Dopravná zdravotná služba Svet zdravia

Dopravná zdravotná služba Svet zdravia DZS, a.s. vznikla 1.5.2015, kedy prevzala prevádzku v Trebišove so šiestimi vozidlami a desiatimi vodičmi. Postupne do konca roku 2015 sa spoločnosť rozšírila o ďalšie prevádzky jednak formou akvizícii ako aj prechodom dopravných zdravotných služieb dlhodobo fungujúcich pod jednotlivými nemocnicami Svet zdravia. Ku koncu roku 2015 tak dopravná zdravotná služba mala 17 prevádzok, 150 zamestnancov a zhruba 115 vozidiel.

V roku 2015 bol vybudovaný nový centrálny dispečing pre východ v priestoroch Vranovskej nemocnice, odkiaľ je riadená dopravná zdravotná služba v prevádzkach Trebišov, Michalovce, Humenné a Vranov nad Topľou. Obdobným spôsobom funguje aj dispečing v Rimavskej Sobote, z ktorého je riadená prevádzka dopravnej služby v Hnúšti, Revúcej, Tornali a Rimavskej Sobote a dispečing v Žiari nad Hronom, ktorý má pod patronátom aj prevádzku v Banskej Štiavnici.

V roku 2015 došlo k prvej rozsiahlej obmene vozového parku, keďže priemerný vek preberaných vozidiel presahoval 10 rokov. Bolo nakúpených 11 nových vozidiel Ford Custom, z toho 10 sanitných a jeden mikrobus a 13 nových sanitných vozidiel Mercedes Benz Vito. Celkové investičné náklady do obnovy vozového parku v prvom roku fungovania dosiahli skoro 950 tisíc EUR.

Rozširovanie dopravnej zdravotnej služby a obmena vozového parku pokračovala aj v roku 2016. Pribudli prevádzky vo Svidníku a v Košiciach a do flotily došlo 42 nových vozidiel, z toho 5 osobných, 4 mikrobusy a 33 sanitných vozidiel. Investičné náklady do obnovy vozového parku presiahli 1,5 milióna EUR.

S počtom 123 vozidiel (z toho 50% nové vozidlá) a 170 zamestnancov rozdelených na 19 prevádzkach v rámci celého Slovenska sa dopravná zdravotná služba Svet zdravia DZS stala najväčšou dopravnou zdravotnou službou na Slovensku a toto postavenie si udržiava dodnes.

V roku 2016 sme najazdili cez 6 miliónov kilometrov a previezli sme cez 276 tisíc pacientov.

Svet zdravia DZS, a. s., zabezpečuje prevoz pacientov na medicínske výkony pre 15 nemocníc Sveta zdravia. Dopravný výkon pacientovi podľa diagnózy hradí buď zdravotná poisťovňa, alebo on sám. Túto informáciu má pacientovi poskytnúť lekár, ktorý mu prepravu v indikovaných prípadoch predpisuje.

PREČO SI VYBRAŤ PREPRAVU NAŠOU SPOLOČNOSŤOU?

 • Skúsenosti získané z dlhoročného prevádzkovania dopravnej zdravotnej služby v rámci celého Slovenska
 • Profesionálny tím ľudí s potrebným vzdelaním a školeniami v zmysle legislatívy a väčšina aj s dlhoročnými skúsenosťami z oblasti DZS
 • 24 hodinová služba
 • Individuálny prístup k pacientom
 • Prevoz pacientov v rámci celej SR a v prípade potreby aj prevozy do a zo zahraničia,
 • prevoz pacientov bez obmedzenia vekovej kategórie a bez obmedzenia typu pacienta – chodiaci, sediaci, ležiaci, dialyzovaný pacient
 • prevoz pacientov ktorejkoľvek zdravotnej poisťovne (máme zmluvy uzatvorené so všetkými zdravotnými poisťovňami v rámci SR)
 • Prevoz biologického materiálu a iného zdravotníckeho materiálu
 • Bezpečnosť a starostlivosť o pacienta – úrazové poistenie na každé jedno sedadlo vo vozidle zabezpečujúcom prepravu až na sumu 35 tis. EUR pre prípad smrti následkom úrazu alebo trvalá invalidita následkom úrazu vzniknutého pri preprave
 • Prevoz pacientov novými nadštandardnými sanitnými vozidlami Mercedes alebo Ford, ktoré sú plne klimatizované, s prídavným kúrením a množstvom bezpečnostných prvkov

