JZS - Urológia

ProCare Prešov

Jednodňová zdravotná starostlivosť

V rámci jednodňovej zdravotnej starostlivosti neposkytujeme ambulantné ošetrenie.

Úkony

operácia hydrokely, operacia parafimozy, operácia varikokely, operácie fimózy, orchiektómia pri atrofickom semenníku, sterilizácia

Kontakt

Jurkovičova 19, 080 01 Prešov

Personálne obsadenie

MUDr. Ivan Viľcha JZS - Urológia, ProCare Prešov Urológ / Operatér

úkony: operácia hydrokely, operacia parafimozy, operácia varikokely, operácie fimózy, orchiektómia pri atrofickom semenníku, sterilizácia