Psychoterapeutická a psychosomatická poradňa

Psychoterapeutická a psychosomatická poradňa ProCare vo Vlčom Hrdle poskytuje široký záber odborného lekárskeho poradenstva. Hlavným zameraním sú psychosomatické ochorenia (telesné ťažkostí bez nálezu organického ochorenia), ktorým sa naša lekárka a psychoterapeutka venuje už niekoľko rokov. Vzhľadom na úplné psychoterapeutické vzdelanie MUDr. Frolkovičovej vieme poradiť a pomôcť aj s inými psychickými ťažkosťami. Patria sem pretrvávajúce pocity úzkosti, smútku, spánkových problémov, nízka sebadôvera, preťaženie, dlhodobý stres, vzťahové problémy, osamelosť, pocit prázdnoty, a pod. Prosím prečítajte si podrobnejšie čomu sa venujeme aj nevenujeme. Ak si nie ste istí témou, radi ju preberieme na vstupnej konzultácii a v prípade potreby vás nasmerujeme aj k iným špecialistom.

 
 

Prečo sa rozhodnúť pre našu psychoterapeutickú poradňu

 • Diskrétnosť zaručená v prístupe aj v mieste

  Je našou prioritou, aby sa naši pacienti cítili bezpečne a ľudsky prijatí. Hlboko zakorenený eticky kódex, v prístupe k pacientovi a zvereným informáciám, pri poskytovaní psychosomatického poradenstva v našej poradni vo Vlčom hrdle v Bratislave, je na prvom mieste.

 • Somatický lekár a psychoterapeut v jednom

  V našej poradni sa stretnete s MUDr. Alexandrou Frolkovičovou, všeobecnou lekárkou, ktorá sa vo svojej praxi viac ako 20 rokov venuje preventívnej a liečebnej výžive a viac ako 10 rokov sa vzdeláva v psychoterapii. Tieto skúsenosti a vedomosti sa snaží využívať najmä v riešení psychosomatických ochorení pacientov, ktorým pomáha cestou oboch odborov.

 • Psychosomatická poradňa  – ONLINE služba

  Pre pacientov, ktorý nemajú možnosť navštíviť Psychoterapeutickú a psychosomatickú poradňu v Bratislave osobne, poskytujeme online služby. Poradenstvo a konzultácie je možné absolvovať aj cez MeetGoogle alebo telefonicky.

Psychosomatické poradenstvo

Psychosomatika nie je iba témou pre rôzne alternatívne prístupy. Naopak, je vhodné začať tento problém riešiť s lekárom, ktorý sa téme venuje. Služba je určená pre pacientov, ktorí majú dlhodobé somatické (telesné) ťažkosti, ale napriek mnohým vyšetreniam sa nenachádza medicínske vysvetlenie. Psychosomatické lekárske poradenstvo je úvodom do liečby psychosomatického problému. Na vstupnom stretnutí si prejdeme s pacientom problematiku medicínsky a poradíme mu, aké druhy pomoci by mohol využiť (služby západnej alebo komplementárnej medicíny). Sem patrí okrem iného aj nácvik dychových, či relaxačných techník, rehabilitačné postupy, masáže, úprava životného štýlu, vrátane stravovania atď. Väčšinou nasleduje niekoľko poradenských hodín, kde si s pacientom preberieme aj časové súvislosti medzi vznikom ťažkostí a inými životnými okolnosťami. Niekedy aj drobné zmeny v rámci pracovných a osobných vzťahov môžu pomôcť pri úľave od ťažkostí. V prípade zložitejších problémov sa odporučí pokračovať formou psychoterapie.

Psychologická podpora v osobných krízových situáciách

Služba je určená klientom v rámci komplexného prístupu, zahŕňa riešenie ťažkosti prostredníctvom psychologického poradenstva rozličných kríz a trápení  :

 • psychologické poradenstvo pre osoby s osobnými a vzťahovými problémami,
 • psychologické poradenstvo pre osoby s ľahšími úzkostnými, či depresívnymi príznakmi,
 • psychologické poradenstvo pre osoby poruchami spánku, ktorí potrebujú podrobnejší rozhovor s odborníkom.

Stretnutie prebieha v príjemnej ľudskej atmosfére bez nežiadúceho hodnotenia či zložitých interpretácií. Terapeut v rámci poradenských hodín vedie rozhovor a kladie otázky tak, aby sa klient vo svojej situácii lepšie zorientoval. Psychoterapia môže by vhodným pokračovaním poradenského procesu, ak to bude potrebné.

Psychologická podpora nie je určená pre pacientov:

 • s psychotickým ochorením
 • s vážnymi úzkostnými a depresívnymi príznakmi,
 • so samovražednými sklonmi,
 • so sklonom k sebapoškodzovaniu,
 • s poruchami príjmu potravy,
 • s drogovými závislosťami.

Súčasťou služby nie je poskytovanie farmakoterapie.

Pacientovi vytvárame bezpečný priestor

Prečítajte si rozhovor so všeobecnou lekárkou a psychoterapeutkou MUDr. Alexandrou Frolkovičovou, ktorá sa vo svojej praxi sústreďuje na využívanie prirodzených prístupov k prevencii a liečbe ochorení. V rozhovore sa dozviete, čo je to psychoterapia, aký je rozdiel medzi psychológom, psychiatrom a psychoterapeutom, ale aj to, pre koho je takýto typ vyšetrenia vhodný.
link: Pacientovi vytvárame bezpečný priestor – ProCare a Svet Zdravia 

Formy spolupráce

Všetky služby je možné absolvovať aj online.

