Polikliniky ProCare 0907 888 999
Nemocnice Svet zdravia 055 / 327 7777
Kontakty Klientská zóna
 
Krajší deň
 

Krajší deň

Realizáciou projektu dobrovoľníckej pomoci v sieti nemocníc Svet zdravia je ambícia dosiahnuť  čo najvyšší komfort pre pacientov. Projekt dobrovoľníctva je začiatkom väčšej podpory pohody pacienta a nadstavbou na odbornú profesionálnu starostlivosť v nemocniciach Sveta zdravia.
Dobrovoľnícka činnosť je súčasťou prosociálneho správania sa a výrazom súcitu s inými ľuďmi. Je to prejav altruizmu, cítenia a myslenia pre iných ľudí. Rozhodnúť sa pre službu chorým deťom a dospelým v akomkoľvek smere je hodné nesmiernej úcty a obdivu.

 

O projekte Krajší deň

Pre dobrovoľníkov v nemocnici bude k dispozícii jeden zamestnanec Sveta zdravia ako ich koordinátor, ktorý bude spolupracovať s  inštitúciami a organizáciami v meste. Bude  pomáhať dobrovoľníkom pri výbere vhodných pacientov, predstaví dobrovoľníka pacientovi, bude sa venovať dobrovoľníkom v zabezpečovaní ich potrieb vyplývajúcich z ich pôsobenia v nemocnici.
Vo svete  „dobrovoľníctva“ je sociálna a zdravotná oblasť  jednou z nejpočetnejšie  zastúpených. Naši pacienti si zaslúžia po diagnostických a terapeutických procedúrach stráviť čas v nemocnici zmysluplne a s pohodou plynúceho dňa v nemocnici. Veľmi dôležité je komunikovať s chorými ľudmi pozitívne a s orientáciou na zdravé veci, na pekné spomienky z ich života a sprostredkovať im  dianie z ich mikroregiónu/mesta. Každý človek- dobrovoľník sa  môže  so svojim vybraným pacientom podeliť o svoje koníčky a pomôcť vyplniť čas človeku v náročnej životnej situácií- ktorou hospitalizácia iste je. Ambasádorkou dobrovoľníckych centier Krajší deň sa stala speváčka Katarína Knechtová.

Krajší deň v našich nemocniciach

Kto je dobrovoľník?

Dobrovoľník je človek, ktorý na základe svojho slobodného rozhodnutia bez nároku na finančnú odmenu vykonáva pre iného človeka s jeho súhlasom prospešnú činnosť. V našej nemocnici ide hlavne o vypĺňanie voľného času chorým v popoludňajších hodinách.

Povedali o nás

 • Ak dokážeme na inej tvári vyčariť úsmev, potešiť milým slovom, vypočuť trápenie či urobiť niekomu krajší deň, to je skutočná pomoc. Nemusíme hneď tvoriť megalomanské veci a byť hrdinami. Stačí, ak má naša podpora veľký význam pre jedného konkrétneho človeka. Aj preto som sa rozhodol zapojiť do projektu Krajší deň, ktorý je práve o jednoduchých, no dôležitých dobrých skutkoch.
  Tomáš Bezdeda
  ambasádor projektu Krajší deň

 • Som veľmi rada, že môžem osobne podporiť túto peknú myšlienku. Viem sa vcítiť do malých a veľkých pacientov, ktorí sú nútení stráviť nejaký čas v nemocnici a verím, že aj ja svojou prítomnosťou budem spestrením a psychickou podporou pre týchto ľudí. Veľmi sa na to teším a držím palce tomuto projektu.
  Katka Knechtová
  speváčka, ambasádorka projektu Krajší deň

 • Kristínka mi dnes čítala noviny, mladí ľudia nám v jedálni zaspievali pesničky. Nevedeli sme sa dočkať, kedy prídu. Celý deň sme sa tešili, že sa niečo bude na oddelení diať, lebo je nám už dlho v nemocnici.
  Andrej Hudák
  pacient oddelenia pre dlhodobo chorých

