Kondéová Katarína

Centrálna sterilizácia, Nemocnica Dunajská Streda sanitár