NEMOCNICA

Žiar nad Hronom

ČLEN SIETE NEMOCNÍC SVET ZDRAVIA

Nemocnica Žiar nad Hronom zabezpečuje kvalitnú zdravotnú starostlivosť v rámci špecializovaných oddelení a ambulancií pre obyvateľov okresu, ale aj spádové okresy Žarnovica a Banská Štiavnica.

Dôležité oznamy

COVID vakcinácia

Očkovanie v žiarskej nemocnici prebieha vo vakcinačnom centre v budove polikliniky na druhom poschodí (0907 788 823) dňa 11.8.2022 v čase od 08:00 do 9:00 hod.

Vakcinácia prebieha v súlade so stratégiou MZSR, aktuálne platná vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky 96/2021 Z.z. upravuje kritériá určovania poradia očkovania osôb proti ochoreniu COVID-19.

Na očkovanie je potrebné prihlásiť sa prostredníctvom národného portálu https://korona.gov.sk/

Nemocnica nemá možnosť vstupovať do objednávkového systému NCZI, a preto registráciu na očkovanie, ale aj všetky zmeny ohľadom termínu očkovania je potrebné vykonávať prostredníctvom portálu https://korona.gov.sk/


Režim návštev od 04.07.2022

Na základe zhoršujúcej sa epidemiologickej situácie v súvislosti s ochorením Covid-19 platí v nemocnici v Žiari nad Hronom od 04.07.2022 zákaz návštev na lôžkových oddeleniach do odvolania.

Obmedzenie sa nevzťahuje na návštevy:

a)  kňazov za účelom podávania sviatosti pomazania ťažko chorým a umierajúcim;

b)  u osôb, ktorým je poskytovaná paliatívna starostlivosť a u osôb, ktoré sú ťažko choré alebo umierajúce;

c)  jednou osobou sprevádzajúcou rodičku pri pôrode;

d) jednou osobou sprevádzajúcou pacienta pri prepustení z nemocnice.

Ďakujeme za pochopenie.


Vážení pacienti,

činnosť AMBULANCIE CIEVNEJ CHIRURGIE je od 01.07.2022 pozastavená. Na základe informácie z BBSK, prosím, obráťte sa na pracovisko cievnej chirurgie v nemocnici AGEL vo Zvolene.

Ďakujeme za pochopenie.


Čerpanie dovoleniek ambulancií nemocnice Svet zdravia, a.s. v Žiari nad Hronom

Ambulancia v odboregastroenterológia  03.08.2022, 31.08.2022, 07.09.2022, 21.09.2022

Vnútorné lekárstvo I. (MUDr. Anna Rozenbergová) 22.06.2022, 11.07. – 22.07.2022, 08.08. – 12.08.2022, 02.09.2022, 16.09.2022

Vnútorné lekárstvo II. (MUDr. Jana Zvarová) 01.07. – 08.07.2022, 15.08. – 31.08.2022

Funkčná diagnostika 11.07. – 15.07.2022, 15.08. – 26.08.2022, 05.09. – 23.09.2022

Endokrinologická ambulancia 18.07. – 29.07.2022, 19.08. – 22.08.2022

Ambulancia v odbore kardiológia  11.07. – 15.07.2022, 25.07. – 29.07.2022, 01.08. – 05.08.2022, 12.09. – 16.09.2022

Neurologická ambulancia 18.07. – 31.07.2022

Algeziologická ambulancia 21.06.2022, 23.06.2022, 30.06.2022, 05.07.2022, 07.07.2022, 12.07.2022, 30.08.2022

Ambulancia v odbore hematológia a transfúziológia 18.07. – 31.07.2022, 01.08 – 05.08.2022

Ambulancia v odbore fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia 01.07 – 04.07.2022, 14.07. – 15.07.2022, 20.07. – 25.07.2022, 18.08. – 22.08.2022, 30.08. – 02.09.2022

Ambulancia úrazovej chirurgie 19.07.2022, 21.07.2022, 27.07.2022

Ďakujeme za pochopenie.


