Aktuality

Aktuality, Žiar nad Hronom 19.05.2022
OCENENIE BIELE SRDCE

Námestníčka pre ošetrovateľskú starostlivosť Nemocnice Svet zdravia Žiar nad Hronom a Banská Štiavnica Mgr. Eva Valentová získala ocenenie Biele srdce. Ocenenie každoročne udeľuje Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek pri príležitosti Medzinárodného dňa sestier.

Aktuality, Krajší deň Michalovce 18.05.2022
Krajší deň v záhrade

Pokračovanie úspešného projektu Krajší deň v záhrade sme odštartovali s pracovníkmi spoločnosti Syráreň Bel Slovensko a.s., ktorí priložili ruku k dielu a revitalizovali časť onkologickej záhrady.

Aktuality, Krajší deň Trebišov 18.05.2022
5. výročie otvorenia Dobrovoľníckeho centra Krajší deň v nemocnici Trebišov

Na oddelení dlhodobo chorých sa pri príležitosti 5. výročia otvorenia Dobrovoľníckeho centra Krajší deň v nemocnici Trebišov uskutočnila akcia, na ktorú boli pozvané dobrovoľníčky Katka, Zuzanka, Boženka a Evička z Denného centra 1 Trebišov, ktoré vykonávajú dobrovoľnícku činnosť od jeho začiatku.

Aktuality, Michalovce 18.05.2022
Máj v znamení sestier

12. máj patrí už ako každý rok sestrám a pôrodným asistentkám. V tento významný deň sme si pripomenuli Medzinárodný deň sestier.

Aktuality, Prešov 17.05.2022
NOVINKA V POLIKLINIKE PROCARE PREŠOV – BEZBOLESTNÁ RÁZOVÁ VLNA

Poliklinika ProCare Prešov prináša unikátny diamagnetický prístroj s rázovou vlnou, jediný svojho druhu na Slovensku. Predstavujeme Vám technologickú inováciu aplikáciou bezbolestnej ultrazvukovej vlny v liečbe rehabilitačných pacientov.

Aktuality, Vranov nad Topľou 17.05.2022
Biele srdce

"Bolo mi cťou prijať v Prezidentskom paláci zdravotné sestry a pôrodné asistentky, ktoré si dnes preberú ocenenie Biele srdce. Príslušníčky tejto krásnej pomáhajúcej profesie prešli počas uplynulých dvoch rokov pandémie náročnou skúškou. Museli pracovať s mimoriadnym nasadením a neraz riskujúc vlastné zdravie i vlastné životy. Chcem veriť, že to najťažšie majú v tomto smere už za sebou. Zdravotné sestry však stále čakajú na zlepšenie ich pracovných podmienok, predovšetkým finančného ohodnotenia. Chcem im opätovne vyjadriť plnú podporu. Sestry, ktoré nás ošetrujú, vnímame ako súčasť svojej rodiny. Ako blízke osoby, ktoré majú v rukách naše zdravie a v hraničných prípadoch náš osud. Táto profesia je nenahraditeľná a je hodná nášho rešpektu"

Aktuality, Vranov nad Topľou 13.05.2022
XVI. Vranovský deň ošetrovateľstva

Vranovská nemocnica v spolupráci s RKSaPA pri príležitosti Medzinárodného dňa sestier a pôrodných asistentiek zorganizovala podujatie spojené s odbornými prednáškami a kultúrnym programom.

Aktuality, Žiar nad Hronom 13.05.2022
Medzinárodný deň sestier v nemocnici Svet zdravia v Žiari nad Hronom a Banskej Štiavnici

Deň sestier si každoročne pripomíname 12.05. Pri tejto príležitosti riaditeľ nemocnice, Ing. Ivan Mokrý, MPH spolu s námestníčkou pre ošetrovateľskú starostlivosť, Mgr. Evou Valentovou venovali osobné poďakovanie a pochvalu všetkým sestrám nemocnice.

Aktuality, Krajší deň Rožňava 13.05.2022
Deň matiek s Krajším dňom v nemocnici Svet Zdravia Rožňava

O krajší deň matiek sa na oddelení  Fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie postarali naše dve dobrovoľníčky z dobrovoľníckeho združenia Krajší deň. 

Odoberajte novinky e-mailom

(Required)