Vyliečime Vás s úsmevom

Firemní klienti

V ProCare rozumieme, že nadštandardná zdravotná starostlivosť pre Vašich zamestnancov je jedným z kľúčových benefitov. Z toho dôvodu ponúkame služby a programy zdravotnej starostlivosti aj pre firmy.

Kontaktujte nás

Produkty a služby ProCare pre firemných klientov

Ochotne Vám poradíme a pomôžeme s výberom a nastavením toho správneho programu alebo služby pre Vašu firmu.
V ProCare rozumieme Vašim potrebám.

 • Pracovná zdravotná služba

  Zabezpečujeme ucelený a komplexný systém pracovnej zdravotnej služby pre zamestnávateľov na území celej Slovenskej republiky.

  Dohľad nad pracovnými podmienkami a zdravím zamestnancov
  Vykonanie vstupného zdravotno-hygienického auditu
  Identifikácia zdravotných rizík súvisiacich s prácou a pracovným prostredím
  Kategorizácia prác na základe zistených skutočností
  Objektivizácia vibrácií, hluku, osvetlenia, parametrov tepla a chladu pri práci, hodnotenie celkovej fyzickej záťaže, lokálnej záťaže malých svalových skupín predlaktia a ruky (integrovanou elektromyografiou) a polohovej záťaže z hľadiska fyziológie práce a pod.
  Vypracovanie kompletnej dokumentácie pre zamestnávateľa a pre orgány štátnej správy vrátane posudkov o riziku
  Organizácia a riadenie lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci na celom území SR
  Sledovanie periodicity lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci využitím vlastného portálu PZS

 • Celoročná zdravotná starostlivosť

  Vaši zamestnanci a ich rodinní príslušníci môžu využívať zdravotnú starostlivosť siete ProCare aj vďaka celoročným programom.

  BUSINESS SMART – možnosť využívať všetky odborné ambulancie polikliník ProCare
  BUSINESS EXTRA – možnosť využívať všetky odborné ambulancie, 1 benefitový balíček a rozšírený set laboratórnych vyšetrení
  BUSINESS EXCLUSIVE – možnosť využívať všetky odborné ambulancie, 2 benefitové balíčky a
  rozšírený set laboratórnych vyšetrení
  BUSINESS HEALTH PLATINUM – možnosť využívať všetky odborné ambulancie a celý rad nadštandardných služieb
  BUSINESS FAMILY SMART – možnosť využívať všetky odborné ambulancie aj pre rodinných príslušníkov (rodičia + 2 deti)
  BUSINESS FAMILY EXCLUSIVE – možnosť využívať všetky odborné ambulancie pre rodinných príslušníkov (rodičia + neobmedzený počet detí)

 • Komplexná preventívna prehliadka

  Vašim zamestnancom poskytuje detailný prehľad o ich zdravotnom stave.

  MINI – poskytuje detailný prehľad o zdravotnom stave
  MEDIUM – poskytuje detailný prehľad o zdravotnom stave a zahŕňa aj Program Smart na 3 mesiace s možnosťou vyšetrenia u špecialistu
  MAXI – poskytuje detailný prehľad o zdravotnom stave a zahŕňa aj Program Smart na 3 mesiace s možnosťou vyšetrenia u špecialistu
  KARDIO – poskytuje detailný prehľad o zdravotnom stave Vášho srdca a zahŕňa aj Program Smart na 3 mesiace s možnosťou vyšetrenia u špecialistu
  ONKO – poskytuje detailný prehľad o onko rizikách a zahŕňa aj Program Smart na 3 mesiace s možnosťou vyšetrenia u špecialistu

Polikliniky ProCare

Referencie

 • So spoločnosťou ProCare spolupracujeme od roku 2011, kedy sme členstvo v tomto súkromnom zdravotnom centre začali ponúkať ako benefity pre našich zamestnancov. Od vtedy sme našu spoluprácu rozšírili o vstupné a periodické zdravotné prehliadky a veríme, že naša úspešná spolupráca bude pokračovať aj naďalej.

