Dopravná zdravotná služba Svet zdravia

Dopravná zdravotná služba Svet zdravia DZS, a.s. vznikla 1.5.2015, kedy prevzala prevádzku v Trebišove so šiestimi vozidlami a desiatimi vodičmi. Postupne do konca roku 2015 sa spoločnosť rozšírila o ďalšie prevádzky jednak formou akvizícii ako aj prechodom dopravných zdravotných služieb dlhodobo fungujúcich pod jednotlivými nemocnicami Svet zdravia. Ku koncu roku 2015 tak dopravná zdravotná služba mala 17 prevádzok, 150 zamestnancov a zhruba 115 vozidiel.

V roku 2015 bol vybudovaný nový centrálny dispečing pre východ v priestoroch Vranovskej nemocnice, odkiaľ je riadená dopravná zdravotná služba v prevádzkach Trebišov, Michalovce, Humenné a Vranov nad Topľou. Obdobným spôsobom funguje aj dispečing v Rimavskej Sobote, z ktorého je riadená prevádzka dopravnej služby v Hnúšti, Revúcej, Tornali a Rimavskej Sobote a dispečing v Žiari nad Hronom, ktorý má pod patronátom aj prevádzku v Banskej Štiavnici.

V roku 2015 došlo k prvej rozsiahlej obmene vozového parku, keďže priemerný vek preberaných vozidiel presahoval 10 rokov. Bolo nakúpených 11 nových vozidiel Ford Custom, z toho 10 sanitných a jeden mikrobus a 13 nových sanitných vozidiel Mercedes Benz Vito. Celkové investičné náklady do obnovy vozového parku v prvom roku fungovania dosiahli skoro 950 tisíc EUR.

Rozširovanie dopravnej zdravotnej služby a obmena vozového parku pokračovala aj v roku 2016. Pribudli prevádzky vo Svidníku a v Košiciach a do flotily došlo 42 nových vozidiel, z toho 5 osobných, 4 mikrobusy a 33 sanitných vozidiel. Investičné náklady do obnovy vozového parku presiahli 1,5 milióna EUR.

S počtom 123 vozidiel (z toho 50% nové vozidlá) a 170 zamestnancov rozdelených na 19 prevádzkach v rámci celého Slovenska sa dopravná zdravotná služba Svet zdravia DZS stala najväčšou dopravnou zdravotnou službou na Slovensku a toto postavenie si udržiava dodnes.

V roku 2016 sme najazdili cez 6 miliónov kilometrov a previezli sme cez 276 tisíc pacientov.

Svet zdravia DZS, a. s., zabezpečuje prevoz pacientov na medicínske výkony pre 15 nemocníc Sveta zdravia. Dopravný výkon pacientovi podľa diagnózy hradí buď zdravotná poisťovňa, alebo on sám. Túto informáciu má pacientovi poskytnúť lekár, ktorý mu prepravu v indikovaných prípadoch predpisuje.

Prečo si vybrať prepravu našou spoločnosťou?

 • Skúsenosti získané z dlhoročného prevádzkovania dopravnej zdravotnej služby v rámci celého Slovenska
 • Profesionálny tím ľudí s potrebným vzdelaním a školeniami v zmysle legislatívy a väčšina aj s dlhoročnými skúsenosťami z oblasti DZS
 • 24 hodinová služba
 • Individuálny prístup k pacientom
 • Prevoz pacientov v rámci celej SR a v prípade potreby aj prevozy do a zo zahraničia,
 • prevoz pacientov bez obmedzenia vekovej kategórie a bez obmedzenia typu pacienta – chodiaci, sediaci, ležiaci, dialyzovaný pacient
 • prevoz pacientov ktorejkoľvek zdravotnej poisťovne (máme zmluvy uzatvorené so všetkými zdravotnými poisťovňami v rámci SR)
 • Prevoz biologického materiálu a iného zdravotníckeho materiálu
 • Bezpečnosť a starostlivosť o pacienta – úrazové poistenie na každé jedno sedadlo vo vozidle zabezpečujúcom prepravu až na sumu 35 tis. EUR pre prípad smrti následkom úrazu alebo trvalá invalidita následkom úrazu vzniknutého pri preprave
 • Prevoz pacientov novými nadštandardnými sanitnými vozidlami Mercedes alebo Ford, ktoré sú plne klimatizované, s prídavným kúrením a množstvom bezpečnostných prvkov

