Aktuality, Žiar nad Hronom    10.06.2022

Neurologická ambulancia v nemocnici Svet zdravia, a.s. v Žiari nad Hronom

Neurologická ambulancia v nemocnici Svet zdravia, a.s. v Žiari nad Hronom je umiestnená 1. poschodí, bloku C nemocnice. Na ambulanciu prichádzajú pacienti na odporúčanie odborného lekára, príp. praktického lekára.

Prístrojové vybavenie a liečebné postupy zodpovedajú súčasným štandardom vybavenia a starostlivosti o neurologického pacienta. Súčasťou ambulancie je aplikačná miestnosť denného neurologického stacionára (DNS), kde je realizovaná ambulantná infúzna liečba. Špeciálne sú riešení pacienti s neuromuskulárnymi ochoreniami aj zo širšieho regiónu v spolupráci s centrom pre neuromuskulárne ochorenia v Bratislave,  pacienti s cievnymi neurologickými ochoreniami v neurovaskulárnej  poradni a tak isto sú na pracovisku sledovaní pacienti po náhlych cievnych mozgových príhodách. Realizovaná je aj enzýmová substitučná liečba /ERT/ pre pacientov s Pompeho chorobou. Organizačne vyčlenené je neurologické elektrofyziologické pracovisko s možnosťou komplexnej elektrofyziologickej diagnostiky (elektroencefalografia – EEG, elektromyografia – EMG, evokované potenciály – VEP, BAEP). Okrem toho sa na ambulancií vykonávajú základné, konziliárne, kontrolné, skríningové vyšetrenia a edukácia pacientov.

Ordinačné hodiny neurologickej ambulancie sú pondelok až piatok od 7:00 hod do 15:30 hod (12:30 – 13:00 obedová prestávka).

Na vyšetrenie je potrebné sa vopred objednať osobne na ambulancii počas ordinačných hodín alebo telefonicky:

neuromuskulárna poradňa, EEG, EMG, INFÚZNA TERAPIA, KONTROLNÉ VYŠETRENIE (MUDr. Radovan Junas, MHA, MPH)– t.č. 045/6709 405, utorok až piatok v čase od 13:00 hod – 15:00 hod.

neurovaskulárna poradňa ( MUDr. Richard Rišňovský, MUDr. Bronislava Berndtová) – t.č. 045/6709 220 pondelok až piatok v čase od 9:00 – 12:00 hod.

GalériaĎalšie príspevky, ktoré by Vás mohli zaujímať

Aktuality 04.07.2022

Otvorenie nového dojčenského kútika v dunajskostredskej nemocnici

Dojčiaci kútik znamená súkromný priestor, kde môže dojčiaca matka pohodlne v súkromí nadojčiť svoje batoľa.

Aktuality 01.07.2022

Zdravotníci nemocnice na Dni mesta Svidník

Mesto Svidník organizovalo po dvoch dlhých rokoch svoju tradičnú akciu pre verejnosť “Dni mesta Svidník“.

Aktuality 01.07.2022

FAMILY DAY V NEMOCNICI GALANTA

V sobotu 25.6 sa pre zamestnancov Nemocnice Sv. Lukáša v Galante uskutočnil 2. ročník podujatia s názvom FAMILY DAY.

Odoberajte novinky e-mailom

(Required)
 

PROCARE TeleCare

Možnosti riešenia vašich zdravotných komplikácií doma a v zahraničí

 

Teraz 25% zľava

VIAC INFO