Pľúcna ambulancia

Nemocnica Rožňava

Ordinačné hodiny

 • Pondelok 07:00 - 13:00
   13:30 - 15:00
 • Utorok 07:00 - 13:00
   13:30 - 15:00
 • Streda 07:00 - 13:00
   13:30 - 15:00
 • Štvrtok 07:00 - 13:00
   13:30 - 15:00
 • Piatok 07:00 - 13:00
   13:30 - 15:00

Kontakt

Špitálska 1, 048 01 Rožňava

+421 (0) 58777 1371

Dispenzér: 058/ 777 1818

Ambulancia sa nachádza na 1. poschodí , pavilón C, č.d. 105.

O ambulancii

Ambulancia pneumológie a ftizeológie poskytuje diagnostiku a liečbu ochorení dýchacieho systému a pľúcnej tuberkulózy. Vykonáva odborné činnosti v oblasti prevencie, epidemiológie a dispenzarizácie. Zabezpečuje konziliárnu činnosť  pre lôžkové oddelenia,  ako aj  praktických  a iných odborných  lekárov. Úzko spolupracujeme s NÚTPCH Vyšné Hágy, Pľúcnou klinikou UN L. Pasteura  v Košiciach.

LIEČEBNÉ MOŽNOSTI/VÝKONY

Pľúcna  ambulancia vykonávanie komplexného vyšetrenia dospelých –  fyzikálne, hodnotenie RTG dokumentácie, funkčné vyšetrenie pľúc – v rámci diagnostiky ako aj preventívne  na požiadanie, bronchodilatačné testy, odber biologického materiálu (spútum na mikrobiológiu, cytológiu, výtery hrdlo, nos,  odbery krvi – biochémia,  serológia,  ABR), edukáciu pacientov – inštruktáž užívania bronchodilatačnej liečby v rámci tbc ochorenia pľúc, prešetrenia kontaktov (rodinné a pracovné), vykonávanie tuberkulínových testov  – depistáž, diagnostika u TBC ochorení, ako aj pred zahájením biologickej liečby  u iných odborností ( reumatológia, gastroenterológia, dermatológia).

AMBULANTNÉ HODINY

Odbery: 07:00 – 07:30
Ordinácia: 07:30 – 13:00
Obedňajšia prestávka: 13:00 – 13:30
Administratíva: 13:30 – 15:00

DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

V neprítomnosti lekára zastupuje MUDR. Eva Henzelyová (ambulancia č. 2).

 

 

 

Personálne obsadenie

MUDr. Henzelyová Eva Pľúcna ambulancia, Nemocnica Rožňava lekár