Režim MOM PCR od 01.06.2022

PCR test:

Pondelok   8:00 – 09:00

Streda        8:00 – 09:00

Piatok        8:00 – 09:00

Samoplatca :

Pondelok  8:00 – 8:30

Streda       8:00 – 8:30

SAMOPLATCA (PCR TEST, kloktací test, test zo slín)

Pacientovi indikuje na základe klinických príznakov vyšetrenie výlučne lekár v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo alebo lekár so špecializáciou v inom špecializačnom odbore ako všeobecné lekárstvo; to neplatí pre osoby vo veku 60 a viac rokov, ktorí sa môžu kedykoľvek prihlásiť na testovanie cez https://korona.gov.sk/ 


Na základe zrušeného mobilizačného príkazu z MZSR ohľadom vykonávania antigénového testovania obyvateľstva za manipulačný poplatok 5 EUR, počas mimoriadnej situácie, sa pozastavuje testovanie v MOM AG vo Všeobecnej nemocnici v Žiari nad Hronom. Posledný prevádzkový deň v MOM AG je 11.3.2022.


Centrálne nahlasovanie podnetov ohľadom ukrajinských pacientov v sieti nemocníc Svet zdravia

Jednotlivé nemocnice Svet zdravia na východnom Slovensku čelia čoraz vyššiemu počtu otázok ohľadom možného poskytovania zdravotnej starostlivosti ukrajinským pacientom. Odpovede v tomto momente nie sú známe, potrebné sú najprv rozhodnutia a koordinácia zo strany ministerstva zdravotníctva. Sieť Nemocníc Svet zdravia je však pripravená prijímať podnety týkajúce sa možnej zdravotnej starostlivosti a pomoci ukrajinským pacientom. Všetky požiadavky môžu pacientske alebo humanitárne organizácie smerovať jednotnému call centru na telefónne číslo 055 / 327 7777. To funguje v slovenskom jazyku počas pracovných dní. Informácie budú zaevidované a následne preposlané príslušným ministerstvám.


Prosíme príbuzných pacientov, aby sa vzhľadom na korektnosť poskytovaných údajov o zdravotnom stave pacienta informovali priamo u ošetrujúceho lekára daného pacienta.

Ďakujeme za pochopenie.


Vyčlenené ordinačné hodiny pre pozitívnych pacientov s ochorením COVID-19 na RDG oddelení nemocnice Svet zdravia, a.s. v Žiari nad Hronom sú nasledovné:

od 12,00 – 13,00 hod. (po dohode odosielajúceho lekára s RDG oddelením).

Ďakujeme za pochopenie.


Pacienti majú vstup do nemocnice povolený len s respirátorom


Vážení pacienti,
činnosť AMBULANCIE KLINICKEJ ONKOLÓGIE je pozastavená. Na základe informácie z BBSK, prosím, obráťte sa na pracoviská klinickej onkológie v nasledovných nemocniciach:

Mammacentrum Sv. Agáty v BB,

FNsP F.D.Roosevelta v BB.

Ďakujeme za pochopenie.


Predpôrodná príprava na pôrod už znova v žiarskej nemocnici

Každý utorok od 13:30 hod. v zasadacej miestnosti budovy polikliniky na Sládkovičovej 11 (5. poschodie). Viac informácií s možnosťou prihlásenia sa nájdete na https://www.procare.sk/moja-porodnica-ziar-nad-hronom/predporodna-priprava/

Viac...


Gynekologická ambulancia

Vážené pacientky, GYNEKOLOGICKÁ AMBULANCIA je od dňa 10. 3. 2021 presťahovaná do suterénu nemocnice (pri jedálni).

Jedná sa o priestor ambulancie anesteziológie a intenzívnej medicíny.


ZMENA FAXOVÉHO ČÍSLA

Nové faxové číslo: +421 45 6709 115


AMBULANTNÁ POHOTOVOSTNÁ SLUŽBA

Vážení pacienti, od 1.7.2018 je LSPP pre deti a dorast a pre dospelých nahradená ambulantnou pohotovostnou službou.

Viac...


