Oddelenie dlhodobo chorých

Nemocnica Humenné

Návštevné hodiny

  • Pondelok 14:00 - 17:00
  • Utorok 14:00 - 17:00
  • Streda 14:00 - 17:00
  • Štvrtok 14:00 - 17:00
  • Piatok 14:00 - 17:00
  • Sobota 14:00 - 17:00
  • Nedeľa 14:00 - 17:00

Kontakt

Nemocničná 7, 066 01 HUMENNÉ

+421 (0) 5777 06 862

Oddelenie sa nachádza na 5. a  6. poschodí  pavilón E   (bývalá budova LDCH).

Oddelenie dlhodobo chorých - primár: 057/7706 861
Oddelenie dlhodobo chorých – vedúca sestra: 057/7706 862
Oddelenie dlhodobo chorých – vyšetrovňa 5.poschodie: 057/7706 637
Oddelenie dlhodobo chorých – vyšetrovňa 6.poschodie: 057/7706 867

O oddelení

Oddelenie dlhodobo chorých (do 31.6.2014 liečebňa dlhodobo chorých)- začalo svoju prevádzku 13. novembra 1991. Na začiatku svojej histórie malo k dispozícii 90 lôžok, od 1.4. 1997 sa počet lôžok menil od 60 cez 85 na 30 a od 1.9.2010 má k dispozícii 45 lôžok, ktoré sú licencované zdravotnými poisťovňami.

ODCH je na 5. a  6. podlaží viacúčelovej budovy (pavilón E). Má 2 ošetrovacie jednotky – po 22 a 23  postelí na každom podlaží. Izby sú dvojposteľové a jednoposteľové ( jedna z nich je riešená ako nadštardandná), vždy 2 izby so spoločným sociálnym zariadením (WC, sprcha, umývadlo). Na oddelení sú priestory pre zdravotnícky personál, 2 vyšetrovne, kuchynka s jedálňou s TV a vstupná hala. Prístup na oddelenie je schodiskom a výťahom.

U každého pacienta poskytujeme ošetrovateľskú starostlivosť, ktorú zameriavame na dosiahnutie nezávislosti a sebestačnosti pacientov, aby pri odchode domov boli primerane aktívni.U ležiacich pacientov ošetrovateľskú starostlivosť zameriavame na prevenciu preležanín a iných komplikácií súvisiacich s imobilitou. Prihliadame na individuálne potreby pacienta a uspokojovanie jeho bio – psycho – sociálnych, kultúrnych a spirituálnych potrieb. . Našim cieľom je udržať optimálny zdravotný stav pacientov a zlepšiť ich kvalitu života, zmierňovať utrpenie a zabezpečiť dôstojné umieranie.

Dôležitou súčasťou našej každodennej práce je poskytovanie informácii a rád pacientom, aj ich príbuzným alebo osobám, ktorí sa starajú o chorého v domácnosti. Vo svojich diagnostických, liečebných a ošetrovateľských činnostiach postupujeme podľa diagnostických, terapeutických a ošetrovateľských štandardov. Zdravotnícki pracovníci vykonávajú zdravotné povolanie v súlade s etickým kódexom, s právnymi predpismi a dostupnými poznatkami lekárskych vied, s prihliadnutím na technické a vecné vybavenie nášho pracoviska.

LIEČEBNÉ MOŽNOSTI/VÝKONY

Oddelenie dlhodobo chorých poskytuje odbornú liečebno – preventívnu starostlivosť dospelým osobám z okresu Humenné, Snina a Medzilaborce a podľa potreby aj z iných okresov. Účelom hospitalizácie je liečba, ošetrovanie, rehabilitácia chorých, ktorí majú určenú diagnózu a je realizovateľný liečebný plán a u ktorých je predpoklad zlepšenia a stabilizácie zdravotného stavu. Do ODCH sú tiež prijímaní chorí, u ktorých ani po použití všetkých dostupných liečebných prostriedkov a metód súčasnej vedy, nemožno očakávať podstatné zlepšenie zdravotného stavu, avšak vyžadujú kvalifikovanú ústavnú lekársku starostlivosť. ODCH nehospitalizuje starých občanov pre sociálne dôvody. Prevažná väčšina pacientov je v geriatrickom veku a má viac chorôb, v prevahe sú to interné, neurologické choroby a stavy po úrazoch.

POKYNY PRE HOSPITALIZOVANÝCH PACIENTOV

Poplatky za platené služby na oddelení sú vyberané v zmysle platného cenníka

 

Personálne obsadenie

MUDr. Bilšáková Angela Oddelenie dlhodobo chorých, Nemocnica Humenné primár

MUDr. Anna Topľanská Oddelenie dlhodobo chorých, Nemocnica Humenné lekár

MUDr. Antolik Juraj Oddelenie dlhodobo chorých, Nemocnica Humenné lekár

Mgr. Šteffeková Emilia Oddelenie dlhodobo chorých, Nemocnica Humenné vedúca sestra