Benefity

 • Široké spektrum výkonov

 • Využívanie umelej inteligencie – systém e-Stroke Suite

 • Nepretržitá starostlivosť 24/7

 • Ambulantná a lôžková starostlivosť

Služby

Náš tím

MUDr. Petrík Oto, MPH Neurologické oddelenie, Nemocnica Galanta Neurológ primár

MUDr. Jakubíková Denisa Neurologické oddelenie, Nemocnica Galanta lekár

MUDr. Surmajová Katarína Neurologické oddelenie, Nemocnica Galanta lekár

MUDr. Repčíková Simona Neurologické oddelenie, Nemocnica Galanta lekár

MUDr. Travkina Iuliia Neurologické oddelenie, Nemocnica Galanta lekár

MUDr. Lóžiová Marta Neurologické oddelenie, Nemocnica Galanta lekár

MUDr. Langerová Zuzana Neurologické oddelenie, Nemocnica Galanta lekár

MUDr. Fabianová Veronika Neurologické oddelenie, Nemocnica Galanta lekár

MUDr. Drešková-Kučerová Dominika Neurologické oddelenie, Nemocnica Galanta lekár

MUDr. Kohútová Martina Neurologické oddelenie, Nemocnica Galanta lekár

MUDr. Gödöllová Eva Neurologické oddelenie, Nemocnica Galanta lekár

Mgr. Zimanová Tatiana Neurologické oddelenie, Nemocnica Galanta vedúca sestra

MUDr. Kelemenová Martina Neurologické oddelenie, Nemocnica Galanta lekár

Na stiahnutie

Kontakt

Nemocnica Svet zdravia Galanta
Hodská 373/38 Galanta 924 22

+421 31 78 33 810

Lôžková časť – ženy: 031/78 33 821
Lôžková časť – muži: 031/78 33 830
Neurologická a príjmová konzultačná ambulancia: 031/78 33 810
JIS – cerebrálna jednotka: 031/78 33 833
Neurofyziologické laboratórium: 031/78 33 811

Neurologické oddelenie sa nachádza na 4. poschodí budovy nemocnice.

NÁVŠTEVNÉ HODINY

Pondelok – Nedeľa       15:00 – 17:00

Liečebné možnosti a výkony

Oddelenie je zamerané na diagnostiku a liečbu pacientov s:

 • cerebrovaskulárnymi chorobami
 • vertebrogénnymi problémami
 • demyelinizačnými ochoreniami,
 • epilepsiou a inými záchvatovými chorobami
 • Parkinsonovou chorobou a parkinsonskými syndrómami
 • syndrómami demencie
 • neurodegeneratívnymi ochoreniami CNS
 • bolesťami hlavy (vrátane modernej biologickej liečby migrén)
 • abnormálnymi pohybmi
 • aplikácia botulotoxínu pri spasticite po cievnych mozgových príhodách a pri dystónii
 • a inými nielen neurologickými klinickými jednotkami

Vyšetrenia

 • ultrazvukové vyšetrenie prívodných mozgových ciev
 • elektromyografia (EMG), vrátane ihlovej EMG
 • elektroencefalografiu, vrátane snímania po spánkovej deprivácii (EEG)
 • levodopa test
 • test kognitívnych funkcií
 • odber a vyšetrenie mozgovomiešneho moku

 

ELEKTROMYOGRAFIA (EMG)

Sestra: Adriana Vargová
Tel. č.:  031/7833811

4. poschodie

Objednávanie: telefonicky alebo osobne v čase 8.00 – 15.00 hod

Pokyny pre pacientov:

 • Na vyšetrenie si prineste žiadanku, preukaz poistenca.
 • Informujte lekára, ak máte poruchu zrážania krvi, infekčné ochorenie najmä hepatitídu B, C a HIV.
 • Informujte lekára, ak nosíte načúvací aparát alebo máte implantovaný kardiostimulátor.
 • Pri EMG vyšetrení sa využíva stimulácia elektrickým prúdom prípadne vyšetrenie pomocou ihly. Vyšetrenie môže byť mierne bolestivé avšak nie je nebezpečné ani pre pacientov s kardiostimulátorom.
 • V prípade EMG vyšetrenia na tetaniu, neužite v deň vyšetrenia a 1 deň pred vyšetrením lieky s obsahom magnézia, lieky na upokojenie a spanie (napríklad Lexaurin, Diazepam, Magne B6).
 • Pri vyšetrení pre polyneuropatiu je potrebné mať umyté dolné končatiny, bez použitia krémov a telových mliek.