Kontakty

 • SZ DZS, a.s. Žiar nad Hronom

  Ul. Dr. Jánskeho 477/7,
  965 01 Žiar nad Hronom

  0905 342 004
  0903 724 288
  0917 666 499

  Spádové oblasti

  Banská Bystrica
  Žiar nad Hronom
  Banská Štiavnica
  Žarnovica

 • SZ DZS, a.s. Banská Štiavnica

  Ul. Dr. Jánskeho 477/7
  965 01 Žiar nad Hronom

  0905 342 004
  0903 724 288

  Spádové oblasti

  Banská Štiavnica
  Rimavská Sobota
  Revúca

 • SZ DZS, a.s. Trebišov

  NsP Trebišov
  SNP 1079/76
  075 01 Trebišov

  0918 429 622
  0918 747 436

  Spádové oblasti

  Trebišov

 • SZ DZS, a.s. Galanta

  Nemocnica s poliklinikou sv. Lukáša Galanta, a.s.
  Hodská 373/38,
  924 01 Galanta

  0918 774 227
  0918 769 833

  Spádové oblasti

  Galanta

 • SZ DZS, a.s. Vranov nad Topľou

  Vranovská nemocnica, a.s.
  M. R. Štefánika 187/177 B,
  Vranov nad Topľou, 093 27

  057 / 4865 627
  0915 777 277

  Spádové oblasti

  Vranov nad Topľou
  Humenné
  Michalovce

 • SZ DZS, a.s. Michalovce

  Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce, a.s
  Špitálska ul.č.2,
  071 01 Michalovce

  Dispečing:

  Vranovská nemocnica, a.s.
  M. R. Štefánika 187/177 B ,
  Vranov nad Topľou, 093 27

  915 814 352

  Spádové oblasti

  Michalovce

 • SZ DZS, a.s. Humenné

  Nemocnica A. Leňa Humenné, a.s.
  Nemocničná 7,
  066 01 Humenné

  Dispečing:

  Vranovská nemocnica, a.s.
  M. R. Štefánika 187/177 B,
  Vranov nad Topľou, 093 27

  057 / 4865 627

  Spádové oblasti

  Humenné

 • SZ DZS, a.s. Rimavská Sobota - dispečing Rimavská Sobota

  Všeobecná nemocnica
  Šibeničný vrch 4575
  979 01 Rimavská Sobota

  047 / 56 34 645
  0905 874 858

  Spádové oblasti

  Rimavská Sobota
  Hnúšťa
  Revúca
  Tornaľa

 • SZ DZS, a.s. Rimavská Sobota - dispečing Hnúšťa

  Dispečing Hnúšťa
  Poliklinika Hnúšťa,
  Francisciho nám. 372,
  981 01 Hnúšťa

  047 / 54 22 522
  0918 693 595

  Spádové oblasti

  Rimavská Sobota
  Hnúšťa
  Revúca
  Tornaľa

 • SZ DZS, a.s. Rimavská Sobota - dispečing Revúca

  Dispečing Revúca
  Šafárikova 323/2
  050 01 Revúca

  058 / 44 24 041
  0918 402 512

  Spádové oblasti

  Rimavská Sobota
  Hnúšťa
  Revúca
  Tornaľa

 • SZ DZS, a.s. Rimavská Sobota - dispečing Tornaľa

  Dispečing Tornaľa
  Mierová 54/109,
  982 01 Tornaľa

  047 / 55 22 388
  0907 800 716

  Spádové oblasti

  Rimavská Sobota
  Hnúšťa
  Revúca
  Tornaľa

   

 • SZ DZS, a.s. Partizánske

  Nemocnica na okraji mesta, n.o. Partizánske
  Nová nemocnica 511,
  958 01 Partizánske

  0917 096 318
  038 / 74 73 352

  Spádové oblasti

  Partizánske

 • SZ DZS, a.s. Spišská Nová Ves

  Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a.s.
  Ul. Jánskeho 1,
  052 01 Spišská Nová Ves

