Vnútorné lekárstvo

Nemocnica Michalovce

Návštevné hodiny

 • Pondelok 15:00 - 18:00
 • Utorok 15:00 - 18:00
 • Streda 15:00 - 18:00
 • Štvrtok 15:00 - 18:00
 • Piatok 15:00 - 18:00
 • Sobota 15:00 - 18:00
 • Nedeľa 15:00 - 18:00

Kontakt

Špitálska ul.č.2, 071 01 Michalovce

Oddelenie sa nachádza na 2. poschodí Nemocnice novej generácie.

Stanovisko sestier VNÚTORNÉ LEKARSTVO: +421 56 641 6720
Primár VNÚTORNÉ LEKARSTVO: +421 56 641 6697
Manažér klastra: +421 56 641 6695
Vedúca sestra klastra: +421 56 641 6695
Lekárska izba VNÚTORNÉ LEKÁRSTVO: +421 56 641 6696
Všetky e-mailové adresy majú formát: meno.priezvisko@svetzdravia.com

Informácie o zdravotnom stave pacienta podáva primár alebo lekár denne od 15.00 – 16.00 hod.

O oddelení

Zdravotná starostlivosť je poskytovaná na štandardných jedno alebo dvojlôžkových izbách alebo na nadštandardných izbách.

ODDELENIE POSKYTUJE VYŠETRENIA INTERNÉHO CHARAKTERU PRI:

 • metabolických
 • endokrinologických
 • reumatologických
 • nefrologických
 • hematologických
 • gastroenterologických ochoreniach

ZAMERIAVA SA HLAVNE NA DIAGNOSTIKU A LIEČBU:

srdcovocievnych ochorení (infarkt myokardu, poruchy srdcového rytmu, arytmie, fibrilácie, ischemická choroba srdca, hypertenzia, zápaly srdcového svalu atď.)

ODDELENIE REALIZUJE ULTRAZVUKOVÉ VYŠETRENIE:

 • štítnej žľazy
 • orgánov dutiny brušnej
 • obličiek a nadobličiek

Oddelenie úzko spolupracuje s Východoslovenským ústavom srdcovocievnych chorôb v Košiciach ( VÚSCH).

Oddelenie zabezpečuje konziliárne interné vyšetrenia na ostatných lôžkových oddeleniach v nemocnici a tiež ústavnú pohotovostnú službu pre pacientov odoslaných LSPP a privezených RZP, RLP na URGENTE.

Zdravotnícky personál má veľké skúsenosti s dlhodobou liečbou porúch srdcového rytmu, s možnosťou ich monitorovania Holterovým monitorom počas hospitalizácie i v domácich podmienkach.

Všeobecné pokyny k hospitalizácii

Na stiahnutie

Náš tím

 • MUDr. Sokirková Martina

  primár

  Viac...

MUDr. Sokirková Martina Vnútorné lekárstvo, Nemocnica Michalovce primár

MUDr. Vapnárová Marianna Vnútorné lekárstvo, Nemocnica Michalovce zástupca primára

MUDr. Baranová Mária Vnútorné lekárstvo, Nemocnica Michalovce lekár

MUDr. Micenková Kristína Vnútorné lekárstvo, Nemocnica Michalovce lekár

MUDr. Kasardová Adriána Vnútorné lekárstvo, Nemocnica Michalovce lekár

MUDr. Mihalečková Jana Vnútorné lekárstvo, Nemocnica Michalovce lekár

MUDr. Sarvašová Viktória Vnútorné lekárstvo, Nemocnica Michalovce lekár

MUDr. Kráľ Tomáš Vnútorné lekárstvo, Nemocnica Michalovce lekár

MUDr. Záhorský Patrik Vnútorné lekárstvo, Nemocnica Michalovce lekár

MUDr. Homroková Radka Vnútorné lekárstvo, Nemocnica Michalovce lekár

MUDr. Dubrovskij Tomáš Vnútorné lekárstvo, Nemocnica Michalovce lekár

MUDr. Čurillová Nikola Vnútorné lekárstvo, Nemocnica Michalovce lekár

MUDr. Čech Diana Vnútorné lekárstvo, Nemocnica Michalovce lekár

MUDr. Džado Pavol Vnútorné lekárstvo, Nemocnica Michalovce lekár

MUDr. Vašičková Lenka Vnútorné lekárstvo, Nemocnica Michalovce lekár

MUDr. Aronová Stanislava Vnútorné lekárstvo, Nemocnica Michalovce lekár

MUDr. Krajňáková Dana Vnútorné lekárstvo, Nemocnica Michalovce lekár

MUDr. Juhászova Mária Vnútorné lekárstvo, Nemocnica Michalovce lekár

MUDr. Zubková Barbora Vnútorné lekárstvo, Nemocnica Michalovce lekár

MUDr. Dreisig Martin Vnútorné lekárstvo, Nemocnica Michalovce lekár

MUDr. Posypanka Peter Vnútorné lekárstvo, Nemocnica Michalovce lekár

MUDr. Labačová Katarína Vnútorné lekárstvo, Nemocnica Michalovce lekár

MUDr. Čorgoová Erika Vnútorné lekárstvo, Nemocnica Michalovce lekár

MUDr. Kudročová Eva Vnútorné lekárstvo, Nemocnica Michalovce lekár

MUDr. Marta Bavoľárová, MBA Vnútorné lekárstvo, Nemocnica Michalovce kardiológ

Mgr. Bajužíková Zuzana Vnútorné lekárstvo, Nemocnica Michalovce manažérka dennej zmeny

Mgr. Bajusová Iveta Vnútorné lekárstvo, Nemocnica Michalovce vedúca sestra klastra

Mgr. Mikovčíková Slávka Vnútorné lekárstvo, Nemocnica Michalovce manažérka internistického klastra