Oddelenie dlhodobo chorých Humenné

Na oddelení dlhodobo-chorých pacientom poskytujeme liečebnú a ošetrovateľskú starostlivosť, ktorú zameriavame na dosiahnutie nezávislosti a sebestačnosti pacientov, aby pri odchode domov boli primerane aktívni. U ležiacich pacientov zameriavame starostlivosť na prevenciu preležanín a iných komplikácií súvisiacich s imobilitou. Prihliadame na individuálne potreby pacienta a uspokojovanie jeho bio-psycho-sociálnych, kultúrnych a spirituálnych potrieb.

Našim cieľom je udržať optimálny zdravotný stav pacientov a zlepšiť ich kvalitu života.

 
 

Prečo si vybrať oddelenie dlhodobo chorých v Humennom

 • Zdravotná starostlivosť 24/7

 • Kvalitná diagnostika, liečba a ošetrovanie pacientov

 • Profesionálny prístup personálu

 • Dobrovoľníci Krajší deň

O oddelení

Oddelenie dlhodobo chorých (do 31. 6. 2014 liečebňa dlhodobo chorých) začalo svoju prevádzku 13. novembra 1991. Na začiatku svojej histórie malo k dispozícii 90 lôžok, od 1. 4. 1997 sa počet lôžok menil od 60 cez 85 na 30 a od 1. 9. 2010 má k dispozícii 45 lôžok, ktoré sú licencované zdravotnými poisťovňami.

ODCH sa vzhľadom na prebiehajúcu rekonštrukciu pavilónu E momentálne nachádza na 6. podlaží viacúčelovej budovy. Má k dispozícii 28 postelí. Izby sú dvojposteľové a dve izby sú jednoposteľové, vždy 2 izby so spoločným sociálnym zariadením (WC, sprcha, umývadlo).
Na oddelení sa nachádzajú aj 2 nadštandardné izby zriadené v spolupráci so zdravotnou poisťovňou Dôvera. Nadštandardné izby sú jednoposteľové so samostatným sociálnym zariadením, jedna izba má k dispozícii aj klimatizáciu.

Oddelenie dlhodobo chorých poskytuje aj možnosť ubytovania a stravovania sprevádzajúcej osobe. Na oddelení sú priestory pre zdravotnícky personál, 2 vyšetrovne, kuchynka s jedálňou s TV a vstupná hala. Prístup na oddelenie je schodiskom a výťahom.

Dôležitou súčasťou našej každodennej práce je poskytovanie informácií a rád pacientom, aj ich príbuzným alebo osobám, ktorí sa starajú o chorého v domácnosti. Vo svojich diagnostických, liečebných a ošetrovateľských činnostiach postupujeme podľa diagnostických, terapeutických a ošetrovateľských štandardov. Zdravotnícki pracovníci vykonávajú zdravotné povolanie v súlade s etickým kódexom, s právnymi predpismi a dostupnými poznatkami lekárskych vied, s prihliadnutím na technické a vecné vybavenie nášho pracoviska.

Liečebné možnosti/výkony

Oddelenie dlhodobo chorých poskytuje odbornú liečebno – preventívnu starostlivosť dospelým osobám z okresu Humenné, Snina a Medzilaborce a podľa potreby aj z iných okresov. Účelom hospitalizácie je liečba, ošetrovanie, rehabilitácia chorých, ktorí majú určenú diagnózu a je realizovateľný liečebný plán a u ktorých je predpoklad zlepšenia a stabilizácie zdravotného stavu. Do ODCH sú tiež prijímaní chorí, u ktorých ani po použití všetkých dostupných liečebných prostriedkov a metód súčasnej vedy, nemožno očakávať podstatné zlepšenie zdravotného stavu, avšak vyžadujú kvalifikovanú ústavnú lekársku starostlivosť. ODCH nehospitalizuje starých občanov pre sociálne dôvody. Prevažná väčšina pacientov je v geriatrickom veku a má viac chorôb, v prevahe sú to interné, neurologické choroby a stavy po úrazoch.

Pokyny pre hospitalizovaných pacientov

Poplatky za platené služby na oddelení sú vyberané v zmysle platného cenníka.

O vaše zdravie sa stará tím lekárov a špecialistov oddelenia dlhodobo chorých v Humennom

 • MUDr. Bilšáková Angela

  primár

 • Mgr. Šteffeková Emília

  vedúca sestra

  Viac...
 • MUDr. Šeda Peter

  lekár

  Viac...
 • MUDr. Cukrovaná Katarína

  lekár

  Viac...
 • Bc. Eva Podobinská

  manažérka dennej zmeny

  Viac...
 • MUDr. Peter Šoltés

  lekár

  Viac...
 • MUDr. Anna Topľanská

  lekár

  Viac...

Na stiahnutie

Poďakovania

 • Som na tomto oddelení po prvýkrát. Mala som problémy so srdcom. Mala som obavy ohľadom starostlivosti, ale som tu veľmi spokojná. Klobúk dole. Starajú sa, sú veľmi milí, majú na pacientov čas. Pracujú tu zodpovední ľudia. Ešte som nevidela v nemocnici takú ochotu personálu. Strava je tiež výborná. Chválim všetko.

