NEMOCNICA

Žiar nad Hronom

ČLEN SIETE NEMOCNÍC SVET ZDRAVIA

Nemocnica Žiar nad Hronom zabezpečuje kvalitnú zdravotnú starostlivosť v rámci špecializovaných oddelení a ambulancií pre obyvateľov okresu, ale aj spádové okresy Žarnovica a Banská Štiavnica.

Dôležité oznamy

Režim MOM PCR

Ordinačné hodiny


Ordinačné hodiny vakcinačného centra od 24.1. do 27.1. 2022

Registrovaní

Utorok – štvrok: 8:00 – 13:00

 

Neregistrovaní

Pondelok: 8:00 – 13:00

Obedňajšia prestávka: 12:00 – 12:30


Ambulancia cievnej chirurgie v pondelky ambulancia dočasne neordinuje.


Prosíme príbuzných pacientov, aby sa vzhľadom na korektnosť poskytovaných údajov o zdravotnom stave pacienta informovali priamo u ošetrujúceho lekára daného pacienta.

Ďakujeme za pochopenie.


Milé mamičky,

na absolvovanie predpôrodnej prípravy je potrebné, aby neočkované/nekompletne očkované osoby mali zabezpečený Ag test s platnosťou 24 hod. alebo RT-PCR s platnosťou 72 hod..

Ďakujeme za pochopenie.


Režim návštev od 20. 9. 2021

V zmysle aktuálneho covid automatu sú návštevy v žiarskej nemocnici povolené bez obmedzenia pre kňazov za účelom podávania sviatosti pomazania ťažko chorým a umierajúcim a tak isto u osôb, ktorým je poskytovaná paliatívna starostlivosť, sú ťažko choré alebo umierajúce.

Návštevy sú zakázané osobám, ktoré patria do skupiny OTP (očkovaní, testovaní, po prekonaní covid-19).


Vyčlenené ordinačné hodiny pre pozitívnych pacientov s ochorením COVID-19 na RDG oddelení nemocnice Svet zdravia, a.s. v Žiari nad Hronom sú nasledovné:

od 12,00 – 13,00 hod. (po dohode odosielajúceho lekára s RDG oddelením).

Ďakujeme za pochopenie.


Antigénové testovanie

V mobilnom odbernom mieste žiarskej nemocnice je možnosť otestovať sa antigénovým testom.

Odberové hodiny:

Pondelok, streda, štvrtok a piatok: 07,00 – 15,30 hod.
Utorok: 06,00 – 14,30 hod.
Prestávka na obed: od 11,30 – 12,00 hod.

Sobota – nedeľa: od 08,00 – 12,00 hod.

Štátne sviatky: ZATVORENÉ

Posledný výter 15 minút pred koncom pracovnej doby

Testovanie sa vykonáva v areáli žiarskej nemocnice v priestoroch mobilného odberového miesta (vstup do nemocnice vľavo, oproti PCR testovaniu).

Záujemci o antigénové testovanie sa musia prihlásiť cez stránku korona.gov.sk, „Požiadať o Ag vyšetrenie“.

Koronavírus | Požiadať o vyšetrenie (nczisk.sk)

AG Svet zdravia, Žiar nad Hronom (1), Banskobystrický kraj, Sládkovičova 11

Po vykonaní výteru testovaná osoba obdrží SMS s výsledkom testu a súčasne papierové potvrdenie o vykonaní testu (aj v AG jazyku).

Testovaná osoba si zároveň vie stiahnuť potvrdenie o vykonaní testu s QR kódom cez stránku: Koronavírus | Získanie certifikátov (nczisk.sk)


Vo vakcinačnom centre Nemocnice Svet zdravia Žiar nad Hronom začíname očkovať už aj vopred nezaregistrovaných záujemcov o očkovanie proti ochoreniu COVID-19 od pondelka 9. augusta.

Očkovať nezaregistrovaných budem v pondelky v čase od 8.00 do 12.00 hod.

