Psychoterapeutická a psychosomatická poradňa

 
 

Prečo sa rozhodnúť pre našu poradňu

 • Vzácna kombinácia: somatický lekár a psychoterapeut v jednom

 • Diskrétnosť zaručená v prístupe aj v mieste

 • ONLINE služba

Psychosomatické poradenstvo

Psychosomatika nie je iba témou pre rôzne alternatívne prístupy. Naopak, je vhodné začať tento problém riešiť s lekárom, ktorý sa téme venuje. Služba je určená pre pacientov, ktorí majú dlhodobé somatické (telesné) ťažkosti, ale napriek mnohým vyšetreniam sa nenachádza medicínske vysvetlenie. Psychosomatické lekárske poradenstvo je úvodom do liečby psychosomatického problému. Na vstupnom stretnutí si prejdeme s pacientom problematiku medicínsky a poradíme mu, aké druhy pomoci by mohol využiť (služby západnej alebo komplementárnej medicíny). Sem patrí okrem iného aj nácvik dychových, či relaxačných techník, rehabilitačné postupy, masáže, úprava životného štýlu včítanie stravovania atď. Väčšinou nasleduje niekoľko poradenských hodín, kde si s pacientom preberieme aj časové súvislosti medzi vznikom ťažkostí a inými životnými okolnosťami. Niekedy aj drobné zmeny v rámci pracovných a osobných vzťahov môžu pomôcť pri úľave od ťažkostí. V prípade zložitejších problémov sa odporučí pokračovať formou psychoterapie.

Psychologická podpora v osobných krízových situáciách

Služba je určená klientom v rámci komplexného prístupu, zahŕňa riešenie ťažkosti prostredníctvom psychologického poradenstva rozličných kríz a trápení  :

 • psychologické poradenstvo pre osoby s osobnými a vzťahovými problémami,
 • psychologické poradenstvo pre osoby s ľahšími úzkostnými, či depresívnymi príznakmi,
 • psychologické poradenstvo pre osoby poruchami spánku, ktorí potrebujú podrobnejší rozhovor s odborníkom.

Stretnutie prebieha v príjemnej ľudskej atmosfére bez nežiadúceho hodnotenia či zložitých interpretácií. Terapeut v rámci poradenských hodín vedie rozhovor a kladie otázky tak, aby sa klient vo svojej situácii lepšie zorientoval. Psychoterapia môže by vhodným pokračovaním poradenského procesu, ak to bude potrebné.

Psychologická podpora nie je určená pre pacientov:

 • s psychotickým ochorením
 • s vážnymi úzkostnými a depresívnymi príznakmi,
 • so samovražednými sklonmi,
 • so sklonom k sebapoškodzovaniu,
 • s poruchami príjmu potravy,
 • s drogovými závislosťami.

Súčasťou služby nie je poskytovanie farmakoterapie.

Formy spolupráce

Všetky služby je možné absolvovať aj online.

Vstupná PS-Care (vstupná psychosomatická konzultácia), 100 minút: 150 €

Vstupná KP-Care vstup (psychologická podpora v krízových situáciách), 80 minút: 95 €

P-Care pokračovanie (terapeutické pokračovacie sedenia; pri dlhodobej potrebe je frekvencia 1x týždenne), 50 minút: 60 €

P-Care balík (balík 5 pokračovacích sedení, je potrebné ich absolvovať do 3 mesiacov), 50 minút/sedenie: 275 € (5 sedení), aktuálne ZĽAVA 25 €

Pokračovacie stretnutia sú určené pre pacientov, ktorí už absolvovali vstupnú konzultáciu. Počet stretnutí si klient a terapeut dohodnú podľa potreby. Termíny si klient môže voliť individuálne alebo si v prípade zakúpenia poradenských balíkov môže zabezpečiť termíny vopred.

O vaše zdravie sa stará

MUDr. Alexandra Frolkovičová Lekárska poradňa preventívnej a liečebnej výživy, ProCare Vlčie Hrdlo Všeobecný lekár / Dietológ / Psychoterapeut

Psychoterapeut a psychosomatický poradca v jednej osobe

MUDr. Alexandra Frolkovičová sa vo svojej praxi sústreďuje na využívanie prirodzených prístupov k prevencii a liečbe ochorení.

V spolupráci s kolegami z iných disciplín pomáha pacientom úpravou stravy a životného štýlu minimalizovať spotrebu liekov.

Má atestácie z interného aj všeobecného lekárstva a 20 rokov sa v poradenskej praxi venuje preventívnej aj liečebnej dietológii. V rámci bohatej prednáškovej činnosti, napr. v r. 2018 odprednášala farmaceutom Dr. Max v rámci kreditového vzdelávania viac ako 70 hodín v téme dietológia.

Počas práce s dietologickými pacientami pochopila nevyhnutnosť starostlivosti o dušu (nielen telo) a v roku 2010 začala študovať daseinsanalytický psychoterapeutický (PT) výcvik na Pražskej vysokej škole psychosociálnych štúdií (PVŠPS). Úplné psychoterapeutické vzdelanie ukončila v roku 2017 a sústredí sa najmä na pacientov so psychosomatickými ochoreniami.

Pracuje pod supervíziou známeho odborníka na psychosomatické ochorenia v ČR a rektora PVŠPS v Prahe, Doc. PhDr. Jiřího Růžičky, PhD., autora odbornej príručky Psychosomatický prístup k človeku. V roku 2017 bola zaradená do zoznamu terapeutov PVŠPS pre individuálnu sebaskúsenosť frekventantov daseinsanalytického PT výcviku. Je podpredsedníčkou novozaloženej Slovenskej daseinsanalytickej spoločnosti, členkou Slovenskej lekárskej komory a Českej daseinsanalytickej spoločnosti. Prednáša na Pražskej psychoterapeutickej fakulte. V roku 2022 vstúpi do výcviku supervízorov pre psychoterapiu.

Neustále sa vzdeláva a prehlbuje svoje vedomosti v preventívnej medicíne zameranej na telesné aj duševné zdravie.

Kontakt

ProCare Vlčie Hrdlo
Vlčie hrdlo 49, 821 07 Bratislava

Ordinačné hodiny
Utorok: 
8:00 – 13:00
Streda: 8:00 – 13:00

Objednávanie telefonicky: +421 2 5859 7525

Objednanie elektronicky: kc_vlciehrdlo@procare.sk