Vstupná PS-Care (vstupná psychosomatická konzultácia), 100 minút: 150 €

Vstupná KP-Care vstup (psychologická podpora v krízových situáciách), 80 minút: 95 €

 

AKTUÁLNA UVÁDZACIA NOVINKA

Vstupná KP-Care vstup, kratšia verzia (psychologická podpora v krízových situáciách), 50 minút: 60 €

P-Care pokračovanie (terapeutické pokračovacie sedenia; pri dlhodobej potrebe je frekvencia 1x týždenne), 50 minút: 60 €

P-Care balík (balík 5 pokračovacích sedení, je potrebné ich absolvovať do 3 mesiacov), 50 minút/sedenie: 275 € (5 sedení), aktuálne ZĽAVA 25 €

Pokračovacie stretnutia sú určené pre pacientov, ktorí už absolvovali vstupnú konzultáciu. Počet stretnutí si klient a terapeut dohodnú podľa potreby. Termíny si klient môže voliť individuálne alebo si v prípade zakúpenia poradenských balíkov môže zabezpečiť termíny vopred.

Poďakovania

 • MUDr. Alexandru Frolkovičovú navštevujem dlhodobo, pomohla mi dostať sa z ťažkého stavu, ale takisto sa na ňu naďalej spolieham aj pri starostiach bežného života. Pani doktorka je veľmi profesionálna a zároveň ľudská, vždy vytvára atmosféru bezpečného prostredia, v ktorom sa človek nebojí otvoriť. V psychoterapeutickej praxi využíva svoje dlhoročné medicínske a dietologické skúsenosti, čo je veľkou pridanou hodnotou najmä pri liečbe psychosomatických ochorení. MUDr. Frolkovičová je pre mňa ideálnym partnerom na ceste sebapoznania, celkovým výsledkom našich sedení je môj preukázateľne kvalitnejší psychický život.

  Mária, Bratislava

 • Vysoko hodnotím profesionalitu, odbornosť, ktorá sa snúbi s ľudskosťou, ochotou a porozumením. Pani doktorka nabáda klienta, aby porozmýšľal nad problematikou a správne cielenými otázkami ho sprevádza neľahkou cestou vlastných spletitých myšlienok. Spoločnými silami riešime zdanlivo neriešiteľné a nachádzame odpovede na nevypovedané otázky. Odborník so srdcom na správnom mieste 🙂

  Alica, Bratislava 

O vaše zdravie sa stará

MUDr. Alexandra Frolkovičová Lekárska poradňa preventívnej a liečebnej výživy, ProCare Vlčie Hrdlo Všeobecný lekár / Dietológ / Psychoterapeut

Psychoterapeut a psychosomatický poradca v jednej osobe

MUDr. Alexandra Frolkovičová (PSYCHOTERAPEUTICKÁ A PSYCHOSOMATICKÁ PORADŇA) sa vo svojej praxi sústreďuje na využívanie prirodzených prístupov k prevencii a liečbe ochorení.

V spolupráci s kolegami z iných disciplín pomáha pacientom úpravou stravy a životného štýlu minimalizovať spotrebu liekov.

Má atestácie z interného aj všeobecného lekárstva a 20 rokov sa v poradenskej praxi venuje preventívnej aj liečebnej dietológii. V rámci bohatej prednáškovej činnosti, napr. v r. 2018 odprednášala farmaceutom Dr. Max v rámci kreditového vzdelávania viac ako 70 hodín v téme dietológia.

Počas práce s dietologickými pacientami pochopila nevyhnutnosť starostlivosti o dušu (nielen telo) a v roku 2010 začala študovať daseinsanalytický psychoterapeutický (PT) výcvik na Pražskej vysokej škole psychosociálnych štúdií (PVŠPS). Úplné psychoterapeutické vzdelanie ukončila v roku 2017 a sústredí sa najmä na pacientov so psychosomatickými ochoreniami.

Pracuje pod supervíziou známeho odborníka na psychosomatické ochorenia v ČR a rektora PVŠPS v Prahe, Doc. PhDr. Jiřího Růžičky, PhD., autora odbornej príručky Psychosomatický prístup k človeku. V roku 2017 bola zaradená do zoznamu terapeutov PVŠPS pre individuálnu sebaskúsenosť frekventantov daseinsanalytického PT výcviku. Je podpredsedníčkou novozaloženej Slovenskej daseinsanalytickej spoločnosti, členkou Slovenskej lekárskej komory a Českej daseinsanalytickej spoločnosti. Prednáša na Pražskej psychoterapeutickej fakulte.

Neustále sa vzdeláva a prehlbuje svoje vedomosti v preventívnej medicíne zameranej na telesné aj duševné zdravie.

Kontakt

ProCare Vlčie Hrdlo
Vlčie hrdlo 49, 821 07 Bratislava

Ordinačné hodiny
Utorok: 
8:00 – 13:00
Streda: 8:00 – 13:00

Objednávanie telefonicky: +421 2 5859 7525

Na stiahnutie