Nie je možné si termín vo vakcinačnom centre dohodnúť vopred. Nemocnica očkuje vakcínou Comirnaty od konzorcia Pfizer/BioNtech.


Pacienti majú vstup do nemocnice povolený len s rúškom


Vážení pacienti,
činnosť AMBULANCIE KLINICKEJ ONKOLÓGIE je pozastavená. Na základe informácie z BBSK, prosím, obráťte sa na pracoviská klinickej onkológie v nasledovných nemocniciach:

Mammacentrum Sv. Agáty v BB,

FNsP F.D.Roosevelta v BB.

Ďakujeme za pochopenie.


Predpôrodná príprava na pôrod už znova v žiarskej nemocnici

Každý utorok od 13:30 hod. v zasadacej miestnosti budovy polikliniky na Sládkovičovej 11 (5. poschodie). Viac informácií s možnosťou prihlásenia sa nájdete na https://www.procare.sk/moja-porodnica-ziar-nad-hronom/predporodna-priprava/

Viac...


Gynekologická ambulancia

Vážené pacientky, GYNEKOLOGICKÁ AMBULANCIA je od dňa 10. 3. 2021 presťahovaná do suterénu nemocnice (pri jedálni).

Jedná sa o priestor ambulancie anesteziológie a intenzívnej medicíny.


COVID vakcinácia

Očkovanie v žiarskej nemocnici prebieha vo vakcinačnom centre v budove polikliniky na druhom poschodí (0907 788 823). Pripravená je jedna ambulancia s celkovou dennou kapacitou v počiatočnej fáze približne 120 ľudí. Vakcinačné centrum je v prevádzke od 8.00 do 15.00 hod., obedňajšia prestávka je v čase od 12.00 do 12.45 hod.

Vakcinácia prebieha v súlade so stratégiou MZSR, aktuálne platná vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky 96/2021 Z.z. upravuje kritériá určovania poradia očkovania osôb proti ochoreniu COVID-19.

Na očkovanie je potrebné prihlásiť sa prostredníctvom národného portálu https://korona.gov.sk/

Nemocnica nemá možnosť vstupovať do objednávkového systému NCZI, a preto registráciu na očkovanie, ale aj všetky zmeny ohľadom termínu očkovania je potrebné vykonávať prostredníctvom portálu https://korona.gov.sk/


Vyčlenenie ordinačných hodín na RTG pracovisku pre COVID pozitívnych pacientov

Od 11,30 – 14,00 hod. (po dohode odosielajúceho lekára s RDG oddelením).


Prítomnosť sprevádzajúcej osoby pri pôrode po absolvovaní antigénového testu v žiarskej nemocnici je opäť povolená.


Vážení pacienti, PEDIATRICKÁ GASTROENTEROLOGICKÁ AMBULANCIA a PEDIATRICKÁ ENDOKRINOLOGICKÁ AMBULANCIA budú od 20. 1. 2020 presťahované do budovy nemocnice – blok C, pravé vstupné dvere, 1. poschodie.

Ďakujeme za pochopenie.

Ing. Ivan Mokrý
riaditeľ


ZMENA FAXOVÉHO ČÍSLA

Nové faxové číslo: +421 45 6709 115


AMBULANTNÁ POHOTOVOSTNÁ SLUŽBA

Vážení pacienti, od 1.7.2018 je LSPP pre deti a dorast a pre dospelých nahradená ambulantnou pohotovostnou službou.

Viac...


