Polikliniky ProCare 0907 888 999
Nemocnice Svet zdravia 055 / 327 7777
Kontakty Klientská zóna

Aktuality

Aktuality, Dunajská Streda 26.05.2023
Celoslovenská konferencia – Dunajskostredský deň ošetrovateľstva

V Dunajskej Strede sa pri príležitosti medzinárodného dňa sestier tohto roku uskutočnila už po šiesty krát celoslovenská konferencia, pod názvom Dunajskostredský deň ošetrovateľstva ktorej ústrednou témou bola „Naše sestry, Naša budúcnosť“. Sme nesmierne radi, že sme sa zišli v takom hojnom počte a za účasti prednášajúcich zabezpečili vysokú úroveň. Hlavnými témami konferencie boli – Právne rozmery pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, Oddanosť, odbornosť, rozvoj – naša každodenná hnacia sila a Komunikácia lieči.

Aktuality, Galanta 26.05.2023
Slávnostné odkrytie lavičky v nemocničnom parku Svet zdravia Galanta

Dňa 26.5 sme v spolupráci s OZ Templars Slovakia a mestom Galanta odkryli ďalšiu lavičku osobnosti, ktorá je tentokrát umiestnená do nemocničného parku pri knižnej búdke. Lavička je venovaná zosnulému MUDr. Dušanovi Čimovi, CSc., ktorý v našej nemocnici pôsobil od roku 1961 ako poverený výkonom funkcie riaditeľa a od roku 1977 bol menovaný prvým riaditeľom NsP Galanta II. typu. V roku 1981 sa otvorila lôžková časť nemocnice a zároveň sa stal aj primárom traumatologického oddelenia. V nemocnici pracoval do roku 1995, kedy sa zo zdravotných dôvodov musel vzdať svojej práce.

Aktuality, Krajší deň Trebišov, Trebišov 26.05.2023
Mesiac máj lásky čas & deň matiek 2023

Pri príležitosti mesiaca máj - lásky čas a dňa matiek pripravili Katka, Boženka, Anka, Anička, Zuzana, Eva a Marienka dobrovoľníčky z dobrovoľníckeho centra Krajší deň v Trebišove milú pozornosť - vlastnoručne upečené a ozdobené perníčky pre každého pacienta.

Aktuality, Trebišov 26.05.2023
Novinky gynekologickej operatívy v NsP Trebišov

V Nemocnici s poliklinikou Trebišov sa zvyšuje snaha o vykonávanie menej invazívnych operačných výkonov. Týka sa to aj Gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia. V našej nemocnici sa dominantne vykonávali abdominálne a vaginálne hysterektómie, ktoré sú invazívnejšie v porovnaní s laparoskopickým prístupom.

Aktuality, Michalovce 25.05.2023
Bezpečnejšie a efektívnejšie operácie ortopedických pacientov v Michalovciach

Jedným z hlavných cieľov Nemocnice Svet zdravia v Michalovciach je neustále skvalitňovanie zdravotnej starostlivosti a nepochybne aj ortopedické oddelenie pod vedením MUDr. Martina Žofčáka je toho jasným dôkazom. Prvá operácia v sieti Svet zdravia s použitím systému Tricera prebehla v týchto dňoch práve v Michalovskej nemocnici. Artroskopická plastika predného skríženého väzu kolena trvala približne 50 minút a zaobišla sa bez komplikácií.

Aktuality, Rimavská Sobota 22.05.2023
Gemersko-novohradské lekárske a zdravotnícke dni

V piatok 19.5.2023 sme sa zúčastnili konferencie gemersko - novohradských zdravotníkov. Tohtoročné Gemersko-novohradské lekárske a zdravotnícke dni sa uskutočnili v nádherných priestoroch Synagógy v Lučenci resp. v kine Apollo. Konferenciu zastrešila Regionálna komora sestier a pôrodných asistentiek v Lučenci v spolupráci so Spolkom SZP Lučenec.

Aktuality, Michalovce 19.05.2023
Vzdelávanie budúcich zdravotníkov v Michalovskej nemocnici

V dňoch od 9.5.-18.5.2023 sa v Nemocnici Svet zdravia Michalovce konali štátne záverečné praktické skúšky študentov bakalárskeho štúdia VŠZaSP Sv. Alžbety, v rámci ktorej študenti preukázali svoje nadobudnuté vedomosti a praktické zručnosti získané počas trojročného štúdia priamo v klinickej praxi. Praktické skúšky prebiehali na internom a chirurgickom klastri.

Aktuality, Rimavská Sobota 18.05.2023
Dar pre prediatrické oddelenie Všeobecnej nemocnice Rimavská Sobota

Pediatrické oddelenie Všeobecnej nemocnice Rimavská Sobota veľmi pekne ďakuje za prekvapenie Strednej odbornej školy – Szakközépiskola Tornaľa za darovanie svojich výtvarných prác a hračiek.

Aktuality, Michalovce 17.05.2023
XXIX. ročník Getlíkovho memoriálu v Michalovciach

11.5.2023 sa konal už XXIX. ročník Getlíkovho memoriálu, ktorý zorganizovalo pediatrické oddelenie v Michalovciach pod záštitou riaditeľa nemocnice Ing. Mariána Haviernika. Účastníci podujatia si pripomenuli život a diela významného nestora slovenskej pediatrie, profesora MUDr. Andreja Getlíka, CSc. (rodák z Vinného), ktorý pôsobil takmer celý svoj život v Bratislave a podieľal sa na výchove pediatrov, alergológov i klinických imunológov.

Odoberajte novinky e-mailom

(Required)