  053 / 4199 215
  0918 645 919
  0918 773 425

  Spádové oblasti

  Spišská Nová Ves

 • SZ DZS, a.s. Rožňava

  Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s.
  Špitálska 1,
  048 01 Rožňava

  058 / 7771 225
  0917 445 051
  0905 596 338

  Spádové oblasti

  Rožňava

 • SZ DZS, a.s. Dunajská Streda

  Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a.s.
  Veľkoblahovská 23
  929 01 Dunajská Streda

  031 / 55 71 184
  0905 852 689
  0918 710 005

  Spádové oblasti

  Dunajská Streda
  Šamorín
  Veľký Meder

 • SZ DZS, a.s. Svidník

  Nemocnica am. generála L. Svobodu Svidník, a.s.
  MUDr. Pribulu 412/4
  089 01 Svidník

  0905 865 755
  0905 865 554
  ved. vodič: 0905 865 787

  Spádové oblasti

  Svidník
  Stropkov

 • SZ DZS, a.s. Košice

  Rastislavova 77,
  040 11 Košice

  NON STOP kontakt:

  0905 062 999
  0905 335 066

  Spádové oblasti

  Košice
  Košice okolie

 • SZ DZS, a.s. Prešov

  Poliklinika ProCare Prešov
  Jurkovičova 19
  080 01 Prešov

  051 / 7563 669

  NON STOP kontakt:

  0917 317 571

  Spádové oblasti

  Prešov

Cenník

Cenník za dopravu platný od 1. 7. 2019

 • Cenník
  Pacient s príkazom na prepravu 0.07 € / km
  Doprovod (ak je uvedený v príkaze na prepravu) 0.07 € / km
  Doprovod (ak nie je uvedený v príkaze na prepravu) 0.60 € / km
  Samoplatca PO – PIA od 6:00 do 18:00 (platí prepravu tam aj späť) 0.60 € / km
  Samoplatca PO – PIA od 18:00 do 6:00 hod. + víkendy a sviatky (platí prepravu tam aj späť) 1.99 € / km
  Preprava imobilného pacienta (ak je potrebný pomocník, resp. druhý vodič DZS pre výpomoc na naloženie/ vyloženie pacienta, resp. manipulácia vodiča s imobilným pacientom mimo naloženia / vyloženia do / z vozidla DZS – na tento poplatok sa nevzťahujú ustanovenia o oslobodení od poplatkov za dopravu) 5.00 € / km
  Batožina (1 ks batožiny bezplatne, vozíky a ostatná batožina sú spoplatnené) 2.00 € / km

  Spoločnosť je platcom DPH. Všetky ceny sú s DPH.

  Stiahnite si cenník za dopravu alebo komplexný cenník služieb Dopravnej zdravotnej služby

 • Oslobodení pacienti od poplatkov za dopravu v zmysle zákona č. 577/2004 Z.z.

  a) zaradení do chronického dialyzačného programu alebo do transplantačného programu,
  b) ktorým sa poskytuje onkologická liečba alebo kardiochirurgická liečba,
  c) s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorí sú odkázaní na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom,
  d) ktorým sa poskytuje pri ústavnej starostlivosti preprava medzi zdravotníckymi zariadeniami ústavnej starostlivosti objednaná poskytovateľom,
  e) ktorí sú nositeľom ocenenia najmenej zlatej Janského plakety,
  f) ktorí sú dieťaťom, pre ktoré sa vykonávajú opatrenia pobytovou formou na základe rozhodnutia súdu, alebo ktorý je dieťaťom, o ktoré sa osobne stará iná fyzická osoba na základe rozhodnutia súdu,
  g) ktorým sa poskytuje sociálna služba v zariadení pre seniorov, zariadení opatrovateľskej služby, domove sociálnych služieb alebo špecializovanom zariadení,
  h) ktorým sa poskytuje sociálna služba krízovej intervencie.

 • Oslobodení pacienti od poplatkov za dopravu nad rámec zákona č. 577/2004 Z.z.

  Deti do veku 6 rokov života a doprovod dieťaťa, max. 1 osoba, každá ďalšia osoba platí 0,60 € / km.