Pľúcna ambulancia

Nemocnica Rožňava

Ordinačné hodiny

Kontakt

Špitálska 1, 048 01 Rožňava

+421 (0) 58777 1808

O ambulancii

Ambulancia pneumológie a ftizeológie poskytuje diagnostiku a liečbu ochorení dýchacieho systému a pľúcnej tuberkulózy.

Vykonáva odborné činnosti v oblasti prevencie, epidemiológie a dispenzarizácie. Zabezpečuje konziliárnu činnosť  pre lôžkové oddelenia,  ako aj  praktických  a iných odborných  lekárov. Úzko spolupracujeme s NÚTPCH Vyšné Hágy, Pľúcnou klinikou UN L. Pasteura  v Košiciach.

Liečebné možnosti/Výkony

Pľúcna  ambulancia vykonávanie komplexného vyšetrenia dospelých –  fyzikálne, hodnotenie RTG dokumentácie, funkčné vyšetrenie pľúc – v rámci diagnostiky ako aj preventívne  na požiadanie, bronchodilatačné testy, odber biologického materiálu (spútum na mikrobiológiu, cytológiu, výtery hrdlo, nos,  odbery krvi – biochémia,  serológia,  ABR), edukáciu pacientov – inštruktáž užívania bronchodilatačnej liečby v rámci tbc ochorenia pľúc, prešetrenia kontaktov (rodinné a pracovné), vykonávanie tuberkulínových testov  – depistáž, diagnostika u TBC ochorení, ako aj pred zahájením biologickej liečby  u iných odborností ( reumatológia, gastroenterológia, dermatológia).

Ambulantné hodiny

 odbery ordinácia obedňajšia prestávka administratíva
Pondelok 7:00 – 7:30 7:30 – 13:00 13:00 – 13:30 13:30 – 15:00
Utorok 7:00 – 7:30 7:30 – 13:00 13:00 – 13:30 13:30 – 15:00
Streda 7:00 – 7:30 7:30 – 13:00 13:00 – 13:30 13:30 – 15:00
Štvrtok 7:00 – 7:30 7:30 – 13:00 13:00 – 13:30 13:30 – 15:00
Piatok 7:00 – 7:30 7:30 – 13:00 13:00 – 13:30 13:30 – 15:00

Doplnkové informácie

V neprítomnosti lekára zastupuje MUDR. Eva Henzelyová (ambulancia č. 2).

Kontakt

Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s.
Ul. Špitálska 1,
048 01 Rožňava

Ambulancia sa nachádza na 1. poschodí , pavilón C, č.d. 105.

Lekár: MUDr. Veronika Jenčová, MUDr. Eva Henzélyová
Sestra: Eva Pállová, dipl.s., Eva Helcmanová, dipl.s.

Telefonický kontakt: 058/ 777 1808 ambulancia
058/ 777 1818 dispenzér

 

Personálne obsadenie

MUDr. Henzelyová Eva Pľúcna ambulancia, Nemocnica Rožňava

MUDr. Jenčová Veronika Pľúcna ambulancia, Nemocnica Rožňava