Oddelenie dlhodobo chorých

Nemocnica Humenné

Návštevné hodiny

 • Pondelok 14:00 - 17:00
 • Utorok 14:00 - 17:00
 • Streda 14:00 - 17:00
 • Štvrtok 14:00 - 17:00
 • Piatok 14:00 - 17:00
 • Sobota 14:00 - 17:00
 • Nedeľa 14:00 - 17:00

Kontakt

Nemocničná 7, 066 01 HUMENNÉ

+421 (0) 57 770 6071

Oddelenie sa nachádza na 5. a  6. poschodí  pavilón E   (bývalá budova LDCH).

Oddelenie dlhodobo chorých - primár: +421 (0) 57 770 6070
Oddelenie dlhodobo chorých – vedúca sestra: +421 (0) 57 770 6071
Oddelenie dlhodobo chorých – vyšetrovňa 5.poschodie: +421 (0) 57 770 6075
Oddelenie dlhodobo chorých – vyšetrovňa 6.poschodie: +421 (0) 57 770 6073

O oddelení

Oddelenie dlhodobo chorých (do 31.6.2014 liečebňa dlhodobo chorých)- začalo svoju prevádzku 13. novembra 1991. Na začiatku svojej histórie malo k dispozícii 90 lôžok, od 1.4. 1997 sa počet lôžok menil od 60 cez 85 na 30 a od 1.9.2010 má k dispozícii 45 lôžok, ktoré sú licencované zdravotnými poisťovňami.

ODCH je na 5. a  6. podlaží viacúčelovej budovy (pavilón E). Má 2 ošetrovacie jednotky – po 22 a 23  postelí na každom podlaží. Izby sú dvojposteľové a jednoposteľové ( jedna z nich je riešená ako nadštardandná), vždy 2 izby so spoločným sociálnym zariadením (WC, sprcha, umývadlo). Na oddelení sú priestory pre zdravotnícky personál, 2 vyšetrovne, kuchynka s jedálňou s TV a vstupná hala. Prístup na oddelenie je schodiskom a výťahom.

U každého pacienta poskytujeme ošetrovateľskú starostlivosť, ktorú zameriavame na dosiahnutie nezávislosti a sebestačnosti pacientov, aby pri odchode domov boli primerane aktívni.U ležiacich pacientov ošetrovateľskú starostlivosť zameriavame na prevenciu preležanín a iných komplikácií súvisiacich s imobilitou. Prihliadame na individuálne potreby pacienta a uspokojovanie jeho bio – psycho – sociálnych, kultúrnych a spirituálnych potrieb. . Našim cieľom je udržať optimálny zdravotný stav pacientov a zlepšiť ich kvalitu života, zmierňovať utrpenie a zabezpečiť dôstojné umieranie.

Dôležitou súčasťou našej každodennej práce je poskytovanie informácii a rád pacientom, aj ich príbuzným alebo osobám, ktorí sa starajú o chorého v domácnosti. Vo svojich diagnostických, liečebných a ošetrovateľských činnostiach postupujeme podľa diagnostických, terapeutických a ošetrovateľských štandardov. Zdravotnícki pracovníci vykonávajú zdravotné povolanie v súlade s etickým kódexom, s právnymi predpismi a dostupnými poznatkami lekárskych vied, s prihliadnutím na technické a vecné vybavenie nášho pracoviska.

LIEČEBNÉ MOŽNOSTI/VÝKONY

Oddelenie dlhodobo chorých poskytuje odbornú liečebno – preventívnu starostlivosť dospelým osobám z okresu Humenné, Snina a Medzilaborce a podľa potreby aj z iných okresov. Účelom hospitalizácie je liečba, ošetrovanie, rehabilitácia chorých, ktorí majú určenú diagnózu a je realizovateľný liečebný plán a u ktorých je predpoklad zlepšenia a stabilizácie zdravotného stavu. Do ODCH sú tiež prijímaní chorí, u ktorých ani po použití všetkých dostupných liečebných prostriedkov a metód súčasnej vedy, nemožno očakávať podstatné zlepšenie zdravotného stavu, avšak vyžadujú kvalifikovanú ústavnú lekársku starostlivosť. ODCH nehospitalizuje starých občanov pre sociálne dôvody. Prevažná väčšina pacientov je v geriatrickom veku a má viac chorôb, v prevahe sú to interné, neurologické choroby a stavy po úrazoch.

