MUDr. Ungradyová Zuzana

Oddelenie fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, Nemocnica Vranov nad Topľou lekár

Profil

Je absolventkou Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Martine, ktorú ukončila v roku 2013. Na oddelení fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie pracuje štyri  roky. V rámci ďalšieho vzdelávania absolvovala kurzy: manuálnej terapie I.-IV., kurz základov rehabilitácie v detskom veku, kurz laseroterapie.