Aktuality, Svet Zdravia, Michalovce    11.07.2017

My v MI – nemocnica novej generácie je najmä o ľuďoch

„My v MI, poďte spolu s nami vytvoriť nový koncept fungovania vašich oddelení v Nemocnici novej generácie Michalovce."

worksopy My v MI.jpg

Tak takouto výzvou manažment Nemocnice novej generácie Michalovce pozýval viac ako 150 svojich zamestnancov z úseku ošetrovateľstva, aby sa zúčastnili série workshopov My v MI.

Cieľom týchto workshopov bolo navzájom zdieľať informácie a súčasne hľadať spoločné, praktické a efektívne riešenia, ako sa čo najlepšie pripraviť na sťahovanie do Nemocnice novej generácie Michalovce.

Trojdňová séria workshopov prebiehala v priestoroch nemocnice, v spolupráci a s podporou HR oddelenia centrály ProCare, a.s a Svet zdravia, a.s. a externej konzultantky pani Márie Ruskovej.

Zamestnanci, členovia jednotlivých skupín, spolu pracovali na rôznych zadaniach týkajúcich sa sťahovania nemocnice do nových priestorov NNG. Hľadali spoločné odpovede a odporúčania napríklad na otázky: Akú papierovú dokumentáciu by ste si preniesli do NNG, tak aby jej bolo čo najmenej?, Aký nábytok by mal byť na stanovišti?, Navrhnite postup, ako zabezpečiť, aby nedochádzalo k dezorientácii klientov / pacientov, v procese sťahovania do novej nemocnice, Aké ďalšie prekážky či problémy by sa mohli vyskytnúť v procese sťahovania a ako by ste ich riešili?

Výstupom z týchto workshopov bolo ohromné množstvo praktických rád a nápady, ktoré boli spracované do prehľadnej elektronickej podoby. Tieto informácie sú a budú neoceniteľným zdrojom informácii pre čo najlepšie nastavenie procesu sťahovanie NNG MI a úspešného spustenia prevádzky samotnej.

Vladimír Dvorový – riaditeľ Nemocnice novej generácie Michalovce:

„Dovoľte mi úprimne poďakovať za Vašu prácu na workshopoch a príprave podkladov k materiálom, s ktorými už momentálne intenzívne pracujeme.

Po viacerých ohlasoch od Vás účastníkov workshopov samotných, ako aj ďalších mojich kolegov, si dovolím konštatovať, že vynaložené úsilie malo zmysel.

Cením si, že ste sa naplno venovali tejto aktivite napriek Vášmu pracovnému vyťaženiu.”

Dana Miňová- riaditeľka ľudských zdrojov ProCare, a.s a Svet zdravia, a.s.:

„Chcela by som sa poďakovať všetkým, ktorí venovali čas a energiu príprave a najmä aktívnej účasti na týchto spoločných stretnutiach. Vaše praktické rady, nápady a spätná väzba od Vás je pre nás veľmi dôležitá a pomáha nám pri nastavovaní všetkých nových procesov súvisiacich s Nemocnicou novej generácie Michalovce.

„My spolu s vami v MI”, keďže nemocnica novej generácie je najmä o ľuďoch, o Vás.”Ďalšie príspevky, ktoré by Vás mohli zaujímať

Aktuality 16.02.2018

V ktorých nemocniciach platí pre chrípku zákaz návštev?

V spolupráci s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva bol dosiaľ vydaný zákaz návštev pre desať nemocníc siete Svet zdravia. Dôvodom je zvýšený výskyt chrípky a akútnych respiračných ochorení. Zákaz návštev platí na všetkých lôžkových oddeleniach nemocníc. Cieľom tohto opatrenia je znížiť riziko prenosu respiračných ochorení na minimum. Zákaz platí do odvolania.

Aktuality 15.02.2018

Valentínska kvapka krvi vo Svidníku

Spolu 53 darcov zavítalo na Valentína do nemocnice Svet zdravia Svidník, aby ľuďom, ktorí to potrebujú, darovali tú najvzácnejšiu tekutinu. Na hematologicko-transfuziologickom oddelení tak 14. februára odštartovali kampaň Valentínska kvapka krvi, ktorú nemocnica organizuje spolu so Slovenským Červeným krížom.

Aktuality 15.02.2018

Zmena poplatku za poskytnutie zdravotnej starostlivosti v ústavnej pohotovostnej službe

Vážení pacienti, v zmysle Zákona č. 577/2004 Z. z. - Zákon o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti si Vás týmto dovoľujeme informovať o zmene poplatku za poskytnutie zdravotnej starostlivosti v ústavnej pohotovostnej službe s účinnosťou od 01.11. 2017.

Odoberajte novinky e-mailom

 

PROCARE LEKÁR 24

Možnosti riešenia vašich zdravotných komplikácií doma a v zahraničí

 

Teraz 20% zľava

VIAC INFO