Spoločné vyhľadávanie Nemocnica Žiar nad Hronom

Filtrovať     AmbulanciaOddelenie Lekár

POĎAKOVANIA

 • „Vážení pracovníci chirurgického oddelenia nemocnice v Žiari nad Hronom. Chcela by som touto cestou poďakovať lekárom za profesionálny prístup počas moje hospitalizácie vo Vašej nemocnici.…

 • Na intenzívke Keďže som tým „kardiakom“, a mávam problémy s tlakom, zakotvil som v „intenzívke“, v útulnej žiarskej krajinke. Sestričky sa usmievajú, berú krv a…

 • „V poslednom období sa čitatelia v denníkoch viackrát mohli dočítať o problematických, či lepšie povedané o negatívnych skúsenostiach s pobytom svojich blízkych v zdravotníckych zariadeniach.  Vo väčšine prípadov bola nespokojnosť…

 • „Vážená nemocnica, chceme prostredníctvom tohto listu poďakovať chirurgickému oddeleniu za starostlivosť, ktorú nám po operácii dali. Zvlášť chceme poďakovať doktorovi Grolmusovi, ktorý nás operoval, aj sa o nás staral.…

 • Vážený pán riaditeľ, dovoľte mi, aby som touto cestou vyjadrila úprimné poďakovanie za príkladnú starostlivosť vo Vašej nemocnici a týmto popísala môj pobyt na chirurgickom oddelení. Už…

 • Veľmi by sme sa chceli poďakovať detskému oddeleniu, celému Vášmu teamu, ktorý sa o nás ukážkovo staral. Boli sme akútne hospitalizovaní v sobotu ráno o 3-tej,…

 • Dovoľujeme si touto cestou vyjadriť úprimné poďakovanie zamestnancom OAIM – všetkým lekárom, sestrám, sanitárkam, pomocnému personálu za obetavú, zodpovednú prácu, nezištnú a príkladnú starostlivosť, ktorú poskytli počas hospitalizácie…

 • Kolektív neonatologického oddelenia – posielam Vám jedno veľmi veľké ĎAKUJEM – za starostlivosť, láskavosť, ústretovosť, za to, že hoci som vykročila do tohto sveta trochu krkolomne, vďaka…

 • Vážená pani riaditeľka, aj touto cestou sa chcem poďakovať za seba a celú rodinu Internému A oddeleniu za opateru mojej maminky Oľgy Zacharovej v posledných…

 • Dobrý deň, píšem v mene mojej zlatej babky, citujem: “Vyslovujem poďakovanie nemocnici v Žiari nad Hronom – Internému oddeleniu A, menovite MUDr. Petrovi Jasenákovia kolektívu sestier, za vzornú starostlivosť…

 • Vážená pani riaditeľka, rada by som poďakovala MUDr. Michalovi Vávrovi – cievna ambulancia Žiar nad Hronom – za jeho profesionálny a ľudsky prístup k neznámemu pacientovi,…

 • Vážená pani riaditeľka, dovoľujem si Vám touto cestou vyjadriť poďakovanie za zodpovednú a príkladnú starostlivosť počas mojej hospitalizácie na chirurgickom oddelení v Žiari nad Hronom, ktoré…

 • Vážená pani riaditeľka, vyslovujem veľké ďakujem v mene svojom a mojej mamy (bola so mnou) za úžasný prístup pri pôrode môjho syna Tobiasa, dňa 01.07.2016 na gynekologicko-pôrodníckom oddelení.…

 • Dobrý deň volám sa Eva Nesnadná a s mojim 2 ročným synčekom som ležala na dojčenskom oddelení,  chcela by som poďakovať sestričkám za výbornú starostlivosť a…

Kontakty

Všeobecná nemocnica v Žiari nad Hronom
Ul. Sládkovičova 11, 965 37 Žiar nad Hronom

IČO: 35 960 884
DIČ: 2022081721
IČ DPH: SK7020000669

Informácie a ústredňa: +421 45 6709 122
Fax: +421 45 6709 115

Asistentka riaditeľa
Vlasta Mlatecová
tel.: +421 (0) 45 67 091 03
e-mail: vlasta.mlatecova@svetzdravia.com

Manažér prevádzky 
Ing. Miroslava Madlušková
tel.č.: 045/6709 106
e-mail: miroslava.madluskova@svetzdravia.com