Spoločné vyhľadávanie Nemocnica Žiar nad Hronom

Filtrovať     Ambulancia Oddelenie Lekár

POĎAKOVANIA

 • „Vážení pracovníci chirurgického oddelenia nemocnice v Žiari nad Hronom. Chcela by som touto cestou poďakovať lekárom za profesionálny prístup počas moje hospitalizácie vo Vašej nemocnici.…

 • Na intenzívke Keďže som tým „kardiakom“, a mávam problémy s tlakom, zakotvil som v „intenzívke“, v útulnej žiarskej krajinke. Sestričky sa usmievajú, berú krv a…

 • „V poslednom období sa čitatelia v denníkoch viackrát mohli dočítať o problematických, či lepšie povedané o negatívnych skúsenostiach s pobytom svojich blízkych v zdravotníckych zariadeniach.  Vo väčšine prípadov bola nespokojnosť…

 • „Vážená nemocnica, chceme prostredníctvom tohto listu poďakovať chirurgickému oddeleniu za starostlivosť, ktorú nám po operácii dali. Zvlášť chceme poďakovať doktorovi Grolmusovi, ktorý nás operoval, aj sa o nás staral.…

 • Vážený pán riaditeľ, dovoľte mi, aby som touto cestou vyjadrila úprimné poďakovanie za príkladnú starostlivosť vo Vašej nemocnici a týmto popísala môj pobyt na chirurgickom oddelení. Už…

 • Veľmi by sme sa chceli poďakovať detskému oddeleniu, celému Vášmu teamu, ktorý sa o nás ukážkovo staral. Boli sme akútne hospitalizovaní v sobotu ráno o 3-tej,…

 • Dovoľujeme si touto cestou vyjadriť úprimné poďakovanie zamestnancom OAIM – všetkým lekárom, sestrám, sanitárkam, pomocnému personálu za obetavú, zodpovednú prácu, nezištnú a príkladnú starostlivosť, ktorú poskytli počas hospitalizácie…

 • Kolektív neonatologického oddelenia – posielam Vám jedno veľmi veľké ĎAKUJEM – za starostlivosť, láskavosť, ústretovosť, za to, že hoci som vykročila do tohto sveta trochu krkolomne, vďaka…

 • Vážená pani riaditeľka, aj touto cestou sa chcem poďakovať za seba a celú rodinu Internému A oddeleniu za opateru mojej maminky Oľgy Zacharovej v posledných…

 • Dobrý deň, píšem v mene mojej zlatej babky, citujem: “Vyslovujem poďakovanie nemocnici v Žiari nad Hronom – Internému oddeleniu A, menovite MUDr. Petrovi Jasenákovia kolektívu sestier, za vzornú starostlivosť…

 • Vážená pani riaditeľka, rada by som poďakovala MUDr. Michalovi Vávrovi – cievna ambulancia Žiar nad Hronom – za jeho profesionálny a ľudsky prístup k neznámemu pacientovi,…

 • Vážená pani riaditeľka, dovoľujem si Vám touto cestou vyjadriť poďakovanie za zodpovednú a príkladnú starostlivosť počas mojej hospitalizácie na chirurgickom oddelení v Žiari nad Hronom, ktoré…

 • Vážená pani riaditeľka, vyslovujem veľké ďakujem v mene svojom a mojej mamy (bola so mnou) za úžasný prístup pri pôrode môjho syna Tobiasa, dňa 01.07.2016 na gynekologicko-pôrodníckom oddelení.…

 • Dobrý deň volám sa Eva Nesnadná a s mojim 2 ročným synčekom som ležala na dojčenskom oddelení,  chcela by som poďakovať sestričkám za výbornú starostlivosť a…

Kontakty

Všeobecná nemocnica v Žiari nad Hronom
Ul. Sládkovičova 11, 965 37 Žiar nad Hronom

IČO: 35 960 884
DIČ: 2022081721
IČ DPH: SK7020000669

Informácie a ústredňa: +421 45 6709 122
Fax: +421 45 6709 115

Asistentka riaditeľa
Vlasta Mlatecová
tel.: +421 (0) 45 67 091 03
e-mail: vlasta.mlatecova@svetzdravia.com

