Prenatálna diagnostika

V ProCare Central je sídlo prenatálnej diagnostiky pre tehotné pacientky so srdcovými ochoreniami plodu. Ambulancia prenatálnej diagnostiky disponuje najmodernejším ultrazvukovým prístrojom. V našom prenatálnom centre realizujeme diagnostiku celého plodu v nadväznosti na chyby srdca. Pacientkam poskytujeme služby v priestoroch modernej polikliniky v nadštandardne vybavenej ambulancii. Pacientky sa objednávajú na vyhovujúci čas cez Call Centrum.

Našou spádovou oblasťou je celé Slovensko. V praxi to znamená, že ak sa nejakému gynekológovi zdá, že je niečo so srdiečkom plodu, tak pacientku posiela k nám, aby sme to dodiagnostikovali, povedali tehotnej žene ďalšiu prognózu, či je to operovateľné, resp. akú kvalitu života bude mať dieťa po narodení.

V rámci Slovenska je záchytnosť ešte nenarodených detí s vrodenými srdcovými chybami veľmi nízka, približne len 30 % detí prichádza do Kardio centra v Bratislave s tým, že sa o nich vopred vie a centrum je na operáciu pripravené. Ostatné deti prichádzajú neskoro a problémy sa znásobujú. V Čechách je to 60 % detí, ktoré sú diagnostikované ešte ako nenarodené s vrodenou srdcovou vadou. V Holandsku je 95 % detí diagnostikovaných ešte v tehotenstve s chybami srdca.

Slovensko stále v prenatálnej diagnostike zaostáva za ostatnými vyspelejšími krajinami. Ambíciou prenatálneho centra v ProCare Central je zlepšiť tento stav.

Výkony

kardiologické vyšetrenie, prenatálna diagnostika, USG plodu 3D alebo 4D