Kontakty

SZ DZS, a.s. Žiar nad Hronom Ul. Dr. Jánskeho 477/7,
965 01 Žiar nad Hronom
0905 342 004
0903 724 288
0917 666 499
SZ DZS, a.s. Banská Štiavnica Ul. Dr. Jánskeho 477/7
965 01 Žiar nad Hronom
0905 342 004
0903 724 288
SZ DZS, a.s. Trebišov NsP Trebišov
SNP 1079/76
075 01 Trebišov
0918 429 622
0918 747 436
SZ DZS, a.s. Galanta Nemocnica s poliklinikou sv. Lukáša Galanta, a.s.
Hodská 373/38,
924 01 Galanta
0918 774 227
0918 769 833
SZ DZS, a.s. Vranov nad Topľou Vranovská nemocnica, a.s.
M. R. Štefánika 187/177 B,
Vranov nad Topľou, 093 27
057 / 4865 627
0915 777 277
SZ DZS, a.s. Michalovce Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce, a.s
Špitálska ul.č.2,
071 01 Michalovce
Dispečing:
Vranovská nemocnica, a.s.
M. R. Štefánika 187/177 B ,
Vranov nad Topľou, 093 27
915 814 352
SZ DZS, a.s. Humenné Nemocnica A. Leňa Humenné, a.s.
Nemocničná 7,
066 01 HUMENNÉ
Dispečing:
Vranovská nemocnica, a.s.
M. R. Štefánika 187/177 B,
Vranov nad Topľou, 093 27
057 / 4865 627
SZ DZS, a.s. Rimavská Sobota
dispečing Rimavská Sobota
Všeobecná nemocnica Rimavská Sobota,
Ul. Kraskova 1,
979 01 Rimavská Sobota
047 / 56 34 645
0905 874 858
SZ DZS, a.s. Rimavská Sobota
dispečing Hnúšťa
Dispečing Hnúšťa
Poliklinika Hnúšťa,
Francisciho nám. 372,
981 01 Hnúšťa
047 / 54 22 522
0918 693 595
SZ DZS, a.s. Rimavská Sobota
dispečing Revúca
Dispečing Revúca
Šafárikova 323/2
050 01 Revúca
058 / 44 24 041
0918 402 512
SZ DZS, a.s. Rimavská Sobota
dispečing Tornaľa
Dispečing Tornaľa
Mierová 54/109,
982 01 Tornaľa
047 / 55 22 388
0907 800 716
SZ DZS, a.s.
Partizánske
Nemocnica na okraji mesta, n.o. Partizánske
Nová nemocnica 511,
958 01 Partizánske
0917 096 318
038 / 74 73 352
SZ DZS, a.s. Spišská Nová Ves Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a.s.
Ul. Jánskeho 1,
052 01 Spišská Nová Ves
053 / 4199 215
0918 645 919
0918 773 425
SZ DZS, a.s. Rožňava Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s.
Špitálska 1,
048 01 Rožňava
058 / 7771 225
0917 445 051
0905 596 338
SZ DZS, a.s. Dunajská
Streda
Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a.s.
Veľkoblahovská 23
929 01 Dunajská Streda
031 / 55 71 184
0905 852 689
0918 710 005
SZ DZS, a.s. Svidník Nemocnica am. generála L. Svobodu Svidník, a.s.
MUDr. Pribulu 412/4
089 01 Svidník
0905 865 755
0905 865 554
ved. vodič: 0905 865 787
SZ DZS, a.s. Košice Zdravotné stredisko Košice – Šaca
Námestie Oceliarov 23
040 15 Košice – Šaca
NON STOP kontakt:
0905 062 999
0905 335 066
SZ DZS, a.s. Prešov Poliklinika ProCare Prešov
Jurkovičova 19
080 01 Prešov
051 / 7563 669
NON STOP kontakt:
0917 317 571

 

Cenník

Cenník za dopravu platný od 1. 4. 2015

Pacient 0.07 € / km
Doprovod (ak je uvedený v príkaze na prepravu) 0.07 € / km
Doprovod dieťaťa do 3 rokov (max. 1 osoba) 0.07 € / km
Doprovod dieťaťa do 3 rokov (2. a každá ďalšia osoba) 0.50 € / km
Doprovod (ak nie je uvedený v príkaze na prepravu) 0.50 € / km
Samoplatca (samoplatca platí obojsmernú prepravu) 0.50 € / km
Cudzinec (pokiaľ nie sú držiteľmi Európskeho preukazu) 0.50 € / km

Spoločnosť nie je platcom DPH.

Oslobodení pacienti od poplatkov za dopravu v zmysle zákona č. 577/2004 Z.z.

 1. Osoba zaradená do chronického dialyzačného programu , do transplantačného programu
 2. Osoba, ktorej sa poskytuje Onkologická liečba alebo kardiochirurgická liečba
 3. Osoba s ťažkým zdravotným postihnutím odkázaná na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom (doprovod ale platí 0.07 € / km)
 4. Osoba, ktorej sa poskytuje pri ústavnej zdravotnej starostlivosti doprava medzi zdravotníckymi zariadeniami

OSLOBODENÍ PACIENTI OD POPLATKOV ZA DOPRAVU nad rámec zákona č. 577/2004 Z.z.

 1. Deti do veku troch rokov života.