Manažér prevádzky 
Ing. Miroslava Madlušková
tel.č.: 045/6709 106
e-mail: miroslava.madluskova@svetzdravia.com

Priame kontakty

Algeziologická ambulancia045 6709 950
Ambulancia klinickej onkológie+421 (0) 45 6709 950
Ambulancia úrazovej chirurgie045 6709 217
Ambulancia v odbore anestéziológia a intenzívna medicína+421 (0) 45 6709 334,372
Ambulancia v odbore chirurgia - príjmová+421 (0) 45 6709 208
Ambulancia v odbore chirurgia v Kremnici+421 (0) 911 330 103
Ambulancia v odbore cievna chirurgia+421 (0) 911 330 100/ 045 6709 217
Ambulancia v odbore funkčnej diagnostikyFD +421 (0) 45 6709 504
EKG +421 (0) 45 6709 505
Ambulancia v odbore fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia (Kremnica)+421 (0) 911 330 103
Ambulancia v odbore fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia+421 (0) 45 6709 450
Ambulancia v odbore gastroenterológia+421 (0) 45 6709 501
Ambulancia v odbore gynekológia a pôrodníctvo+421 (0) 45 6709 232
Ambulancia v odbore hematológia a transfúziológia+421 (0) 45 6709 421
Ambulancia v odbore kardiológia+421 (0) 45 6709 125
Ambulancia v odbore neurológia045/6709 405
Ambulancia v odbore ortopédia+421 (0) 911 330 100
Ambulancia v odbore pediatria+421 (0) 45 6709 340
Ambulancia v odbore pediatrická gastroenterológia, hepatológia a výživa+421 (0) 45 6709 506
Ambulancia v odbore vnútorného lekárstva+421 (0) 45 6709 503 Vnútorné lekárstvo I.
+421 (0) 45 6709 502 Vnútorné lekárstvo II.
Chirurgické oddelenie+421 (0) 45 6709 200
Detské (pediatrické) oddelenie+421 (0) 45 6709 340
Endokrinologická ambulancia045/6709 941
Fyziatricko rehabilitačné oddelenie pracovisko v Kremnici+421 (0) 45 6709 450
Fyziatricko rehabilitačné oddelenie v Žiari nad Hronom+421 (0) 45 6709 450
Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie+421 (0) 45 6709 234
Hematologicko-transfuziologické oddelenie+421 (0) 45 6709 400
Neonatologické oddelenie+421 (0) 45 6709 235
Neurologické oddelenie+421 (0) 45 6709 332
Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny+421 (0) 45 6709 372
Oddelenie vnútorného lekárstva (Interné oddelenie)+421 (0) 45 6709 320, 323
Rádiodiagnostické oddelenie+421 (0) 45 6709 438
Urgentný príjem

Kontaktujte nás

Ak máte záujem o informácie ohľadom ponuky služieb alebo ste nenašli čo ste hľadali, kontaktujte nás prostredníctvom infolinky alebo kontaktného formulára.

Kontaktný formulár neslúži na účel objednania sa na vyšetrenie.

(Required)

Aktuality

Dva kopčeky osvieženia pre zamestnancov nemocnice Žiar nad Hronom

Nemocnica Svet zdravia, a.s. v Žiari nad Hronom zabezpečila pre zamestnancov chutné osvieženie v podobe zmrzliny.

VIAC...

Svetový deň darcov krvi v nemocnici Svet zdravia, a.s. v Žiari nad Hronom

14. júna si každoročne pripomíname Svetový deň darcov krvi. Tento deň je príležitosťou poďakovať dobrovoľným darcom krvi, ktorí robia pre spoločnosť neoceniteľnú službu bez akejkoľvek odmeny.

VIAC...

Neurologická ambulancia v nemocnici Svet zdravia, a.s. v Žiari nad Hronom

Neurologická ambulancia v nemocnici Svet zdravia, a.s. v Žiari nad Hronom je umiestnená 1. poschodí, bloku C nemocnice. Na ambulanciu prichádzajú pacienti na odporúčanie odborného lekára, príp. praktického lekára.

VIAC...

Všetky nemocnice
Voľné pracovné pozície