Kardiologická ambulancia

Nemocnica Spišská Nová Ves

Ordinačné hodiny

 • Pondelok 07:00 - 13:30
   14:00 - 15:30
 • Utorok 07:00 - 13:30
   14:00 - 14:00
 • Streda 07:00 - 13:30
   14:00 - 14:00
 • Štvrtok 07:00 - 13:30
   14:00 - 14:00
 • Piatok 07:00 - 13:30
   14:00 - 14:00

Kontakt

Jánskeho 1, 052 01 Spišská Nová Ves

+421 (0) 534199 260

O ambulancii

Kardiologická ambulancia zabezpečuje vyšetrenia a následnú dispenzarizáciu  pacientov na odporučenie internistu po akútnych koronárnych príhodách, po arytmologických zákrokoch, pacientov s hypertenziou, poruchami srdcového rytmu, kardiomyopatiami, po kardiochirurgických operáciách.

Liečebné možnosti/Výkony

 • EKG, 24 hod.
 • EKG HOLTER, 7 dnový Holter monitoring v spolupráci s externou firmou,
 • Ergometrické vyšetrenie
 • ECHO

Úzka spolupráca s kardiocentrami

Kontakt

Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a.s.
Jánskeho 1,
052 01 Spišská Nová Ves

Ambulancia sa nachádza na 1. poschodí budovy nemocnice (A pavilón) – zadný vchod do nemocnice.

Lekár: MUDr. Milan Kapalko
Sestra: Bc. Alena Palenčárová

Telefónne číslo do ambulancie: 053/4199260

Personálne obsadenie

MUDr. Kapalko Milan Kardiologická ambulancia, Nemocnica Spišská Nová Ves