Polikliniky ProCare 0907 888 999
Nemocnice Svet zdravia 055 / 327 7777
Kontakty Klientská zóna

Pľúcna ambulancia

Nemocnica Rožňava

Ordinačné hodiny

  • Pondelok 07:00 - 15:30
  • Utorok 07:00 - 15:30
  • Streda 07:00 - 15:30
  • Štvrtok 07:00 - 15:30
  • Piatok 07:00 - 15:30

Kontakt

Špitálska 1, 048 01 Rožňava

+421 (0) 58777 1371

Dispenzár: 058/ 777 1372

Ambulancia sa nachádza na 1. poschodí , pavilón C, č. d. 105.

Vážení pacienti, ak potrebujete vypísať recept na lieky, kontaktujte svojho ošetrujúceho lekára na email eva.henzelyova@svetzdravia.com.
Po odoslaní nasledovných informácií – meno, priezvisko pacienta, rodné číslo, telefónny kontakt a názov lieku, Vám bude následne vypracovaný E-recept.

O ambulancii

Ambulancia pneumológie a ftizeológie poskytuje diagnostiku a liečbu ochorení dýchacieho systému a pľúcnej tuberkulózy. Vykonáva odborné činnosti v oblasti prevencie, epidemiológie a dispenzarizácie. Zabezpečuje konziliárnu činnosť  pre lôžkové oddelenia,  ako aj  praktických  a iných odborných  lekárov. Úzko spolupracujeme s NÚTPCH Vyšné Hágy, Pľúcnou klinikou UN L. Pasteura  v Košiciach.

LIEČEBNÉ MOŽNOSTI/VÝKONY

Pľúcna  ambulancia vykonávanie komplexného vyšetrenia dospelých –  fyzikálne, hodnotenie RTG dokumentácie, funkčné vyšetrenie pľúc – v rámci diagnostiky ako aj preventívne  na požiadanie, bronchodilatačné testy, odber biologického materiálu (spútum na mikrobiológiu, cytológiu, výtery hrdlo, nos,  odbery krvi – biochémia,  serológia,  ABR), edukáciu pacientov – inštruktáž užívania bronchodilatačnej liečby v rámci tbc ochorenia pľúc, prešetrenia kontaktov (rodinné a pracovné), vykonávanie tuberkulínových testov  – depistáž, diagnostika u TBC ochorení, ako aj pred zahájením biologickej liečby  u iných odborností ( reumatológia, gastroenterológia, dermatológia).

AMBULANTNÉ HODINY

Odbery: 07:00 – 07:30
Ordinácia: 07:30 – 13:00
Administratíva: 13:30 – 15:30

DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

V neprítomnosti lekára zastupuje MUDr. Eva Henzelyová (ambulancia č. 2).

Personálne obsadenie

MUDr. Daniela Rihošeková Pľúcna ambulancia, Nemocnica Rožňava lekár špecialista

MUDr. Henzelyová Eva Pľúcna ambulancia, Nemocnica Rožňava lekár špecialista

MUDr. Jenčová Veronika Pľúcna ambulancia, Nemocnica Rožňava lekár špecialista