 

ELEKTROENCEFALOGRAFIA (EEG)

Sestra:  Adriana Vargová
Tel. č. : 031/7833811

4. poschodie

Objednávanie: telefonicky alebo osobne v čase 8.00 – 15.00 hod

Umelá inteligencia – systém e-Stroke Suite

Umelá inteligencia pomáha zachraňovať ľudské životy. Výskyt cievnych mozgových príhod na Slovensku rastie a čoraz viac postihuje nižšie vekové kategórie. Preto je nevyhnutná včasná a správna diagnostika, ktorá výrazne zvyšuje šance na záchranu pacientov.

Od februára 2020 je u každého pacienta v galantskej nemocnici s podozrením na cievnu mozgovú príhodu jeho CT vyšetrenie vyhodnotené zároveň aj systémom e-Stroke Suite od spoločnosti Brainomix, ktorý využíva umelú inteligenciu. Tá v priebehu jednej minúty poskytuje ďalšie  informácie, ktoré lekárovi napomáhajú pri zvolení správnej liečby. Každá minúta pri rozhodovaní liečby náhlej mozgovej príhody je dôležitá. Systém automaticky vyhodnotí, či sa u pacienta nachádzajú skoré známky nedokrvenia mozgu, automaticky nájde uzáver veľkej tepny a objemovo určí rozsah poškodenia mozgu, pričom určí aká časť mozgového tkaniva je trvalo poškodená a aká len kriticky ohrozená. A práve tam vieme na základe tejto informácie liečebne zasiahnuť v prospech pacienta a danú časť mozgu zachrániť.

Systém e-Stroke Suite je komplexné riešenie pre automatické vyhodnotenie všetkých zobrazovacích metód (CT a MR), ktoré sa využívajú pri diagnostike pacientov s cievnou mozgovou príhodou.

Umelá inteligencia v nemocniciach Svet zdravia: Radí pri pacientoch po cievnej mozgovej príhode

O oddelení

Oddelenie má 52 lôžok. 5 lôžok je určených na akútnu intenzívnu zdravotnú starostlivosť s monitorovaním životných funkcií.  47 lôžok je na oddelení v 3-posteľových, respektíve jednoposteľových izbách s vlastným hygienickým zázemím a balkónom.  Na oddelení je k dispozícii 1 nadštandardná izba.

Za svoje výnimočné výsledky v diagnostike a liečbe cievnych mozgových príhod získalo neurologické oddelenie v roku 2018 od ESO (European Stroke Organisation) ocenenie Angels Awards – Diamond Status a v roku 2019 Angels Awards – Platinum Status.

Zároveň sú lekári oddelenia aktívni aj v prednáškovej a publikačnej  činnosti:

Zoznam publikačnej činnosti a prednáškovej činnosti lekárov Neurologického oddelenia.

Pokyny pre pacientov

 • Na vyšetrenie si prineste žiadanku, preukaz poistenca.
 • Vyšetrenie nie je bolestivé a je bezpečné.
 • Večer pred vyšetrením EEG si umyte hlavu, nepoužívajte gél alebo lak na vlasy, nezapletajte si vrkoče a podobne.
 • Deň pred vyšetrením nekonzumujte alkohol, neužite lieky na upokojenie a na spanie.
 • Informujte lekára ak máte infekčné ochorenie najmä hepatitídu B,C a HIV.

V rámci liečby vertebrogénnych algických stavov poskytujeme aj špeciálne seminvazívne algeziologické postupy ako je periradikulárna terapia pod CT kontrolou a kaudálny blok pod USG kontrolou.

Venujeme sa aj diagnostike a liečbe pacientov s abnormálnymi pohybmi (tzv. movement disorders), vrátane aplikácie botulotoxínu. Selektujeme pacientov na vyššie pracoviská za účelom špeciálnej terapie, ako je napríklad hlboká mozgová stimulácia a kontinuálne podávanie duodopy. V spolupráci s rehabilitačným oddelením poskytujeme aj fyzioterapeutickú starostlivosť na lôžku.  Oddelenie participuje na medzinárodnom klinickom výskume vo viacerých štúdiách (v oblasti Parkinsonovej choroby, Migrény a cievnych mozgových príhod)