Výkony/liečebné možnosti

Chirurgické výkony realizujeme:

 • klasickými prístupmi
 • laparoskopicky
 • artroskopicky
 • miniinvazívne

 

BRUŠNÁ CHIRURGIA

 • žalúdka
 • žlčníka, žlčových ciest laparoskopicky, klasicky
 • dvanástnika a tenkého čreva, vrátane funkčných porúch
 • hrubého čreva a konečníka
 • náhlych brušných príhod
 • traumatologicky postihnutých orgánov
 • operácie hernií (pruhu)
 • operácie slepého čreva aj laparoskopicky
 • starostlivosť o stomikov a edukácia

 

DETSKÁ CHIRURGIA (OD 3. ROKOV VEKU DIEŤAŤA)

 • operácie hernií (pruh), hydrokely, varikokely
 • operácie fimózy (zúženie predkožky)
 • chirurgia náhlych brušných príhod

 

OPERÁCIE PRSNÍKA

 • akútne ochornia prsníka a histologizácia

 

CIEVNA CHIRUGIA

 • operácie kŕčových žíl
 • zavádzanie permanentných katétrov
 • vytvorenie artériovenóznych fistúl (AVF) na účely hemodialýzy, príp. ich zrušenie
 • angioplastiky a riešenie stenóz končatinových tepien po konzultácii s cievnym chirurgom

 

INÉ CHIRURGICKÉ ZÁKROKY

 • operácie hemoroidov, análnych trhlín, fistúl
 • zavádzanie drenážnych systémov
 • artroskopia kolenných kĺbov

 

SEPTICKÁ CHIRURGIA

 • chirurgické výkony pre zápalové (hnisavé) postihnutia povrchu tela a dutín
 • liečba akútnych a hnisavých chronických postihnutí
 • komplikácie pri uzávere ciev končatín

 

VÝKONY NA KONČATINÁCH

 • všetky úrazy
 • operácie zlomenín kostí horných a dolných končatín
 • operácie zlomenín v oblasti kĺbov

 

ORIENTAČNÉ ČAKACIE LEHOTY

Chirurgické operačné výkony v rámci hospitalizácie – čakacie lehoty 2 týždne (v závislosti na odsúhlasení poisťovne pacienta)

Jednodňová zdravotná starostlivosť

V režime jednodňovej zdravotnej starostlivosti realizujeme tieto výkony:

 • odstránenie tumorov a výrastkov na koži a na mäkkých tkanivách
 • odstránenie osteosyntetických materiálov (dočasný kovový spojovací materiál)
 • artroskopia kolenných kĺbov
 • nechirurgické odstránenie kŕčových žíl dolných končatín
 • endoskopie v spolupráci a gastroenterologickou ambulanciou nemocnice

Súčasťou výkonu jednodňovej zdravotnej starostlivosti je:

 • komplexné vyšetrenie pacienta lekárom, ktorý poskytne výkon jednodňovej zdravotnej starostlivosti,
 • poskytnutie výkonu jednodňovej zdravotnej starostlivosti podľa zdravotnej indikácie,
 • poskytnutie anestézie počas výkonu jednodňovej zdravotnej starostlivosti a následné zabezpečenie potrebnej zdravotnej starostlivosti anestéziológom po anestézii,
 • v indikovaných prípadoch odoslanie odobratého biologického materiálu na histologické vyšetrenie, záznam o výsledku histologického vyšetrenia v zdravotnej dokumentácii pacienta a manažment pacienta v prípade onkologicky pozitívneho histologického vyšetrenia,
 • zdravotná starostlivosť súvisiaca s výkonom jednodňovej zdravotnej starostlivosti v pooperačnom období vrátane rád a poučenia pacienta pred jeho prepustením do domácej starostlivosti,
 • v prípade potreby aj telefonické poskytnutie rady pacientovi po jeho prepustení do domácej starostlivosti.

V.A.C.

Moderná liečba akútnych a chronických rán pomocou riadeného podtlaku

Tento spôsob liečby je založený na kontrolovanom a lokalizovanom podtlaku, ktorý je vyvíjaný priamo na ranu. Pomocou špeciálneho prístroja pomáha stimulovať tvorbu nového granulačného tkaniva.
Indikuje sa pri liečbe akútnych aj chronických rán, infikovaných rán a rán vzniknutých dehiscenciou po chirurgických výkonoch. Najvýraznejší efekt možno dosiahnuť pri najrozsiahlejších, najhlbších ranách, veľkosť rany však nemá byť rozhodujúcim kritériom na indikáciu liečby. Najlepšie výsledky pri použití tejto metódy sú pri liečbe dekubitov II. a III. stupňa, pri liečbe syndrómu diabetickej nohy, pri liečbe rozostúpených chirurgických rán po zložitých operáciách.

 

ORIENTAČNÉ ČAKACIE LEHOTY

Chirurgická jednodňová zdravotná starostlivosť – pacientov/klientov objednávame priebežne.