Kontakt

Špecializované centrum sociálnych služieb Stropkov, n.o.

Sídlo: Akademika Pavlova 321/10, 091 01 Stropkov

Prevádzka: Jilemnického 2086/7, 091 01 Stropkov

Zástupca riaditeľa: Ing. Viliam Slaminka mobil: 0905 693 897
Sociálny pracovník: tel.:
mobil:
054/3210 113
0905 558 944
Vedúca sestra: mobil: 0905 838 844
Denná miestnosť: tel.: 054/3210 139  prízemie
054/3210 136 1. poschodie
054/3210 120 2. poschodie