NEMOCNICA

Žiar nad Hronom

ČLEN SIETE NEMOCNÍC SVET ZDRAVIA

Nemocnica Žiar nad Hronom zabezpečuje kvalitnú zdravotnú starostlivosť v rámci špecializovaných oddelení a ambulancií pre obyvateľov okresu, ale aj spádové okresy Žarnovica a Banská Štiavnica.

Dôležité oznamy

COVID VAKCINÁCIA

Vážení pacienti,

od 01.12.2022 je očkovanie v žiarskej nemocnici pozastavené do odvolania. Za pochopenie ďakujeme.


Režim MOM PCR od 01.12.2022

PCR test:
Pondelok   8:00 – 09:00
Streda        8:00 – 09:00
Piatok        8:00 – 09:00

Samoplatca :
Pondelok  8:00 – 8:30
Streda       8:00 – 8:30

SAMOPLATCA (PCR TEST, kloktací test, test zo slín)

Dňa 26.12.2022 bude MOM PCR zatvorená. Ďakujeme za pochopenie

Pacientovi indikuje na základe klinických príznakov vyšetrenie výlučne lekár v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo alebo lekár so špecializáciou v inom špecializačnom odbore ako všeobecné lekárstvo; to neplatí pre osoby vo veku 60 a viac rokov, ktorí sa môžu kedykoľvek prihlásiť na testovanie cez https://korona.gov.sk/ 


Ambulancia v odbore gastroenterológia v dňoch 28.12.2022 a 04.01.2023 nebude ordinovať. Ďakujeme za pochopenie.


Režim návštev od 07.10.2022

Na základe zhoršujúcej sa epidemiologickej situácie v súvislosti s ochorením Covid-19 platí od 07.10.2022 ZAKÁZ NÁVŠTEV na všetkých lôžkových oddeleniach nemocnice v Žiari nad Hronom .

Obmedzenie sa nevzťahuje na návštevy:

a) kňazov za účelom podávania sviatosti pomazania ťažko chorým a umierajúcim;

b) u osôb, ktorým je poskytovaná paliatívna starostlivosť a u osôb, ktoré sú ťažko

choré alebo umierajúce;

c) jednu osobu sprevádzajúcou rodičku pri pôrode;

d) jednu osobu sprevádzajúcu pacienta pri prepustení z nemocnice.

Ďakujeme za pochopenie.


Vážení pacienti,

činnosť AMBULANCIE CIEVNEJ CHIRURGIE je od 01.07.2022 pozastavená. Na základe informácie z BBSK, prosím, obráťte sa na pracovisko cievnej chirurgie v nemocnici AGEL vo Zvolene.

Ďakujeme za pochopenie.


Na základe zrušeného mobilizačného príkazu z MZSR ohľadom vykonávania antigénového testovania obyvateľstva za manipulačný poplatok 5 EUR, počas mimoriadnej situácie, sa pozastavuje testovanie v MOM AG vo Všeobecnej nemocnici v Žiari nad Hronom. Posledný prevádzkový deň v MOM AG je 11.3.2022.


Centrálne nahlasovanie podnetov ohľadom ukrajinských pacientov v sieti nemocníc Svet zdravia

Jednotlivé nemocnice Svet zdravia na východnom Slovensku čelia čoraz vyššiemu počtu otázok ohľadom možného poskytovania zdravotnej starostlivosti ukrajinským pacientom. Odpovede v tomto momente nie sú známe, potrebné sú najprv rozhodnutia a koordinácia zo strany ministerstva zdravotníctva. Sieť Nemocníc Svet zdravia je však pripravená prijímať podnety týkajúce sa možnej zdravotnej starostlivosti a pomoci ukrajinským pacientom. Všetky požiadavky môžu pacientske alebo humanitárne organizácie smerovať jednotnému call centru na telefónne číslo 055 / 327 7777. To funguje v slovenskom jazyku počas pracovných dní. Informácie budú zaevidované a následne preposlané príslušným ministerstvám.


Prosíme príbuzných pacientov, aby sa vzhľadom na korektnosť poskytovaných údajov o zdravotnom stave pacienta informovali priamo u ošetrujúceho lekára daného pacienta.

Ďakujeme za pochopenie.


Vyčlenené ordinačné hodiny pre pozitívnych pacientov s ochorením COVID-19 na RDG oddelení nemocnice Svet zdravia, a.s. v Žiari nad Hronom sú nasledovné:

od 12,00 – 13,00 hod. (po dohode odosielajúceho lekára s RDG oddelením).

Ďakujeme za pochopenie.


Pacienti majú vstup do nemocnice povolený len s respirátorom


Vážení pacienti,
činnosť AMBULANCIE KLINICKEJ ONKOLÓGIE je pozastavená. Na základe informácie z BBSK, prosím, obráťte sa na pracoviská klinickej onkológie v nasledovných nemocniciach:

Mammacentrum Sv. Agáty v BB,

FNsP F.D.Roosevelta v BB.

