Praktické informácie pre pacientov

 • Objednajte sa na konzultáciu u odborného lekára (chirurgická ambulancia 051/7563 554 volať po 13.00, mamologická ambulancia 051/7563 593 alebo navštívte polikliniku ProCare chirurgická ambulancia 3. poschodie, mamologická ambulancia 1. poschodie), ktorý Vám vysvetlí všetky náležitosti operačného výkonu, dohodnete sa na spôsobe anestézie, rozsahu predoperačných vyšetrení a výške doplatku.
 • Objednáme Vás na samotný operačný výkon.
 • V deň operačného výkonu sa dostavíte do polikliniky ProCare na objednaný termín, kde podstúpite zákrok na úseku jednodňovej zdravotnej starostlivosti.
 • Po operačnom zákroku odchádzate domov do 2-3 hodín po operácii.
 • Následné pooperačné kontroly a liečba sa vykonávajú na poliklinike ProCare.

 
ProCare Prešov prináša vyšší komfort liečby pre klientov jednodňovej chirurgie

 • Moderný spôsob chirurgickej liečby

Moderné operačné sály a anestetické metódy umožňujú skoré uzdravenie pacienta a jeho rýchly návrat k fyzickej a pracovnej aktivite.

 • Minimalizácia pooperačných bolestí

Modernou a bezpečnou anestéziou, využívaním najnovších liečebných metód pri odstraňovaní bolestí.

 • Tím odborníkov pod jednou strechou

Konzultáciu, predoperačné vyšetrenia, chirurgický zákrok a pooperačnú liečbu absolvujete v rámci jednej polikliniky, pod dohľadom erudovaného tímu odborných lekárov. V rámci polikliniky máme možnosť aj diagnostiky CT, magnetickej rezonancie, röntgenu či mamografické vyšetrenia.

 • Minimalizácia rizika nemocničných infekcií

Minimalizovanie dĺžky pobytu v zdravotníckom zariadení a moderné hygienické opatrenia znižujú možnosť nákazy nemocničnými infekciami takmer na nulu.

 • Komfortné podmienky pobytu pre pacienta

Špičkové vybavenie pracoviska umožňuje vysoký štandard v ošetrovateľskej starostlivosti a komfort pre pacienta.

 • Parkovisko

Poliklinika disponuje vlastným parkoviskom, je dostupná aj prostriedkami verejnej hromadnej dopravy.

 • Flexibilný manažment pacienta

V praxi znamená, že všetky potrebné vyšetrenia Vám v rámci konzultácie pred operačným výkonom naplánujeme tak, ako vám to bude najlepšie vyhovovať.