Aktuality, Svet Zdravia, Michalovce    09.05.2018

Cielená biopsia nádorového ložiska v pečeni

Na Rádiológii v Nemocnici Svet zdravia v Michalovciach (primár MUDr. Andrej Onuška) bola v uplynulých dňoch vykonaná prvá ultrazvukom riadená cielená biopsia nádorového ložiska v pečeni, pod vedením prof. MUDr. Štefana Hrušovského, CSc. spolu s MUDr. Antonom Rudášom, pri výkone asistovala špecializovaná sestra Bc. Iveta Plutková.

 

Biopsia ložísk v pečeni umožňuje určiť charakter nádorového procesu a rozlíšiť primárny nádor v pečeni od metastatického ložiska. Biopsia sa vykonáva v lokálnej anestézii pod ultrazvukovou kontrolou. Vzorky sa získavajú biopsiou ihlou core-cut s použitím odberovej pištole a spracovávajú sa klasickými histologickými metódami. Výkon si vyžaduje niekoľkohodinové sledovanie pacienta na lôžku.

GalériaĎalšie príspevky, ktoré by Vás mohli zaujímať

Aktuality 17.10.2018

Poznáme TOP 20 finalistov Florence roka 2018

Koncept súťaže pozostáva z troch samostatných postupových kôl. Prvým je samotná registrácia do súťaže, druhým je správne vypracovanie prípadových štúdií/kazuistík formou online kvízu. Posledným, tretím modulom je zavŕšenie celej súťaže trojdňovým sústredením, ktoré pozostáva zo série odborných workshopov a zo záverečnej súťaže s vyhlásením hlavného víťaza súťaže Florence roka 2018.

Aktuality 15.10.2018

Praktický nácvik postupov pri zistení vysoko nebezpečnej nákazy

Problematika zavlečenia vysoko nebezpečnej nákazy a hrozba jej  šírenia je stále aktuálna. Na túto hrozbu musíme byť pripravení aj vo vranovskej nemocnici. Je dôležité, aby personál dokázal  diagnostikovať  pacienta s podozrením na ochorenie s vysoko nebezpečnou nákazou (ďalej len „VNN“) a zabezpečiť opatrenia. Z tohto dôvodu sa vo vranovskej nemocnici uskutočnilo cvičenie s praktickou ukážkou opatrení na zabránenie šírenia VNN.

Aktuality 15.10.2018

INEKO: Skokanom roka 2018 je galantská nemocnica

Verejnosť spoznala výsledky štvrtého ročníka hodnotenia slovenských nemocníc inštitútom INEKO. Nový rebríček bol zostavený podľa vybraných ukazovateľov spokojnosti pacientov, kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti, náročnosti diagnóz, hospodárenia a transparentnosti za obdobie 2014 - 2017.

Odoberajte novinky e-mailom

 

PROCARE LEKÁR 24

Možnosti riešenia vašich zdravotných komplikácií doma a v zahraničí

 

Teraz 20% zľava

VIAC INFO