Kardiologická ambulancia

Nemocnica Topoľčany

Ordinačné hodiny

  • Pondelok 07:00 - 13:00
  • Utorok 07:00 - 13:00
  • Streda 07:00 - 13:00
  • Štvrtok 07:00 - 13:00

Kontakt

Pavlovova 17
955 20 Topoľčany

+421 5351 430

Starý pavilon, 1.poschodie

O ambulancii

  • Ambulancia je  zameraná na vyšetrenia a následnú dispenzarizáciu pacientov na odporučenie internistu po akútnych koronárnych príhodách, po arytmologických zákrokoch, poruchami srdcového rytmu, po kardiochirurgických operáciách,
  • úzko spolupracuje s kardiocentrami,
  • realizuje sa ECHO, TEE, EKG Holter, TK Holter, Ergometria.

Personálne oddelenie

MUDr. Falát Andrej Kardiologická ambulancia, Nemocnica Topoľčany lekár

Ivana Klostermanová Kardiologická ambulancia, Nemocnica Topoľčany sestra