Oddelenie všeobecnej
a úrazovej chirurgie

Oddelenie je štandardným pracoviskom všeobecnej a úrazovej chirurgie poskytujúcim plánovanú chirurgickú starostlivosť a urgentnú zdravotnú starostlivosť 24 hodín denne. Chirurgické zákroky sú vykonávané klasickými prístupmi, endoskopicky a laparoskopicky.

 
 

Benefity

 • Komplexná chirurgická starostlivosť

 • Ambulantná starostlivosť

 • Nepretržitá starostlivosť 24/7

 • Jednolôžková nadštandardná izba

 • Možnosť sprevádzajúcej osoby počas hospitalizácie

 • Jednodňová zdravotná starostlivosť

 • Bez dlhej čakacej lehoty

 • Možnosť objednať sa podľa vášho výberu

Služby

 • Liečebné možnosti/výkony

  V súčasnosti realizujeme operácie vo všeobecnej chirurgii, v traumatológii, laparoskopické, miniinvazívne aj jednodňové operačné výkony.

  Viac...
 • Pobyt na oddelení

  Oddelenie všeobecnej a úrazovej chirurgie má k dispozícii 37 lôžok. Pozostáva z dvoch ošetrovacích jednotiek, ktoré spĺňajú európske štandardy.

  Viac...

Náš tím špecialistov

 • MUDr. Dušan Sukovský
  primár, chirurg

  Absolvoval atestačnú skúšku prvého a druhého stupňa z chirurgie. Získal certifikát pre vykonávanie diagnostickej a liečebnej endoskopie hornej časti tráviaceho traktu. V roku 2001 absolvoval skúšku z chirurgickej onkológie.

  Viac...
 • MUDr. Ján Šaffa
  zástupca primára

  Absolvoval špecializačnú skúšku prvého a druhého stupňa. Absolvoval školenia z cievnej chirurgie na klinikách cievnej chirurgie, a tiež školenie z laparoskopickej chirurgie. Je členom Slovenskej lekárskej spoločnosti a odbornej spoločnosti pre chirurgiu.

  Viac...
 • Mgr. Martina Koscelníková
  vedúca sestra

  Absolvovala SZŠ v Michalovciach v odbore detská sestra. Má tiež vysokoškolské vzdelanie v  odbore ošetrovateľstvo a postgraduálne špecializačné štúdium v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v odboroch chirurgie.

  Viac...
 • MUDr. Viliam Pintér
  lekár

  Má atestáciu prvého aj druhého stupňa v odbore chirurgia. Zúčasnil sa viacerých odborných školení v endoskopii. Absolvoval tiež školenie v ASK kolien na ortopedickej klinike v Prešove.

  Viac...
 • MUDr. Daniel Hazay
  lekár

  V roku 2019 absolvoval špecializačnú skúšku v odbore chirurgia. Zúčastňuje sa na medzinárodných a domácich kongresoch v oblasti chirurgie, miniinvazívnej chirurgie a traumatológie. Je členom Slovenskej lekárskej komory.

  Viac...
 • MUDr. Tomáš Bumbera
  lekár

  Zúčastňuje sa na medzinárodných a domácich kongresoch v oblasti chirurgie, miniinvazívnej chirurgie a traumatológie. Je členom Slovenskej lekárskej komory. V roku 2019 absolvoval špecializačnú skúšku v odbore chirurgia.

  Viac...
 • MUDr. Matúš Haľko
  lekár

  V súčasnosti je zaradený do atestačného programu v odbore chirurgia. Zúčastňuje sa na medzinárodných a domácich kongresoch v oblasti chirurgie, miniinvazívnej chirurgie a traumatológie. Je členom Slovenskej lekárskej komory a Slovenskej lekárskej spoločnosti.

  Viac...
 • MUDr. Juraj Šikulínec
  lekár

  Absolvoval Jesseniovú lekársku fakultu Univerzity Komenského v Martine. Po ukončení štúdia pôsobil 2 roky ako sekundárny lekár na gynekologicko-pôrodníckom oddelení. Na oddelení všeobecnej a úrazovej chirurgie pracuje od roku 2018.

  Viac...
 • MUDr. Michal Harčár
  lekár

  Absolvoval štúdium na UPJŠ v Košiciach v odbore všeobecné lekárstvo. Zúčastnil sa workshopu zameraného na laparoskopické operácie. Je členom Slovenskej lekárskej komory. Tri roky pôsobil ako lekár pre MFK Vranov nad Topľou.

  Viac...
 • MUDr. Branislav Bučko
  lekár

 • MUDr. Jakub Mušinka
  lekár

 • Mariana Hrubovská
  manažérka dennej zmeny

  Má vyššie odborné vzdelanie v študijnom odbore diplomovaná všeobecná sestra. Po ukončení postgrauálneho špecializačného štúdia v roku 2013 získala diplom o špecializácii v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v odboroch chirurgie.

  Viac...