Priame kontakty

Algeziologická ambulancia045 6709 950
Ambulancia klinickej onkológie+421 (0) 45 6709 950
Ambulancia úrazovej chirurgie045 6709 217
Ambulancia v odbore anestéziológia a intenzívna medicína+421 (0) 45 6709 334,372
Ambulancia v odbore chirurgia - príjmová+421 (0) 45 6709 208
Ambulancia v odbore chirurgia v Kremnici+421 (0) 911 330 103
Ambulancia v odbore cievna chirurgia+421 (0) 911 330 100/ 045 6709 217
Ambulancia v odbore funkčnej diagnostikyFD +421 (0) 45 6709 504
EKG +421 (0) 45 6709 505
Ambulancia v odbore fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia (Kremnica)+421 (0) 911 330 103
Ambulancia v odbore fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia+421 (0) 45 6709 450
Ambulancia v odbore gastroenterológia+421 (0) 45 6709 501
Ambulancia v odbore gynekológia a pôrodníctvo+421 (0) 45 6709 232
Ambulancia v odbore hematológia a transfúziológia+421 (0) 45 6709 421
Ambulancia v odbore kardiológia+421 (0) 45 6709 125
Ambulancia v odbore neurológia045/6709 405
Ambulancia v odbore ortopédia+421 (0) 911 330 100
Ambulancia v odbore pediatria+421 (0) 45 6709 340
Ambulancia v odbore pediatrická gastroenterológia, hepatológia a výživa+421 (0) 45 6709 506
Ambulancia v odbore urológia+421 (0) 45 6709 958
Ambulancia v odbore vnútorného lekárstva+421 (0) 45 6709 503 Vnútorné lekárstvo I.
+421 (0) 45 6709 502 Vnútorné lekárstvo II.
Chirurgické oddelenie+421 (0) 45 6709 200
Detské (pediatrické) oddelenie+421 (0) 45 6709 340
Fyziatricko rehabilitačné oddelenie pracovisko v Kremnici+421 (0) 45 6709 450
Fyziatricko rehabilitačné oddelenie v Žiari nad Hronom+421 (0) 45 6709 450
Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie+421 (0) 45 6709 234
Hematologicko-transfuziologické oddelenie+421 (0) 45 6709 400
Neonatologické oddelenie+421 (0) 45 6709 235
Neurologické oddelenie+421 (0) 45 6709 332
Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny+421 (0) 45 6709 372
Oddelenie vnútorného lekárstva (Interné oddelenie)+421 (0) 45 6709 320, 323
Rádiodiagnostické oddelenie+421 (0) 45 6709 438
Urgentný príjem

Kontaktujte nás

Ak máte záujem o informácie ohľadom ponuky služieb alebo ste nenašli čo ste hľadali, kontaktujte nás prostredníctvom infolinky alebo kontaktného formulára.

Kontaktný formulár neslúži na účel objednania sa na vyšetrenie.

(Required)

Aktuality

Ema a Martin: To boli najčastejšie mená novorodencov v žiarskej nemocnici

V Nemocnici Svet zdravia Žiar nad Hronom sa počas minulého roka uskutočnilo 550 pôrodov. Dievčat sa narodilo viac (285) ako chlapcov (266), dvojičky si domov odniesla iba jedna mamička. Na svet prišlo v žiarskej pôrodnici vlani aj 10 COVID novorodencov.

VIAC...

Zamestnanci žiarskej nemocnice mali chutné prekvapenie

Spoločnosť Hydro Extrusion Slovakia a.s. zabezpečila v stredu 22.12. pre zamestnancov Žiarskej nemocnici chutné kvalitné občerstvenie v podobe bohatých hamburgerov.

VIAC...

Vianočné darčeky pre žiarsku nemocnicu

Vianočný čas je obdobím kedy viac medzi sebou ľudia prejavujú empatiu, lásku, porozumenie. V tomto neľahkom období pandémie sa v predvianočný čas spojilo veľa dobrých ľudí na podporu žiarskej nemocnice.

VIAC...

Všetky nemocnice
Voľné pracovné pozície