 • Ja to vítam. Vystúpenie s ľudovými piesňami sa nám veľmi páčilo. Dobrovoľník Leo má ozaj krásny hlas a pekne hrá na harmonike. Čas nám tu všetkým pacientom plynie veľmi pomaly, preto by sme uvítali, ak by boli takéto akcie na oddelení častejšie.
  Anton Štefan
  pacient oddelenia pre dlhodobo chorých

 • Na izbe nás navštívili dvaja dobrovoľníci, ktorí sa s Maximom zahrali s autíčkami. Potom prišiel aj maskot, o ktorom bude Maxim ešte dlho rozprávať. Páčil sa mu. Ako rodič vítam tieto dobrovoľnícke aktivity, pretože to deťom spríjemňuje pobyt v nemocnici a môžu zabudnúť na bolesť. A potom je aj radosť na strane rodičov, keď vidia svoje usmievavé šťastné deti.
  Katarína Olexová a syn Maxim
  pacient detského oddelenia

 • Pri starších pacientoch som si uvedomil, že ten čas, pokiaľ sme mladí, beží rýchlo a všetci prídeme do staroby, čiže oveľa viac sa budem snažiť teraz pomáhať tým starším a snažiť sa vžiť do ich kože.
  Dominik
  dobrovoľník

 • S nemocnicou máme už dlhšiu spoluprácu. Vymaľovali sme im stenu na detskom oddelení, vyzdobili obrázkami samotné oddelenie. Pri spustení dobrovoľníckeho centra Krajší deň sme s radosťou prijali ponuku vymaľovať logo centra v priestoroch pre dobrovoľníkov. Kolegyňa Erika Flimel ani na chvíľu neváhala. Je to pre nás česť, že môžeme našou prácou pomôcť dobrej veci a aj v budúcnosti vidíme priestor na realizáciu aktivít pre pacientov v podobe koncertov, vystúpení, tvorivých dielní na oddeleniach.
  Zuzana Dirbáková
  zástupkyňa SZUŠ Múza v Humennom

 • Projekt dobrovoľníctva je začiatkom väčšej podpory pohody pacienta a nadstavbou na odbornú profesionálnu starostlivosť v nemocniciach Sveta zdravia. Dobrovoľnícka činnosť je súčasťou prosociálneho správania sa, výrazom súcitu s inými ľuďmi. Je to prejav altruizmu cítenia a myslenia pre iných ľudí. Veľmi si želáme, aby mali naši pacienti v nemocniciach Sveta zdravia s dobrovoľníkmi krajší deň.
  Tatiana Kosťová
  autor a garant dobrovoľníckych centier v sieti nemocníc Svet Zdravia

 • Je veľmi dobré, ak dobrovoľníci zaujmú nejakou hrou, pesničkou, alebo čokoľvek iné, alebo akákoľvek iná aktivity a to dieťa zabudne na tie svoje ťažkosti.
  MUDr. Tatiana Macková
  Primárka pediatrického oddelenia

 • Na oddelení dlhodobo chorých sú naši pacienti rôzni. Niektorí sú chodiaci, iní ležiaci, majú aj zmyslové obmedzenia, ale veľmi sa tešili na dobrovoľníkov.
  MUDr. Angela Bilšáková
  Primárka Oddelenia pre dlhodobo chorých pacientov

Spolupracujeme

Kontakty

 • Banská Štiavnica

  Všeobecná nemocnica v Žiar nad Hronom
  prevádzka Banská Štiavnica

  Bratská 17, 969 01 Banská Štiavnica

  Mgr. Diana Rudinská
  Koordinátor dobrovoľníckeho centra Krajší deň

  E-mail: krajsiden.bs@svetzdravia.com

  Tel: 0911 155 334

 • Dunajská Streda

  Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a.s. 
  Veľkoblahovská č. 23, 929 01  Dunajská Streda

  Alena Csörgő
  Koordinátor dobrovoľníckeho centra Krajší deň

  E-mail: krajsiden.ds@svetzdravia.com

  Tel: +421 918 710 019

 • Galanta

  Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta, a. s.
  Hodská 373/38, 924 22 Galanta