Ďakujeme za pochopenie.


Predpôrodná príprava na pôrod už znova v žiarskej nemocnici

Každý utorok od 13:30 hod. v zasadacej miestnosti budovy polikliniky na Sládkovičovej 11 (5. poschodie). Viac informácií s možnosťou prihlásenia sa nájdete na https://www.procare.sk/moja-porodnica-ziar-nad-hronom/predporodna-priprava/

Viac...


Gynekologická ambulancia

Vážené pacientky, GYNEKOLOGICKÁ AMBULANCIA je od dňa 10. 3. 2021 presťahovaná do suterénu nemocnice (pri jedálni).

Jedná sa o priestor ambulancie anesteziológie a intenzívnej medicíny.


ZMENA FAXOVÉHO ČÍSLA

Nové faxové číslo: +421 45 6709 115


AMBULANTNÁ POHOTOVOSTNÁ SLUŽBA

Vážení pacienti, od 1.7.2018 je LSPP pre deti a dorast a pre dospelých nahradená ambulantnou pohotovostnou službou.

Viac...


Spoločné vyhľadávanie Nemocnica Žiar nad Hronom

Filtrovať     Ambulancia Oddelenie Lekár

POĎAKOVANIA

 • „Vážení pracovníci chirurgického oddelenia nemocnice v Žiari nad Hronom. Chcela by som touto cestou poďakovať lekárom za profesionálny prístup počas moje hospitalizácie vo Vašej nemocnici.…

 • Na intenzívke Keďže som tým „kardiakom“, a mávam problémy s tlakom, zakotvil som v „intenzívke“, v útulnej žiarskej krajinke. Sestričky sa usmievajú, berú krv a…

 • „V poslednom období sa čitatelia v denníkoch viackrát mohli dočítať o problematických, či lepšie povedané o negatívnych skúsenostiach s pobytom svojich blízkych v zdravotníckych zariadeniach.  Vo väčšine prípadov bola nespokojnosť…

 • „Vážená nemocnica, chceme prostredníctvom tohto listu poďakovať chirurgickému oddeleniu za starostlivosť, ktorú nám po operácii dali. Zvlášť chceme poďakovať doktorovi Grolmusovi, ktorý nás operoval, aj sa o nás staral.…

 • Vážený pán riaditeľ, dovoľte mi, aby som touto cestou vyjadrila úprimné poďakovanie za príkladnú starostlivosť vo Vašej nemocnici a týmto popísala môj pobyt na chirurgickom oddelení. Už…

 • Veľmi by sme sa chceli poďakovať detskému oddeleniu, celému Vášmu teamu, ktorý sa o nás ukážkovo staral. Boli sme akútne hospitalizovaní v sobotu ráno o 3-tej,…

 • Dovoľujeme si touto cestou vyjadriť úprimné poďakovanie zamestnancom OAIM – všetkým lekárom, sestrám, sanitárkam, pomocnému personálu za obetavú, zodpovednú prácu, nezištnú a príkladnú starostlivosť, ktorú poskytli počas hospitalizácie…

 • Kolektív neonatologického oddelenia – posielam Vám jedno veľmi veľké ĎAKUJEM – za starostlivosť, láskavosť, ústretovosť, za to, že hoci som vykročila do tohto sveta trochu krkolomne, vďaka…

 • Vážená pani riaditeľka, aj touto cestou sa chcem poďakovať za seba a celú rodinu Internému A oddeleniu za opateru mojej maminky Oľgy Zacharovej v posledných…

 • Dobrý deň, píšem v mene mojej zlatej babky, citujem: “Vyslovujem poďakovanie nemocnici v Žiari nad Hronom – Internému oddeleniu A, menovite MUDr. Petrovi Jasenákovia kolektívu sestier, za vzornú starostlivosť…

 • Vážená pani riaditeľka, rada by som poďakovala MUDr. Michalovi Vávrovi – cievna ambulancia Žiar nad Hronom – za jeho profesionálny a ľudsky prístup k neznámemu pacientovi,…

 • Vážená pani riaditeľka, dovoľujem si Vám touto cestou vyjadriť poďakovanie za zodpovednú a príkladnú starostlivosť počas mojej hospitalizácie na chirurgickom oddelení v Žiari nad Hronom, ktoré…

 • Vážená pani riaditeľka, vyslovujem veľké ďakujem v mene svojom a mojej mamy (bola so mnou) za úžasný prístup pri pôrode môjho syna Tobiasa, dňa 01.07.2016 na gynekologicko-pôrodníckom oddelení.…