POKYNY PRE HOSPITALIZOVANÝCH PACIENTOV

Poplatky za platené služby na oddelení sú vyberané v zmysle platného cenníka

 

Na stiahnutie

Poďakovania

 • Som pacientom s poškodenou chrbticou a z tohto dôvodu som bol hospitalizovaný na neurologickom oddelení, neskôr preložený na chirurgické oddelenie a odtiaľ na oddelenie dlhodobo chorých v Humennom. Na tomto oddelení som ležal dva týždne. Počas tohto obdobia mi bola poskytovaná opatera a starostlivosť, s ktorou som bol veľmi spokojný. Chcem sa preto aj touto cestou poďakovať celému personálu oddelenia LDCH v Humennom, lekárom, zdravotným sestrám i sanitárkam pod vedením p. primárky MUDr. Bilšákovej za veľmi príkladnú starostlivosť a dobrý prístup ku všetkým pacientom. Zvlášť chcem poďakovať p. Lukačovej, Radovej, Karbuľovej, Ričalkovej, Bujkovej a Rujakovej za ich príkladný opateru, starostlivosť a pomoc, ktorú mi poskytovali. Boli vždy milé a ochotné pomôcť. Sú to sestričky a sanitárky, ktoré majú srdce na správnom mieste a je vidieť, že práca ich naozaj baví a vykonávajú ju čestne a zodpovedne, čím veľkou mierou prispievajú k budovaniu dobrého mena humenskej nemocnice.
  Veľmi oceňujem ich náročnú a obetavú prácu, želám im veľa zdravia, sily a vytrvalosti do ďalšej práce v náročných podmienkach v slovenskom zdravotníctve. Prosím Vás, aby ste im v mojom mene vyslovili jedno veľké a úprimné „ĎAKUJEM“.

 • Vážený pán riaditeľ,

  dovoľte mi, aby som sa touto cestou poďakovala pani primárke MUDr. Bilšákovej, a celému kolektívu – všetkým lekárom a sestričkám oddelenia dlhodobo chorých na 6. poschodí Nemocnice v Humennom.

  Zvlášť sa chcem poďakovať pani primárke, Dr. Bilšákovej za jej vysoko odbornú prácu ale i osobný a ľudský prístup k mojej mamke Zuzane Žigovej, ktorá bola v júni odkázaná na odbornú lekársku pomoc, a hospitalizovaná na oddelení pre dlhodobo chorých vo vašej nemocnici.

  Nedá mi preto, aby som neocenila profesionálny, a pritom citlivý a láskavý prístup aj celého personálu oddelenia. Zvlášť by som chcela vyzdvihnúť ich odbornosť, ochotu a podporu zo strany pani primárky, lekárov a sestier z oddelenia, hoci viem, že ich práca je veľmi náročná.

  Celé oddelenie s lekármi, sestrami a celým personálom môže byť príkladom, ako by to malo fungovať všade, pôsobili na mňa príjemne, zaujímajúc sa o pacienta. Dnes je to veľkou vzácnosťou. Slovami sa nedá opísať ten pocit, keď moja mamka odchádzala z nemocnice v stave neopísateľnom, ako keď tam bola privezená.

  Čistota, príjemné prostredie, záujem o pacienta a jeho potreby a v neposlednom rade profesionalita.

  Verím, že pozitívny príklad pani primárky inšpiruje v budúcnosti aj ďalších lekárov. Každý človek má iné potreby, a je nádherné vidieť, ako sa aj na tieto faktory na tomto oddelení berie ohľad.

  Prajem celému tímu veľa vytrvalosti a pozitívnej energie v ich náročnej práci.

  S úctou,
  Mária Hodovancová

Personálne oddelenie

MUDr. Bilšáková Angela Oddelenie dlhodobo chorých, Nemocnica Humenné Internista primár

MUDr. Peter Šoltés Oddelenie dlhodobo chorých, Nemocnica Humenné lekár

MUDr. Šeda Peter Oddelenie dlhodobo chorých, Nemocnica Humenné lekár

MUDr. Cukrovaná Katarína Oddelenie dlhodobo chorých, Nemocnica Humenné lekár

MUDr. Anna Topľanská Oddelenie dlhodobo chorých, Nemocnica Humenné lekár

Mgr. Šteffeková Emilia Oddelenie dlhodobo chorých, Nemocnica Humenné vedúca sestra