Urgentný príjem Michalovce

„Vaše zdravie a spokojnosť na našom oddelení sú pre nás prioritou“
MUDr. Miriam Bodo Bartošová (primárka)

 • Starostlivosť 24/7

  Urgentný príjem našej nemocnice je pracoviskom s nepretržitou činnosťou 24 hodín denne 7 dní v týždni.

 • Multiodborový tím špecialistov

  Komplexná neodkladná medicínska starostlivosť je poskytovaná erudovaným tímom rôznych špecializácií.

 • Nadštandardné vybavenie

  Ivestíciou do kvalitného prístrojového vybavenia prinášame benefit pre našich pacientov.

 • Triedenie pacientov

  Vďaka novému spôsobu kategorizácie pacientov by sa mali výrazne zvýšiť šance pacientov so závažným úrazom.

Služby

 • Urgentný príjem

  V priestoroch urgentu sa nachádza expektačná miestnosť so 6-timi lôžkami, tri všeobecné vyšetrovne, sádrovňa, miestnosť na očistu pacientov, crash-room, detská ambulancia a vyšetrovne.

  Viac...
 • Príjem pacientov

  Po príchode na oddelenie urgentného príjmu je potrebné sa zaregistrovať na recepcii Urgentu, kde náš pracovník zaznamená vaše identifikačné údaje do nemocničného informačného systému.

  Viac...
 • Triedenie pacientov

  Triážny pracovník zhodnotí vaše ťažkosti, celkový zdravotný stav a podľa presne stanovených kritérií vás zatriedi do adekvátnej kategórie, ktorá bude zodpovedať naliehavosti vášho stavu.

  Viac...
 • Poplatky

  Za ošetrenie na urgente sa platí 10 €. Ak sa v okrese neposkytuje ambulantná pohotovostná služba alebo ak bol pacient na urgent odoslaný z ambulantnej pohotovostnej služby, poplatok je 2 €.

  Viac...

Náš tím špecialistov

 • MUDr. Miriam Bodo Bartošová
  primárka

  Je primárkou urgentného príjmu. Skúsenosti s prácou na urgentnom príjme získala vo Veľkej Británii, kde pracovala ako rezidentný lekár na urgente 24/7. Má 3 atestácie z anesteziológie, intenzívnej medicíny a všeobecného lekárstva.

  Viac...
 • Mgr. Mária Moravcová
  manažérka klastra OAMIS a URGENT

  Zastáva funkciu manažérky Klastra OAMIS a URGENT. V michalovskej nemocnici je zamestnaná od roku 1988. Pracovala na onkologickom oddelení a na OAIM. Manažérkou klastra OAMIS a URGENT je od septembra 2017.

  Viac...
 • Mgr. Júlia Seničová
  vedúca sestra

  Pracuje ako vedúca sestra Klastra OAMIS a URGENT. V nemocnici v Michalovciach pracuje od roku 1994. Bola sestrou na chirurgickom oddelení, na JIS chirurgického oddelenia, vedúcou sestrou Klastra Žena a dieťa.

  Viac...

MUDr. Bodo Bartošová Miriam Primár URGENT, Nemocnica Michalovce

MUDr. Smaržíková Oľga Lekár URGENT, Nemocnica Michalovce

MUDr. Tkáčová Marta Lekár URGENT, Nemocnica Michalovce

MUDr. Kováčová Mária Lekár URGENT, Nemocnica Michalovce

MUDr. Jurková Monika Lekár URGENT, Nemocnica Michalovce

MUDr. Hajníková Eva Lekár URGENT, Nemocnica Michalovce

MUDr. Gnoriková Juliána Lekár URGENT, Nemocnica Michalovce

MUDr. Bančej Benjamín Lekár URGENT, Nemocnica Michalovce

MUDr. Somošová Marcela Lekár URGENT, Nemocnica Michalovce

Mgr. Seničová Juliana Vedúca sestra URGENT, Nemocnica Michalovce

Drenková Mária Manažérka dennej zmeny URGENT, Nemocnica Michalovce

Mgr. Moravcová Mária Manažérka klastra OAMIS a URGENT URGENT, Nemocnica Michalovce

Praktické rady

Kontakt

Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce, a.s
Špitálska ul.č.2,
071 01 Michalovce
Telefonické kontakty

+421 (0) 566416 603

Chirurgická ambulancia 1:                                      +421 56 641 6605
Chirurgická ambulancia 2:                                     +421 56 641 6606
Jednotka neodkladnej úrazovej starostlivosti:   +421 56 641 6600
Službukonajúci lekár:                                              +421 56 641 6611/6613
Primár URGENTU:                                                    +421 56 641 6612
Manažér klastra OAMIS a URGENT:                     +421 56 641 6621
Poloha v nemocnici
Klaster OAMIS a URGENT sa nachádza na prízemí Nemocnice novej generácie.