Predpôrodná príprava Moja pôrodnica Rožňava
 

PRIPRAVTE SA NA PÔROD DO NAJMENŠÍCH DETAILOV

V rámci kurzu získate od certifikovanej lektorky kurzu psychofyzickej prípravy na pôrod množstvo informácií, praktické návyky, nielen vy, ale aj váš partner, aby ste spolu ako budúci rodičia zvládli tehotenstvo, pôrod a starostlivosť o bábätko čo najlepšie.

Viac praktických informácií
 

Kurz predpôrodnej prípravy

 • Komu je kurz určený?

  Kurz je určený tehotným ženám, prvorodičkám aj viacrodičkám, partnerom a osobám sprevádzajúcim mamičku pri pôrode.

 • Témy, ktorým sa spolu venujeme

  Kurz predpôrodnej prípravy možno absolvovať v celom rozsahu
  (6 stretnutí), alebo podľa individuálnej voľby počtu stretnutí so zameraním
  na tieto témy:

  • ako zvládnuť psychicky a fyzicky tehotenstvo, pôrod, správne
   dýchanie pri pôrode
  • praktické cvičenie, uvoľnenie chrbtice a celého tela, dýchacie
   techniky
  • starostlivosť o novorodenca, kúpanie, masáž, prebaľovanie vrátane
   celkovej starostlivosti
  • dojčenie, jeho význam pre bábätko, správne techniky, starostlivosť
   o prsníky, prekonanie laktačnej krízy
  • poradíme vám aj v oblasti výživy počas tehotenstva a dojčenia
  • choroby a lieky počas tehotenstva
  • výber pôrodníka, pôrodnej asistentky
  • tvorba vášho individuálneho pôrodného plánu
  • ako sa pripraviť do pôrodnice, veci pre mamičku a pre bábätko
  • naliehavé stavy v pôrodníctve – cisársky rez
  • postupy na zmiernenie bolestí pri pôrode
  • prítomnosť a úloha otca alebo podpornej osoby pri pôrode či pri starostlivosti o novorodenca
  • informácie o možnosti výberu alternatívnych metód pôrodov
  • odber pupočníkovej krvi

 • Prípravu pre sprevádzajúcu osobu

  Pri pôrode veľmi pozitívne pôsobí prítomnosť vám blízkeho človeka. V prípade, že máte záujem, aby vás pri pôrode sprevádzal manžel/partner alebo iná osoba, odporúčame im absolvovať prípravu pre sprevádzajúcu osobu. Trvá cca 60 minút s lektorkou psychofyzickej prípravy na pôrod. Vaši blízki vás môžu v našej pôrodnici sprevádzať po celý čas pôrodu v pôrodnej izbe.

  Pre partnerov a pre sprevádzajúce osoby pri pôrode je poučenie realizované vo vopred telefonicky, prípadne ambulantne dohodnutom termíne mimo kurzu psychofyzickej prípravy, každý deň v popoludňajších hodinách alebo individuálne.

 • Cvičenie pred pôrodom

  Na stretnutia si prineste dobrú náladu, materskú knižku a uterák na podložku na cvičenie. Venovať sa budeme uvoľneniu celého tela, posilneniu svalstva panvového dna a nácvikom dýchania. Uvoľníme si boľavú chrbticu a príjemne sa naladíme. Odporúčame pokračovať v cvičení aj po pôrode. Cvičiť by ste mali v pohodlnom bavlnenom oblečení. Ak máte zvýšený krvný tlak alebo predčasné skracovanie krčka maternice či iné komplikácie, odporúčame vám prekonzultovať cvičenie s vaším gynekológom.

 • Poplatok za predpôrodnú prípravu

  Celý kurz (6 stretnutí)                                                                       29 EUR
  Jedno stretnutie                                                                                 5,50 EUR
  Účasť otca na predpôrodnej príprave (1 stretnutie)                    4 EUR

 • Termíny predpôrodnej prípravy

  Termíny prípravy rodičky a manžela/partnera/inej blízkej osoby na pôrod na mesiac november

  05.11.2018 10:00 hod.
  13.11.2018 10:00 hod.
  23.11.2018 10:00 hod.
  28.11.2018 10:00 hod.

  Termíny cvičení pre tehotné na mesiac november

  02.11.2018 13:30 hod.
  14.11.2018 13:30 hod.
  21.11.2018 13:30 hod.
  29.11.2018 13:30 hod.

Kontakt

Nemocnica Svet zdravia Rožňava

Špitálska 1, 048 01 Rožňava

E-mail: predporodnapriprava.rv@svetzdravia.com
Tel. č.: 0907 816 636

Pondelok – piatok: 8.00 – 15.00 hod.

Psychofyzická príprava na pôrod prebieha v priestoroch fyziatricko-rehabilitačného oddelenia