Polikliniky ProCare 0907 888 999
Nemocnice Svet zdravia 055 / 327 7777
Kontakty Klientská zóna

Pediatrické oddelenie

Nemocnica Topoľčany

Návštevné hodiny

  • Pondelok 14:00 - 16:00
  • Utorok 14:00 - 16:00
  • Streda 14:00 - 16:00
  • Štvrtok 14:00 - 16:00
  • Piatok 14:00 - 16:00
  • Sobota 14:00 - 16:00
  • Nedeľa 14:00 - 16:00

Kontakt

Pavlovova 17
955 20 Topoľčany

+421 38 / 38 24 408

marta.moravcikova@svetzdravia.com


Pediatrické oddelenie sa nachádza v pavilóne LP 240 na prízemí.

O oddelení

MEDICÍNSKE VÝKONY

Komplexnú ústavno- liečebno – preventívnu starostlivosť o hospitalizovaného pacienta v odbore pediatria vo vekovej kategórii do 19 rokov- pri akútnych a chronických ochoreniach v celom spektre diagnóz – internistické ,neurologické oftalmologické traumatologické, chirurgické, ktoré nevyžadujú operačné riešenie.,  ďalej poruchy vedomia a intoxikácie  bez nutnosti ventilačnej podpory. Úzko spolupracujeme so spoločnými vyšetrovacími zložkami a využívame tiež konziliárne služby lekárov z iných oddelení nemocnice.  Deťom poskytujeme aj rehabilitačnú starostlivosť.

Súčasne  zabezpečujeme  ústavnú  pohotovostnú starostlivosť  pre  akútne chorých  pacientov  od  22.hod do   7.00 hod  .

Máme zabezpečenú externú konziliárnu činnosť detského kardiológa dermatológa,otorinolaryngológa , psychológa a psychiatra. Významne spolupracujeme s detskou klinikou DFN v Nitre a detskou klinikou DFN v Bratislave.

UNIKÁTNE MEDICíNSKE VÝKONY

V diagnostike atypických pneumónií realizujeme cytologické vyšetrenie na chlamýdie  imunofluorescenčným testom.

DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

Vážení rodičia , našou snahou je zabezpečiť Vám a Vášmu dieťaťu počas nevyhnutného liečebného pobytu v našom nemocničnom zariadení čo najpríjemnejšiu atmosféru so  želaním skorého  uzdravenia .Aby hospitalizácia    v nemocnici  nebola  len traumatizujúcim   zážitkom poskytujeme  deťom pokiaľ  im to  zdravotný stav  dovolí  pobyt  v detskom kútiku pod  dohľadom   pedagogického personálu .Detský  kútik je  vybavený   okrem hračiek aj  videom , TV  a počítačom.  Spolupracujeme  aj  s občianskym  družením   Červené  nosy  , ktoré  v pravidelných intervaloch  navštevujú naše  zariadenie  a obveseĺujú našich  detských  pacientov. Dúfame,  že  hospitalizácia  dieťaťa  sa  takto  nestane  negatívnym zážitkom  v jeho  živote ,  v čom nám pomôže naše  spoločné  úsilie a spolupráca  s Vami.

TYPY IZIEB

počet lôžok: 30

1 lôžková- 2

2 lôžková -9

3 lôžková -3

VYBAVENIE

televízor, chladnička

Praktické rady

Personálne oddelenie

MUDr. Marta Moravčíková Pediatrické oddelenie, Nemocnica Topoľčany primár

MUDr. Dominika Gažiová Pediatrické oddelenie, Nemocnica Topoľčany lekár

MUDr. Monika Beľová Pediatrické oddelenie, Nemocnica Topoľčany lekár

MUDr. Ľubica Segešová Pediatrické oddelenie, Nemocnica Topoľčany lekár