Interné oddelenie

Nemocnica Trebišov

Návštevné hodiny

 • Pondelok 14:00 - 16:00
 • Utorok 14:00 - 16:00
 • Streda 14:00 - 16:00
 • Štvrtok 14:00 - 16:00
 • Piatok 14:00 - 16:00
 • Sobota 14:00 - 16:00
 • Nedeľa 14:00 - 16:00

Kontakt

SNP 1079/76, 075 01 Trebišov

+421 (0) 56 6660 583, 887

Oddelenie sa nachádza na 3. poschodí budovy nemocnice (pavilón C).

O oddelení

Liečime  pacientov s chorobami srdcovo-cievneho a tráviaceho systému, pacientov s nefrologickými, endokrinnými a reumatickými chorobami. Hospitalizujeme aj pacientov s chorobami dýchacích ciest, s poruchami látkovej výmeny,  krvotvorby a nádorovými ochoreniami. V prípade potreby máme zabezpečenú dobrú spoluprácu so špecializovanými pracoviskami na interných klinikách a špecializovaných ústavoch na Slovensku.

Oddelenie má 52 lôžok. Pozostáva z lôžkovej a ambulantnej časti. Pacienti na našom oddelení majú výber zo štandardných trojlôžkových izieb so spoločným sociálnym zariadením a z dvoch nadštandardných izieb s osobitným sociálnym zariadením. Bonusom pre poistencov zdravotnej poisťovne Dôvera je 50%-ná zľava z ceny nadštandardnej izby, ktorú financovala táto zdravotná poisťovňa.

Liečebné možnosti/výkony

Poslaním nášho oddelenia je zabezpečovať pacientom, u ktorých je predpoklad, že domáca liečba by bola neúspešná, komplexnú diagnostickú, terapeutickú a ošetrovateľskú  starostlivosť na úrovni súčasných poznatkov.

V spolupráci  s ostatnými oddeleniami a ambulanciami poskytujeme akútne aj  plánované RTG vyšetrenia, ultrazvukové (USG), endoskopické vyšetrenie hornej a dolnej časti tráviaceho traktu, USG srdca a ciev, ergometrické vyšetrenie, 24-hodinové monitorovanie krvného tlaku a srdcovej činnosti, spirometrické a bronchoskopické vyšetrenie pľúc, funkčné vyšetrenie obličiek a základné endokrinné vyšetrenia.

Mimo uvedených návštevných hodín, v osobitých prípadoch, sa budeme snažiť vyhovieť Vašim individuálnym požiadavkám.

Chodiaci pacienti môžu využívať na stretnutie s návštevami návštevnú miestnosť, aj rozľahlý nemocničný park s lavičkami v areáli nemocnice.

 

Pokyny pre hospitalizovaných pacientov

Čo potrebujete k hospitalizácii:

Preukaz poistenca, občiansky preukaz, v prípade plánovanej hospitalizácie odporúčanie na hospitalizáciu, osobné veci (pyžamo, domácu obuv, uterák, hygienické potreby).

Poplatok za ubytovanie na nadštandardnej izbe: 

 • nadštandardná izba s WC a sprchou, pacient sám na izbe – 15€/lôžko/noc
 • nadštandardná izba s WC a sprchou, dvaja pacienti na izbe – 7€/lôžko/noc
 • nadštandardná izba „Dôvera“ s WC a sprchou, pacient sám na izbe –  15€/lôžko/noc
 • nadštandardná izba „Dôvera“ s WC a sprchou, dvaja pacienti na izbe – 7,50€/lôžko/noc
 • poistenci ZP Dôvera: nadštandardná izba „Dôvera“ s WC a sprchou, pacient sám na izbe – 7,50€/lôžko/noc
 • poistenci ZP Dôvera: nadštandardná izba „Dôvera“ s WC a sprchou, dvaja pacienti na izbe – 4€/lôžko/noc

Cenník ďalších nadštandardných služieb je k nahliadnutiu na oddelení.

Všeobecné pokyny k hospitalizácii

Na stiahnutie

Personálne oddelenie

MUDr. Gonczyová Silvia Interné oddelenie, Nemocnica Trebišov primár

MUDr. Miroslav Kecer Interné oddelenie, Nemocnica Trebišov lekár

MUDr. Romančáková Sláva Interné oddelenie, Nemocnica Trebišov lekár

MUDr. Kocaková Natália Interné oddelenie, Nemocnica Trebišov lekár

MUDr. Ferčáková Daniela Interné oddelenie, Nemocnica Trebišov lekár

MUDr. Nováková Viktória Interné oddelenie, Nemocnica Trebišov lekár

MUDr. Bodnárová Mária Interné oddelenie, Nemocnica Trebišov lekár

MUDr. Oravská Ľubica Interné oddelenie, Nemocnica Trebišov lekár

MUDr. Ondogreculová Eva Interné oddelenie, Nemocnica Trebišov lekár

MUDr Oláh Martin Interné oddelenie, Nemocnica Trebišov lekár

MUDr. Matijová Martina Interné oddelenie, Nemocnica Trebišov lekár

MUDr. Kolesárová Mária Interné oddelenie, Nemocnica Trebišov lekár

Mgr. Gergelyová Monika Interné oddelenie, Nemocnica Trebišov vedúca sestra