ Vranovskej nemocnice, n.o.
MUDr. Drahomíra Bodnárová – Diabetologická amb.VN, n.o
MUDr. Tibor Kočiš – vedecký sekretár SL SLS, predseda subregionálnejĎalšie príspevky, ktoré by Vás mohli zaujímať

Aktuality 16.02.2018

V ktorých nemocniciach platí pre chrípku zákaz návštev?

V spolupráci s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva bol dosiaľ vydaný zákaz návštev pre desať nemocníc siete Svet zdravia. Dôvodom je zvýšený výskyt chrípky a akútnych respiračných ochorení. Zákaz návštev platí na všetkých lôžkových oddeleniach nemocníc. Cieľom tohto opatrenia je znížiť riziko prenosu respiračných ochorení na minimum. Zákaz platí do odvolania.

Aktuality 15.02.2018

Valentínska kvapka krvi vo Svidníku

Spolu 53 darcov zavítalo na Valentína do nemocnice Svet zdravia Svidník, aby ľuďom, ktorí to potrebujú, darovali tú najvzácnejšiu tekutinu. Na hematologicko-transfuziologickom oddelení tak 14. februára odštartovali kampaň Valentínska kvapka krvi, ktorú nemocnica organizuje spolu so Slovenským Červeným krížom.

Aktuality 15.02.2018

Zmena poplatku za poskytnutie zdravotnej starostlivosti v ústavnej pohotovostnej službe

Vážení pacienti, v zmysle Zákona č. 577/2004 Z. z. - Zákon o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti si Vás týmto dovoľujeme informovať o zmene poplatku za poskytnutie zdravotnej starostlivosti v ústavnej pohotovostnej službe s účinnosťou od 01.11. 2017.

Odoberajte novinky e-mailom

 

PROCARE LEKÁR 24

Možnosti riešenia vašich zdravotných komplikácií doma a v zahraničí

 

Teraz 20% zľava

VIAC INFO