 • Dobrý deň volám sa Eva Nesnadná a s mojim 2 ročným synčekom som ležala na dojčenskom oddelení,  chcela by som poďakovať sestričkám za výbornú starostlivosť a…

Kontakty

Všeobecná nemocnica v Žiari nad Hronom

Nemocnica Žiar nad Hronom a Banská Štiavnica s.r.o.
Sídlo: Bratská 17, 969 01 Banská Štiavnica
Korešpondenčná adresa: Sládkovičova 11, 965 37 Žiar nad Hronom

IČO: 54 588 952
DIČ: 2121843438
IČ DPH: SK2121843438

Informácie a ústredňa: +421 45 6709 122
Fax: +421 45 6709 115

Asistentka riaditeľa
Vlasta Mlatecová
tel.: +421 (0) 45 67 091 03
e-mail: vlasta.mlatecova@svetzdravia.com

Manažér prevádzky 
Ing. Miroslava Madlušková
tel.č.: 045/6709 106
e-mail: miroslava.madluskova@svetzdravia.com

Priame kontakty

Algeziologická ambulancia045 6709 950
Ambulancia klinickej onkológie+421 (0) 45 6709 950
Ambulancia úrazovej chirurgie045 6709 217
Ambulancia v odbore anestéziológia a intenzívna medicína+421 (0) 45 6709 334,372
Ambulancia v odbore chirurgia - príjmová+421 (0) 45 6709 208
Ambulancia v odbore chirurgia v Kremnici+421 (0) 911 330 103
Ambulancia v odbore cievna chirurgia+421 (0) 911 330 100/ 045 6709 217
Ambulancia v odbore funkčnej diagnostikyFD +421 (0) 45 6709 504
EKG +421 (0) 45 6709 505
Ambulancia v odbore fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia (Kremnica)+421 (0) 911 330 103
Ambulancia v odbore fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia+421 (0) 45 6709 450
Ambulancia v odbore gastroenterológia+421 (0) 45 6709 501
Ambulancia v odbore gynekológia a pôrodníctvo+421 (0) 45 6709 232
Ambulancia v odbore hematológia a transfúziológia+421 (0) 45 6709 421
Ambulancia v odbore kardiológia+421 (0) 45 6709 125
Ambulancia v odbore neurológia045/6709 405
Ambulancia v odbore ortopédia+421 (0) 911 330 100
Ambulancia v odbore pediatria+421 (0) 45 6709 340
Ambulancia v odbore pediatrická gastroenterológia, hepatológia a výživa+421 (0) 45 6709 506
Ambulancia v odbore vnútorného lekárstva+421 (0) 45 6709 503 Vnútorné lekárstvo I.
+421 (0) 45 6709 502 Vnútorné lekárstvo II.
Chirurgické oddelenie+421 (0) 45 6709 200
Detské (pediatrické) oddelenie+421 (0) 45 6709 340
Endokrinologická ambulancia045/6709 941
Fyziatricko rehabilitačné oddelenie pracovisko v Kremnici+421 (0) 45 6709 450
Fyziatricko rehabilitačné oddelenie v Žiari nad Hronom+421 (0) 45 6709 450
Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie+421 (0) 45 6709 234
Hematologicko-transfuziologické oddelenie+421 (0) 45 6709 400
Neonatologické oddelenie+421 (0) 45 6709 235
Neurologické oddelenie+421 (0) 45 6709 332
Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny+421 (0) 45 6709 372
Oddelenie vnútorného lekárstva (Interné oddelenie)+421 (0) 45 6709 320, 323
Rádiodiagnostické oddelenie+421 (0) 45 6709 438
Urgentný príjem

Kontaktujte nás

Ak máte záujem o informácie ohľadom ponuky služieb alebo ste nenašli čo ste hľadali, kontaktujte nás prostredníctvom infolinky alebo kontaktného formulára.

Kontaktný formulár neslúži na účel objednania sa na vyšetrenie.

(Required)

Aktuality

Mikuláš v žiarskej nemocnici

Detičky na pediatrickom oddelení potešil svojou návštevou Mikuláš.

VIAC...

„Stužková slávnosť“ v nemocnici Žiar nad Hronom

Hematologicko-transfúziologické oddelenie v žiarskej nemocnici si pripravilo pre študentov originálny zážitok prežitím stužkovej slávnosti trošku netradične.

VIAC...

Hasiči v žiarskej nemocnici ukázali aké majú veľké srdce

Žiarski hasiči sa opäť spojili pre dobrú vec a ukázali aké majú veľké srdce. Dňa 15.11.2022 sa stretli na spoločnom odbere 6 žiarski hasiči a prišli darovať svoju najvzácnejšiu tekutinu na Hematologicko-transfúziologické oddelenie žiarskej nemocnice.

VIAC...

Všetky nemocnice
Voľné pracovné pozície