Nefrologická ambulancia

Nemocnica Topoľčany

Ordinačné hodiny

 • Pondelok 07:00 - 12:00
 • Streda 07:00 - 15:00
 • Piatok 07:00 - 15:00

Kontakt

Pavlovova 17
955 20 Topoľčany

+421 38 / 38 24 428

janka.kubaliakova@svetzdravia.com

Ambulancia sa nachádza v pavilóne č. 3 – hneď za vrátnicou

O ambulancii

MEDICÍNSKE VÝKONY

 • štandardné nefrologické vyšetrenia
 • dietetologické poradenstvo
 • príprava pacienta na liečbu nahradzujúcu funkcie obličiek vrátane očkovania
 • liečba erytropoetínom v rámci liečby chudokrvnosti pri nedostatočnosti obličiek
 • sonografické vyšetrenia uropoetického traktu

DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

Na vyšetrenie je nutné sa vopred osobne alebo telefonicky objednať na t.č. 038/5351428 len v čase ordinačných hodín.  Akútne stavy vybavíme ihneď.

K vyšetreniu je potrebné priniesť

 • preukaz poistenca,
 • zoznam aktuálne užívaných liekov (názov lieku, gramáž, dávkovanie),
 • zbieraný moč za 24 event 12 hodín a zoznam užívaných liekov (moč sa zbiera deň pred objednaným vyšetrením – pri zbere 24- hodinovom od 6.00 hod jedného dňa do 6.00 hod nasledujúceho dňa, pri 12- hodinovom zbere od 18.00 hod jedného dňa do 6.00 hod nasledujúceho dňa – všetok moč za príslušné obdobie sa vyzbiera do nádoby, zmeria sa množstvo s presnosťou na 50-100ml, zo zbieraného moča stačí priniesť 1dcl, je nutné však vedieť množstvo moča vyzbieraného za 12 alebo 24 hodin.)
 • jednorazový moč – čerstvý moč stredný prúd do sterilnej skúmavky

K prvému vyšetreniu okrem vyššie uvedeného požadujeme aj kompletnú zdravotnú dokumentáciu eventuálne výpis zo zdravotnej dokumentácie od praktického lekára a odporúčací lístok. Odporúčací lístok vyžadujeme aj u pacienta, ktorý nedodržal termín stanovenej kontroly a nebol na vyšetrení viac ako rok.

Personálne obsadenie

MUDr. Janka Kubaliakova Nefrologická ambulancia, Nemocnica Topoľčany primár

Lenka Šnajderová Nefrologická ambulancia, Nemocnica Topoľčany sestra