 • Vzhľadom na viacročnú spoluprácu so spoločnosťou ProCare, ktorá zabezpečuje pre našich zamestnancov komfort a zároveň aj flexibilitu ponúkaných služieb, určite plánujeme do budúcna ďalšiu spoluprácu. Pri výbere spoločnosti, ktorá by pre našich zamestnancov zabezpečovala komplexné lekárske prehliadky a lekársku starostlivosť, sme mali na zreteli hlavne zdravie našich zamestnancov. Požiadavky našich zamestnancov sú prioritne riešené zamestnancami spoločnosti ProCare, ktorí sa vyznačujú svojim príjemným a profesionálnym prístupom a hlavne osobným prístupom ku každému klientovi.

 • Spoločnosť ProCare pre našich zamestnancov zabezpečuje benefity nadštandardnej zdravotnej starostlivosť ako aj pracovnú zdravotnú službu. Našu dlhodobú spoluprácu charakterizuje orientácia na zákazníka, ústretovosť a neustála snaha vyhovieť našim požiadavkám.

 • ProCare je jednotkou na trhu poskytovateľov nadštandardnej starostlivosti o klienta. Práve z tohto dôvodu, ako aj zdieľaním rovnakých hodnôt spoločenskej zodpovednosti, bol pre Henkel Slovensko jasnou voľbou. Tretí rok je úspešne naším partnerom a dodávateľom rôznych druhov lekárskych prehliadok pre našich zamestnancov a služieb v oblasti pracovnej zdravotnej služby.

 • Odozvy našich zamestnancov na kvalitu komplexných preventívnych prehliadok ProCare, ktoré využívame, sú veľmi pozitívne. Oceňujú najmä ich profesionálnu organizáciu, ktorá šetrí čas im aj našej spoločnosti. Taktiež sme spokojní so skladbou výkonov v rámci prehliadok.

 • Záchranná služba Košice je od roku 2014 zmluvným klientom spoločnosti ProCare a.s. v oblasti poskytovania pracovnej zdravotnej služby. Zverejnená referencia na UVO pre spoločnosť ProCare našou organizáciou získala hodnotiacu známku 100. Táto známka odzrkadľuje dodržiavanie všetkých zmluvných povinností, profesionálny a proklientsky orientovaný prístup poskytovateľa ku klientovi.

 • Naši zamestnanci sú už niekoľkoročnými klientmi spoločnosti ProCare, počas ktorých sa služby pre našich zamestnancov neustále skvalitňujú. Využitie množstva odborných lekárov, vyšetrenia vždy v dohodnutom termíne a celková starostlivosť sú na vysokej odbornej ako aj profesionálnej úrovni.

 • Poskytované služby ProCare v rámci starostlivosti o zamestnancov našej spoločnosti je na vysokej profesionálnej úrovni. Naše požiadavky sú vyriešené vždy promptne a k našej úplnej spokojnosti. Komunikácia zo strany ProCare je vždy priateľská a ústretová.

 • S pracovnou zdravotnou službou spoločnosti ProCare máme niekoľkoročné skúsenosti na celom území Slovenskej republiky. Vysoko oceňujeme profesionalitu a flexibilitu poskytovanej služby našim zamestnancom a v neposlednej miere taktiež proaktívny prístup lekárov počas prehliadok.

 • Spoločnosť ProCare dobre pozná za roky našej spolupráce prostredie rafinérie a v prípade zmien, požiadaviek a riešení problémov reaguje flexibilne. So službami dohľadu nad faktormi pracovného prostredia sme spokojní a sú poskytované na úrovni očakávaní.

 • So spoločnosťou ProCare spolupracujeme od 1.4.2015. Vďaka komplexnosti a flexibilite služieb v oblasti poskytovania povinnej zdravotnej starostlivosti odporúčame ProCare ako spoľahlivého partnera. Naša spolupráca dobre funguje aj pri poskytovaní balíkov celoročnej zdravotnej starostlivosti v poliklinikách ProCare, ktoré ponúkame našim zamestnancom ako benefit.

Ako sa stať firemným klientom ProCare

Kontaktujte našich obchodných zástupcov, ktorí Vám ochotne poradia a pomôžu s výberom a nastavením toho správneho programu alebo služby pre Vašu firmu. Alebo vyplňte formulár nižšie a my Vás budeme kontaktovať.