Neurologické oddelenie

Nemocnica Galanta

Návštevné hodiny

 • Pondelok 15:00 - 17:00
 • Utorok 15:00 - 17:00
 • Streda 15:00 - 17:00
 • Štvrtok 15:00 - 17:00
 • Piatok 15:00 - 17:00
 • Sobota 15:00 - 17:00
 • Nedeľa 15:00 - 17:00

Kontakt

Hodská 373/38 Galanta 924 22

+421 31 78 33 810

Lôžková časť - ženy: 031/78 33 821
Lôžková časť - muži: 031/78 33 830
Neurologická a príjmová konz. amb.: 031/78 33 810
JIS - cerebrálna jednotka: 031/78 33 833
Neurofyziologické laboratórium: 031/78 33 811

Neurologické oddelenie sa nachádza na 4. poschodí budovy nemocnice.

O oddelení

Oddelenie je zamerané na diagnostiku a liečbu pacientov s cerebrovaskulárnymi chorobami, vertebrogénnymi problémami, demyelinizačnými ochoreniami, epilepsiou a inými záchvatovými chorobami, Parkinsonovou chorobou a parkinsonskými syndrómami, syndrómami demencie, neurodegeneratívnymi ochoreniami CNS, bolesťami hlavy, abnormálnymi pohybmi a inými nielen neurologickými klinickými jednotkami. Za svoje výnimočné výsledky v diagnostike a liečbe cievnych mozgových príhod získalo neurologické oddelenie v roku 2018 od ESO /European Stroke Organisation/ ocenenie Angels Awards – Diamond Status a v roku 2019 Angels Awards – Platinum Status

Oddelenie má 52 lôžok. 5 lôžok je určených na akútnu intenzívnu zdravotnú starostlivosť s monitorovaním životných funkcií.  47 lôžok ja na oddelení v 3, respektíve jednoposteľových izbách s vlastným hygienickým zázemím a balkónom.  Na oddelení je k dispozícii 1 nadštandardná izba.

V roku 2018 sme hospitalizovali takmer 1500 pacientov. Realizovali sme viac ako 1000 EMG vyšetrení, 258 EEG vyšetrení, viac ako 700 ultrazvukových vyšetrení. Cestou Urgentného príjmu a konzilárnej činnosti vyšetrili takmer 3000 pacientov a rovnaký počet 3000 sme vyšetrili v rámci našej neurologickej ambulancie.

Zoznam publikačnej činnosti a prednáškovej činnosti lekárov Neurologického oddelenia.

REALIZUJEME VYŠETRENIA:

 • ultrazvukové vyšetrenie prívodných mozgových ciev
 • elektromyografiu
 • elektroencefalografiu, vrátane snímania po spánkovej deprivácii
 • levodopa test
 • test kognitívnych funkcií
 • odber a vyšetrenie mozgovomiešneho moku

V rámci liečby vertebrogénnych algických stavov  poskytujeme aj špeciálne seminvazívne algeziologické postupy ako je periradikulárna terapia a kaudálny blok. Venujeme sa aj liečbe pacientov s abnormálnymi pohybmi (tzv. movement disorders), vrátane aplikácie botulotoxínu, diagnostiky a aplikácie respektíve prípravy na špeciálnu terapiu, ako je hlboká mozgová stimulácia a kontinuálne podávanie duodopy. V spolupráci s rehabilitačným oddelením poskytujeme aj fyzioterapeutickú starostlivosť na lôžku.  Oddelenie participuje na medzinárodnom klinickom výskume.

POKYNY PRE HOSPITALIZOVANÝCH PACIENTOV

 • Prosíme priniesť zdravotnú dokumentáciu.

ELEKTROMYOGRAFIA (EMG):

4. poschodie

Sestra: Adriana Vargová
Tel.č.:  031/7833811

Objednávanie: telefonicky alebo osobne v čase 8.00 – 15.00 hod

Pokyny pre pacientov:

 • Na vyšetrenie si prineste žiadanku, preukaz poistenca.
 • Informujte lekára ak máte poruchu zrážania krvi, infekčné ochorenie najmä hepatitídu B,C a HIV.
 • Informujte lekára ak nosíte načúvací aparát alebo máte implantovaný kardiostimulátor.
 • Pri EMG vyšetrení sa využíva stimulácia elektrickým prúdom prípadne vyšetrenie pomocou ihly. Vyšetrenie môže byť mierne bolestivé avšak nie je nebezpečné ani pre pacientov s kardiostimulátorom.
 • V prípade EMG vyšetrenia na tetaniu neužite v deň vyšetrenia a 1 deň pred vyšetrením lieky s obsahom magnézia, lieky na upokojenie a spanie (napríklad Lexaurin, Diazepam, Magne B6).
 • Pri vyšetrení pre polyneuropatiu je potrebné mať umyté dolné končatiny, bez použitia krémov a telových mliek.

ELEKTROENCEFALOGRAFIA (EEG):

4. poschodie
Sestra:  Adriana Vargová
Tel.č. : 031/7833811

Objednávanie: telefonicky alebo osobne v čase 8.00 – 15.00 hod

Pokyny pre pacientov:

 • Na vyšetrenie si prineste žiadanku, preukaz poistenca.
 • Vyšetrenie nie je bolestivé a je bezpečné.
 • Večer pred vyšetrením si umyte hlavu, nepoužívajte gél alebo lak na vlasy, nezapletajte si vrkoče a podobne.
 • Deň pred vyšetrením nekonzumujte alkohol, neužite lieky na upokojenie a na spanie.
 • Informujte lekára ak máte infekčné ochorenie najmä hepatitídu B,C a HIV.

Na stiahnutie

Personálne oddelenie

MUDr. Petrík Oto, MPH Neurologické oddelenie, Nemocnica Galanta primár

MUDr. Jakubíková Denisa Neurologické oddelenie, Nemocnica Galanta lekár

MUDr. Surmajová Katarína Neurologické oddelenie, Nemocnica Galanta lekár

MUDr. Repčíková Simona Neurologické oddelenie, Nemocnica Galanta lekár

MUDr. Travkina Iuliia Neurologické oddelenie, Nemocnica Galanta lekár

MUDr. Lóžiová Marta Neurologické oddelenie, Nemocnica Galanta lekár

MUDr. Langerová Zuzana Neurologické oddelenie, Nemocnica Galanta lekár

MUDr. Fabianová Veronika Neurologické oddelenie, Nemocnica Galanta lekár

MUDr. Drešková-Kučerová Dominika Neurologické oddelenie, Nemocnica Galanta lekár

MUDr. Kohútová Martina Neurologické oddelenie, Nemocnica Galanta lekár

MUDr. Gödöllová Eva Neurologické oddelenie, Nemocnica Galanta lekár

Mgr. Zimanová Tatiana Neurologické oddelenie, Nemocnica Galanta vedúca sestra