O projekte Krajší deň

Realizáciou projektu dobrovoľníckej pomoci v sieti nemocníc Svet zdravia je ambícia dosiahnuť  čo najvyšší komfort pre pacientov. Projekt dobrovoľníctva je začiatkom väčšej podpory pohody pacienta a nadstavbou na odbornú profesionálnu starostlivosť v nemocniciach Sveta zdravia. Dobrovoľnícka činnosť je súčasťou prosociálneho správania sa a výrazom súcitu s inými ľuďmi. Je to prejav altruizmu, cítenia a myslenia pre iných ľudí. Rozhodnúť sa pre službu chorým deťom a dospelým v akomkoľvek smere je hodné nesmiernej úcty a obdivu.

Pre dobrovoľníkov v nemocnici bude k dispozícii jeden zamestnanec Sveta zdravia ako ich koordinátor, ktorý bude spolupracovať s  inštitúciami a organizáciami v meste. Bude  pomáhať dobrovoľníkom pri výbere vhodných pacientov, predstaví dobrovoľníka pacientovi, bude sa venovať dobrovoľníkom v zabezpečovaní ich potrieb vyplývajúcich z ich pôsobenia v nemocnici.

Vo svete  „dobrovoľníctva“ je sociálna a zdravotná oblasť  jednou z nejpočetnejšie  zastúpených. Naši pacienti si zaslúžia po diagnostických a terapeutických procedúrach stráviť čas v nemocnici zmysluplne a s pohodou plynúceho dňa v nemocnici. Veľmi dôležité je komunikovať s chorými ľudmi pozitívne a s orientáciou na zdravé veci, na pekné spomienky z ich života a sprostredkovať im  dianie z ich mikroregiónu/mesta. Každý človek- dobrovoľník sa  môže  so svojim vybraným pacientom podeliť o svoje koníčky a pomôcť vyplniť čas človeku v náročnej životnej situácií- ktorou hospitalizácia iste je.

Ambasádorkou dobrovoľníckych centier Krajší deň sa stala speváčka Katarína Knechtová.

Kto je dobrovoľník?

Dobrovoľník je človek, ktorý na základe svojho slobodného rozhodnutia bez nároku na finančnú odmenu vykonáva pre iného človeka s jeho súhlasom prospešnú činnosť. V našej nemocnici ide hlavne o vypĺňanie voľného času chorým v popoludňajších hodinách.

Povedali o nás

 • Som veľmi rada, že môžem osobne podporiť túto peknú myšlienku. Viem sa vcítiť do malých a veľkých pacientov, ktorí sú nútení stráviť nejaký čas v nemocnici a verím, že aj ja svojou prítomnosťou budem spestrením a psychickou podporou pre týchto ľudí. Veľmi sa na to teším a držím palce tomuto projektu.

  Katka Knechtová
  speváčka, hlavná ambasádorka projektu Krajší deň

 • Kristínka mi dnes čítala noviny, mladí ľudia nám v jedálni zaspievali pesničky. Nevedeli sme sa dočkať, kedy prídu. Celý deň sme sa tešili, že sa niečo bude na oddelení diať, lebo je nám už dlho v nemocnici.

  Andrej Hudák
  pacient oddelenia pre dlhodobo chorých

 • Ja to vítam. Vystúpenie s ľudovými piesňami sa nám veľmi páčilo. Dobrovoľník Leo má ozaj krásny hlas a pekne hrá na harmonike. Čas nám tu všetkým pacientom plynie veľmi pomaly, preto by sme uvítali, ak by boli takéto akcie na oddelení častejšie.

  Anton Štefan
  pacient oddelenia pre dlhodobo chorých

 • Na izbe nás navštívili dvaja dobrovoľníci, ktorí sa s Maximom zahrali s autíčkami. Potom prišiel aj maskot, o ktorom bude Maxim ešte dlho rozprávať. Páčil sa mu. Ako rodič vítam tieto dobrovoľnícke aktivity, pretože to deťom spríjemňuje pobyt v nemocnici a môžu zabudnúť na bolesť. A potom je aj radosť na strane rodičov, keď vidia svoje usmievavé šťastné deti.

