MAMOGRAFIA

Na našom pracovisku realizujeme mamografické vyšetrenia prsníkov podľa indikácie lekára. Vyšetrenie ordinuje po splnení indikačných kritérií lekár so špecializáciou v odbore gynekológia.

  • Mamografia preventívna

Mamografické pracovisko úspešne absolvovalo národný mamografický audit pre zabezpečenie kvality v rádiológii. Podľa platnej legislatívy môže vykonávať preventívne mamografické vyšetrenia. Pracovisko disponuje prístrojovým vybavením Hologic.

  • Mamografia diagnostická

Pokyny pre pacientov

Vyšetrenie je možné realizovať na základe žiadanky od obvodného, alebo odborného lekára.
Pred vyšetrením je potrebná evidencia na recepcii Rádiologického pracoviska.
Pred vstupom na pracovisko si pacienti odoberajú lístok s poradovým číslom z elektronického kiosku.

Výsledky

MAMO – výsledky z uskutočneného vyšetrenia si pacient môže vyzdvihnúť osobne podľa inštrukcií, alebo sú zasielané elektronicky lekárovi vrámci siete do 10 pracovných dní

Postup pri objednávaní

Postup pri objednávaní:
Na mamografiu sa môžu pacientky objednať telefonicky, ak majú výmenný lístok, prípadne osobne na recepcii rádiológie v suteréne polikliniky.

Ordinačné hodiny

Ordinačné hodiny
Pondelok:        07:00 – 15:00
Utorok:            07:00 – 15:00
Streda:             07:00 – 15:00
Štvrtok:           07:00 – 15:00
Piatok:             07:00 – 15:00

KONTAKT
Poliklinika ProCare Prešov
Oddelenie sa nachádza na prízemí polikliniky.
Telefonický kontakt:  051/ 75 63 600
O preposielaní obrazovej dokumentácie cez T3C sa informujte, prosím, na tel. čísle: 051/ 75 63 602.