  Anna Bobeničová

 • Som zdravotníčka, ale teraz som tu ako pacient. Podľa mňa sa starajú na tomto oddelení veľmi dobre o pacientov, aj keď majú veľa práce. Je tu čisto, strava je dobrá. Polohujem sa sama, tak im aspoň trošku pomôžem. Ale vidím, že majú aj super antidekubitárne matrace. Všetko je na dobrej úrovni.

  Marta Salamonová

 • Som pacientom s poškodenou chrbticou a z tohto dôvodu som bol hospitalizovaný na neurologickom oddelení, neskôr preložený na chirurgické oddelenie a odtiaľ na oddelenie dlhodobo chorých v Humennom. Na tomto oddelení som ležal dva týždne. Počas tohto obdobia mi bola poskytovaná opatera a starostlivosť, s ktorou som bol veľmi spokojný. Chcem sa preto aj touto cestou poďakovať celému personálu oddelenia LDCH v Humennom, lekárom, zdravotným sestrám i sanitárkam pod vedením p. primárky MUDr. Bilšákovej za veľmi príkladnú starostlivosť a dobrý prístup ku všetkým pacientom. Zvlášť chcem poďakovať p. Lukačovej, Radovej, Karbuľovej, Ričalkovej, Bujkovej a Rujakovej za ich príkladný opateru, starostlivosť a pomoc, ktorú mi poskytovali. Boli vždy milé a ochotné pomôcť. Sú to sestričky a sanitárky, ktoré majú srdce na správnom mieste a je vidieť, že práca ich naozaj baví a vykonávajú ju čestne a zodpovedne, čím veľkou mierou prispievajú k budovaniu dobrého mena humenskej nemocnice.
  Veľmi oceňujem ich náročnú a obetavú prácu, želám im veľa zdravia, sily a vytrvalosti do ďalšej práce v náročných podmienkach v slovenskom zdravotníctve. Prosím Vás, aby ste im v mojom mene vyslovili jedno veľké a úprimné „ĎAKUJEM“.

 • Vážený pán riaditeľ,

  dovoľte mi, aby som sa touto cestou poďakovala pani primárke MUDr. Bilšákovej, a celému kolektívu – všetkým lekárom a sestričkám oddelenia dlhodobo chorých na 6. poschodí Nemocnice v Humennom.

  Zvlášť sa chcem poďakovať pani primárke, Dr. Bilšákovej za jej vysoko odbornú prácu ale i osobný a ľudský prístup k mojej mamke Zuzane Žigovej, ktorá bola v júni odkázaná na odbornú lekársku pomoc, a hospitalizovaná na oddelení pre dlhodobo chorých vo vašej nemocnici.

  Nedá mi preto, aby som neocenila profesionálny, a pritom citlivý a láskavý prístup aj celého personálu oddelenia. Zvlášť by som chcela vyzdvihnúť ich odbornosť, ochotu a podporu zo strany pani primárky, lekárov a sestier z oddelenia, hoci viem, že ich práca je veľmi náročná.

  Celé oddelenie s lekármi, sestrami a celým personálom môže byť príkladom, ako by to malo fungovať všade, pôsobili na mňa príjemne, zaujímajúc sa o pacienta. Dnes je to veľkou vzácnosťou. Slovami sa nedá opísať ten pocit, keď moja mamka odchádzala z nemocnice v stave neopísateľnom, ako keď tam bola privezená.

  Čistota, príjemné prostredie, záujem o pacienta a jeho potreby a v neposlednom rade profesionalita.

  Verím, že pozitívny príklad pani primárky inšpiruje v budúcnosti aj ďalších lekárov. Každý človek má iné potreby, a je nádherné vidieť, ako sa aj na tieto faktory na tomto oddelení berie ohľad.

  Prajem celému tímu veľa vytrvalosti a pozitívnej energie v ich náročnej práci.

  S úctou,
  Mária Hodovancová

Kontakty

Oddelenie sa nachádza na 5. a  6. poschodí pavilón E (bývalá budova LDCH).

+421 (0) 57 770 6071

Oddelenie dlhodobo chorých – primár: +421 (0) 57 770 6070
Oddelenie dlhodobo chorých – vedúca sestra: +421 (0) 57 770 6071
Oddelenie dlhodobo chorých – vyšetrovňa 5. poschodie: +421 (0) 57 770 6075
Oddelenie dlhodobo chorých – vyšetrovňa 6. poschodie: +421 (0) 57 770 6073

Návštevné hodiny

 • Pondelok       14:00 – 17:00
 • Utorok           14:00 – 17:00
 • Streda            14:00 – 17:00
 • Štvrtok           14:00 – 17:00
 • Piatok            14:00 – 17:00
 • Sobota            14:00 – 17:00
 • Nedeľa           14:00 – 17:00

Nemocnica A. Leňa Humenné, a.s.
Nemocničná 7, 066 01 Humenné