  Katarína Olexová a syn Maxim
  pacient detského oddelenia

 • Pri starších pacientoch som si uvedomil, že ten čas, pokiaľ sme mladí, beží rýchlo a všetci prídeme do staroby, čiže oveľa viac sa budem snažiť teraz pomáhať tým starším a snažiť sa vžiť do ich kože.

  Dominik
  dobrovoľník

 • S nemocnicou máme už dlhšiu spoluprácu. Vymaľovali sme im stenu na detskom oddelení, vyzdobili obrázkami samotné oddelenie. Pri spustení dobrovoľníckeho centra Krajší deň sme s radosťou prijali ponuku vymaľovať logo centra v priestoroch pre dobrovoľníkov. Kolegyňa Erika Flimel ani na chvíľu neváhala. Je to pre nás česť, že môžeme našou prácou pomôcť dobrej veci a aj v budúcnosti vidíme priestor na realizáciu aktivít pre pacientov v podobe koncertov, vystúpení, tvorivých dielní na oddeleniach.

  Zuzana Dirbáková
  zástupkyňa SZUŠ Múza v Humennom

 • Projekt dobrovoľníctva je začiatkom väčšej podpory pohody pacienta a nadstavbou na odbornú profesionálnu starostlivosť v nemocniciach Sveta zdravia. Dobrovoľnícka činnosť je súčasťou prosociálneho správania sa, výrazom súcitu s inými ľuďmi. Je to prejav altruizmu cítenia a myslenia pre iných ľudí. Veľmi si želáme, aby mali naši pacienti v nemocniciach Sveta zdravia s dobrovoľníkmi krajší deň.

  Tatiana Kosťová
  autor a garant dobrovoľníckych centier v sieti nemocníc Svet Zdravia

 • Je veľmi dobré, ak dobrovoľníci zaujmú nejakou hrou, pesničkou, alebo čokoľvek iné, alebo akákoľvek iná aktivity a to dieťa zabudne na tie svoje ťažkosti.

  MUDr. Tatiana Macková
  Primárka pediatrického oddelenia

 • Na oddelení dlhodobo chorých sú naši pacienti rôzni. Niektorí sú chodiaci, iní ležiaci, majú aj zmyslové obmedzenia, ale veľmi sa tešili na dobrovoľníkov.

  MUDr. Angela Bilšáková
  Primárka Oddelenia pre dlhodobo chorých pacientov

Spolupracujeme

Krajší deň Humenné

Nemocnica A. Leňa Humenné, a.s.
Nemocničná 7, 066 01 Humenné

Koordinátorka

Jana Copková
E-mail: krajsiden.he@svetzdravia.com 
Tel: +421 918 122 654
Web: www.svetzdravia.com/krajsi-den/humenne

 

Krajší deň Banská Štiavnica

Všeobecná nemocnica v Žiar nad Hronom prevádzka Banská Štiavnica
Bratská 17, 969 01 Banská Štiavnica

Koordinátorka:

Viera Muchová
E-mail: krajsiden.bs@svetzdravia.com 
Tel: +421 911 155 334
Web: www.svetzdravia.com/krajsi-den/banska-stiavnica

 

Krajší deň Trebišov

Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.
SNP 1079/76, 075 01 Trebišov

Koordinátorka

Mgr. Miriama Rusinová
E-mail: krajsiden.tv@svetzdravia.com 
Tel: +421 56/ 6660 828
Web: www.svetzdravia.com/krajsi-den/trebisov

 

Krajší deň Rimavská Sobota

Všeobecná nemocnica Rimavská Sobota
Šrobárova 1, 979 01 Rimavská Sobota

Koordinátorka

Eva Porubiaková
E-mail: krajsiden.rs@svetzdravia.com 
Tel: 0911 330 199
Web: www.svetzdravia.com/krajsi-den/rimavska-sobota

 

Krajší deň Rožňava

Nemocnica s polikliniku sv. Barbory Rožňava, a.s.
Špitálska 1, 048 01 Rožňava

Koordinátorka

Andrea Brutovská
E-mail: krajsiden.rv@svetzdravia.com 
Tel: +421 905 335 057
Web: www.svetzdravia.com/krajsi-den/roznava