Poďakovanie

 • Vážený pán primár Sukovský!
  Vďačnosť je pamäť srdca. Srdečné poďakovanie za Vašu ochotu, odbornosť, ústretovosť a ľudský prístup. Pánboh zaplať a vynahraď!
   S úctou vďačný pacient Jozef Baláž, Žalobín

 • Keďže zajtra odchádzame po operácii žlčníka, nedá nám nevysloviť Vám vďaku a úctu k perfektným výkonom všetkých pracovníkov tohto oddelenia. Za Vašu prácu a obetavosť Vám veľmi pekne ďakujeme a želáme veľa úspechov vo Vašej ďalšej nenahraditeľnej práci.
  Mgr. Valéria Demková a Mgr. Ľudmila Hanáková, Humenné

 • Chcel by som sa týmto poďakovať MUDr. Šaffovi, ktorý ma operoval, zároveň primárovi, všetkým sestričkám a upratovačkám , s ktorými som za týchto 10 dní prišiel do styku, čiže celému chirurgickému oddeleniu, za vysoko profesionálny, ľudský a milý prístup na oddeleniach, či už na pooperačnom a samozrejme na lôžkovom.
  V týchto pre nás všetkých zložitých životných situáciách sa celý tento kolektív i napriek svojej namáhavej a neľahkej práci správa k svojim pacientom veľmi láskavo, s úsmevom a pokorou, čo pre nás pacientov pôsobí veľmi pozitívne vzhľadom na ďalší vývoj nášho uzdravovacieho procesu.
  Preto im všetkým patrí obrovské uznanie, poďakovanie a prianie, aby aj v budúcnosti pokračovali v tomto trende, lebo my všetci ich budeme určite potrebovať i naďalej.
  Ešte raz, velikánske ĎAKUJEM.
  Šimíček Ľuboš, Sedliská

 • Mal som akútne bolesti brucha, takže ma okamžite priniesla záchranka do vranovskej nemocnice. Pán primár mi operoval slepé črevo. Bol som spokojný so všetkým. Zvlášť by som vyzdvihol starostlivosť o pacienta. Stále sa ma pýtali na môj zdravotný stav, zaujímali sa. Takto to má byť. Bol som na VIP izbe, vyhovovalo mi, že som mal súkromie. Určite by som odporúčal vranovskú chirurgiu.
  Pavol Ragan, Humenné

 • Od prvého vstupu na chirurgické oddelenie som bol spokojný. Cítil som sa tu veľmi dobre počas mojej hospitalizácie hlavne kvôli personálu. V nemocnici som prvýkrát, takže to neviem s ničím porovnať, ale bol som milo prekvapený z čistoty na celom oddelení. Pacient sa cíti oveľa lepšie, keď je to takto už na úrovni.
  Štefan Gajdoš, Vechec, okr. Vranov nad Topľou

 • Hospitalizáciu na chirurgii vo Vranove hodnotím veľmi pozitívne. Viem to porovnať s viacerými pracoviskami, lebo som bol už viackrát hospitalizovaný. V izbe to bolo ako v hoteli. Prístup personálu, či už pred operáciou alebo po operácii hodnotím tiež veľmi pozitívne. Vrelo odporúčam.
  Peter Cyprich, Továrovce, okr. Vranov nad Topľou

 • Na nohu mi spadla brána. Mám cukrovku, takže mi to zahnisalo. Tu mi fantasticky pomohli. Som tu spokojný. Je to veľmi dobrá nemocnica. Personál, strava, odbornosť, všetko hodnotím veľmi pozitívne. Viem to porovnať s inými nemocnicami, ale tu som ozaj spokojný.
  Marián Gubacký, Kochanovce, okr. Humenné

 • Som diabetik a potrebujem zariadenie, kde nemusím dlho čakať. Tu to presne takto je. Takže sa mi odplatí sem cestovať. Čakacie doby sú krátke, čo mi vyhovuje na prvom mieste. Je tu príjemný personál, takže môžem len odporučiť. Mám len dobré skúsenosti s vranovskou chirurgiou.
  Dušan Jacko, Humenné

Kontakty

Nemocnica Vranov nad Topľou
M.R. Štefánika 187/177B, 093 27 Vranov nad Topľou

+421 (0) 57 4865 775

Oddelenie:                   057/ 48 65 768
Primár:                         057/ 48 65 750
Vedúca sestra:           057/ 4865 775
Oddelenie sa nachádza na 1. poschodí C pavilónu.
Návštevné hodiny
Pondelok:             14:00 – 16:00
Utorok:                  14:00 – 16:00
Streda:                  14:00 – 16:00
Štvrtok:                 14:00 – 16:00
Piatok:                  14:00 – 16:00
Sobota:                 14:00 – 16:00
Nedeľa:                 14:00 – 16:00
Orientačné čakacie lehoty na zákrok – cca 2 týždne (v závislosti na odsúhlasení poisťovne pacienta)

Napíšte nám

(Required)