Dopravná zdravotná služba Svet zdravia

Dopravná zdravotná služba Svet zdravia DZS, a.s. vznikla 1.5.2015, kedy prevzala prevádzku v Trebišove so šiestimi vozidlami a desiatimi vodičmi. Postupne do konca roku 2015 sa spoločnosť rozšírila o ďalšie prevádzky jednak formou akvizícii ako aj prechodom dopravných zdravotných služieb dlhodobo fungujúcich pod jednotlivými nemocnicami Svet zdravia. Ku koncu roku 2015 tak dopravná zdravotná služba mala 17 prevádzok, 150 zamestnancov a zhruba 115 vozidiel.

V roku 2015 bol vybudovaný nový centrálny dispečing pre východ v priestoroch Vranovskej nemocnice, odkiaľ je riadená dopravná zdravotná služba v prevádzkach Trebišov, Michalovce, Humenné a Vranov nad Topľou. Obdobným spôsobom funguje aj dispečing v Rimavskej Sobote, z ktorého je riadená prevádzka dopravnej služby v Hnúšti, Revúcej, Tornali a Rimavskej Sobote a dispečing v Žiari nad Hronom, ktorý má pod patronátom aj prevádzku v Banskej Štiavnici.

V roku 2015 došlo k prvej rozsiahlej obmene vozového parku, keďže priemerný vek preberaných vozidiel presahoval 10 rokov. Bolo nakúpených 11 nových vozidiel Ford Custom, z toho 10 sanitných a jeden mikrobus a 13 nových sanitných vozidiel Mercedes Benz Vito. Celkové investičné náklady do obnovy vozového parku v prvom roku fungovania dosiahli skoro 950 tisíc EUR.

Rozširovanie dopravnej zdravotnej služby a obmena vozového parku pokračovala aj v roku 2016. Pribudli prevádzky vo Svidníku a v Košiciach a do flotily došlo 42 nových vozidiel, z toho 5 osobných, 4 mikrobusy a 33 sanitných vozidiel. Investičné náklady do obnovy vozového parku presiahli 1,5 milióna EUR.

S počtom 123 vozidiel (z toho 50% nové vozidlá) a 170 zamestnancov rozdelených na 19 prevádzkach v rámci celého Slovenska sa dopravná zdravotná služba Svet zdravia DZS stala najväčšou dopravnou zdravotnou službou na Slovensku a toto postavenie si udržiava dodnes.

V roku 2016 sme najazdili cez 6 miliónov kilometrov a previezli sme cez 276 tisíc pacientov.

Svet zdravia DZS, a. s., zabezpečuje prevoz pacientov na medicínske výkony pre 15 nemocníc Sveta zdravia. Dopravný výkon pacientovi podľa diagnózy hradí buď zdravotná poisťovňa, alebo on sám. Túto informáciu má pacientovi poskytnúť lekár, ktorý mu prepravu v indikovaných prípadoch predpisuje.

PREČO SI VYBRAŤ PREPRAVU NAŠOU SPOLOČNOSŤOU?

 • Skúsenosti získané z dlhoročného prevádzkovania dopravnej zdravotnej služby v rámci celého Slovenska
 • Profesionálny tím ľudí s potrebným vzdelaním a školeniami v zmysle legislatívy a väčšina aj s dlhoročnými skúsenosťami z oblasti DZS
 • 24 hodinová služba
 • Individuálny prístup k pacientom
 • Prevoz pacientov v rámci celej SR a v prípade potreby aj prevozy do a zo zahraničia,
 • prevoz pacientov bez obmedzenia vekovej kategórie a bez obmedzenia typu pacienta – chodiaci, sediaci, ležiaci, dialyzovaný pacient
 • prevoz pacientov ktorejkoľvek zdravotnej poisťovne (máme zmluvy uzatvorené so všetkými zdravotnými poisťovňami v rámci SR)
 • Prevoz biologického materiálu a iného zdravotníckeho materiálu
 • Bezpečnosť a starostlivosť o pacienta – úrazové poistenie na každé jedno sedadlo vo vozidle zabezpečujúcom prepravu až na sumu 35 tis. EUR pre prípad smrti následkom úrazu alebo trvalá invalidita následkom úrazu vzniknutého pri preprave
 • Prevoz pacientov novými nadštandardnými sanitnými vozidlami Mercedes alebo Ford, ktoré sú plne klimatizované, s prídavným kúrením a množstvom bezpečnostných prvkov

Kontakty

Cenník

Cenník za dopravu platný od 1. 4. 2015

 • Cenník
  Pacient 0.07 € / km
  Doprovod (ak je uvedený v príkaze na prepravu) 0.07 € / km
  Doprovod dieťaťa do 3 rokov (max. 1 osoba) 0.07 € / km
  Doprovod dieťaťa do 3 rokov (2. a každá ďalšia osoba) 0.50 € / km
  Doprovod (ak nie je uvedený v príkaze na prepravu) 0.50 € / km
  Samoplatca (samoplatca platí obojsmernú prepravu) 0.50 € / km
  Cudzinec (pokiaľ nie sú držiteľmi Európskeho preukazu) 0.50 € / km

  Spoločnosť nie je platcom DPH.

 • Oslobodení pacienti od poplatkov za dopravu v zmysle zákona č. 577/2004 Z.z.

  1. Osoba zaradená do chronického dialyzačného programu , do transplantačného programu
  2. Osoba, ktorej sa poskytuje Onkologická liečba alebo kardiochirurgická liečba
  3. Osoba s ťažkým zdravotným postihnutím odkázaná na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom(doprovod ale platí 0.07 € / km)
  4. Osoba, ktorej sa poskytuje pri ústavnej zdravotnej starostlivosti doprava medzi zdravotníckymi zariadeniami

 • Oslobodení pacienti od poplatkov za dopravu nad rámec zákona č. 577/2004 Z.z.

  1. Deti do veku troch rokov života.