  Soňa Dvořáková
  Koordinátor dobrovoľníckeho centra Krajší deň

  E-mail: krajsiden.ga@svetzdravia.com

  Tel.: +421 907 828 692

 • Humenné

  Nemocnica A. Leňa Humenné, a.s.
  Nemocničná 7, 066 01 Humenné

  PhDr. Liana Kontrová
  Koordinátor dobrovoľníckeho centra Krajší deň

  E-mail: krajsiden.he@svetzdravia.com

  Tel:  0918 122 654

 • Michalovce

  Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce, a.s
  Špitálska ul.č.2, 071 01 Michalovce

  Alena Kravecová
  Koordinátor dobrovoľníckeho centra Krajší deň

  E-mail: krajsiden.mi@svetzdravia.com

  Tel: 0918 751 661

 • Partizánske

  Nemocnica na okraji mesta, n.o.
  Ul.Nová nemocnica 511, 958 01 Partizánske

  Mgr. Elena Šramková
  Koordinátor dobrovoľníckeho centra Krajší deň

  E-mail: krajsiden.pe@svetzdravia.com

  Tel: +421 917 096 258

 • Rimavská Sobota

  Všeobecná nemocnica Rimavská Sobota
  Šrobárova 1, 979 01 Rimavská Sobota

  Eva Porubiaková
  Koordinátor dobrovoľníckeho centra Krajší deň

  E-mail: krajsiden.rs@svetzdravia.com

  Tel: 0911 330 199

 • Rožňava

  Nemocnica s polikliniku sv. Barbory Rožňava, a.s.
  Špitálska 1, 048 01 Rožňava

  Andrea Brutovská
  Koordinátor dobrovoľníckeho centra Krajší deň

  E-mail: krajsiden.rv@svetzdravia.com

  Tel: 0905 335 057

 • Spišská Nová Ves

  Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves
  Janského 1, 052 01 Spišská Nová Ves

  Ing. Zuzana Holečková
  Koordinátor dobrovoľníckeho centra Krajší deň

  E-mail: krajsiden.sn@svetzdravia.com 

  Tel: +421 905 265 318

 • Stropkov

  Vranovská nemocnica, a. s. – prevádzka Stropkov
  Akademika Pavlova 321/10, 09101 Stropkov

  Mgr. Ivana Vojtašeková, PhD.
  Koordinátor dobrovoľníckeho centra Krajší deň

  E-mail: krajsiden.sp@svetzdravia.com 

  Tel: +421 917 408 684

 • Svidník

  Nemocnica arm. generála L. Svobodu Svidník, a.s.
  MUDr. Pribulu 412/4, 089 01 Svidník

  Mgr. Ivana Vojtašeková, PhD.
  Koordinátor dobrovoľníckeho centra Krajší deň

  E-mail: krajsiden.sk@svetzdravia.com

  Tel.: +421 917 408 684

 • Topoľčany

  Nemocnica Svet zdravia Topoľčany
  Pavlovova 17, 955 20 Topoľčany

  PhDr. Denisa Holúbková
  Koordinátor dobrovoľníckeho centra Krajší deň

  Mobil: +421 901 795 116

  E-mail: krajsiden.to@svetzdravia.com

 • Trebišov

  Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.
  SNP 1079/76, 075 01 Trebišov

  Mgr. Miriama Rusinová
  Koordinátor dobrovoľníckeho centra Krajší deň

  E-mail: krajsiden.tv@svetzdravia.com 

  Tel: +421 56/ 6660 828

 • Vranov nad Topľou

  Projekt pripravujeme, plánované spustenie jeseň 2023

  Mgr. Katarína Kindžerská, +421 915 572 697
  Koordinátor dobrovoľníckeho centra Krajší deň

   

 • Žiar nad Hronom

  Nemocnica Svet zdravia Žiar nad Hronom
  Ul. Sládkovičova 11, 965 37 Žiar nad Hronom

  Mgr. Diana Rudinská
  Koordinátor dobrovoľníckeho centra Krajší deň

  Mobil: +421 911 155 334

  E-mail: krajsiden.zh@svetzdravia.com